Oni IV

"โอนิ 4" แนวทางการเล่น

-:- OPENNING -:-
- เริ่มที่หมู่บ้าน Kakurazato
- คุยกับแม่จะได้ Nimono
- เอาของไปให้กับคนในบ้านทางขวาของบ้านเรา
- กลับไปคุยกับแม่อีกครั้ง
- ไปทางตะวันตกไปหมู่บ้าน Boukyaku คุยกับพ่อในบ้านหลังบนซ้าย
- กลับหมู่บ้าน Kakurazato เพื่อกลับบ้าน คุยกับพ่อแม่เราจะได้ Fushiginaishi
- ไปภูเขาทางตะวันตกเฉียงเหนือของหมู่บ้าน Boukyaku เพื่อพบกับผู้เฒ่า Boubousennin ที่ภูเขามีคาถา Senran
- ไปภูเขาทางใต้ของหมู่บ้าน Boukyaku เพื่อสู้กับผู้เฒ่า Fuusetsusennin ชนะจะได้คาถา Fuusetsuranbu
- กลับหมู่บ้าน Boukyaku คุยกับคนในบ้านทางขวาของบ้านที่ติดกันสองหลัง
- ลงมาภูเขาด้านล่าง ไปบ้านคนที่อยู่บนเขา คุยกับคนด้านใน
- กลับไปหาผู้เฒ่า Boubousennin ที่ภูเขาด้านบน ตอบ "ใช่" แล้วผู้เฒ่าจะไปกับเรา
- ไปถ้ำทางตะวันออกของหมู่บ้าน Bouto ผู้เฒ่าจะเป็นคนเปิดประตูให้เรา
- ด้านในให้เราเดินไปเก็บ Kaiokutan
- ไปภูเขาทางด้านล่างไปหา Gankimaru ในบ้านบนเขา เขาจะเอา Kaiokutan ไป
- ตามไปที่ป่าด้านบนผู้เฒ่าจะเปิดทางวาร์ปให้เราและให้คาถา Shinsen เรามา โดย Gankimura จะตามเรามาด้วย
- เราจะโผล่ข้างๆ หมู่บ้าน Tooya ให้คุยกับคนในหมู่บ้าน
- ไปป่าทางตะวันตกของหมู่บ้าน ด้านในเราจะพบ Morinokami
- สู้เสร็จ Omitsu จะมาตามเราให้เรากลับหมู่บ้าน Tooya
- คุยกับผู้หญิงในบ้านแรกทางซ้ายและคุยกับหัวหน้าหมู่บ้านจะได้คาถา Senjyunoiyashi
- ไปบ้านหลังทางขวาด้านหน้า ไปช่วย Omitsu จะได้ Tsuukoutegata
- ต่อไปให้เราเดินไปทางตะวันตกและอ้อมลงมาผ่านด่านมาที่เมือง Yuuhi
- เดินลงมาทางใต้พบเมือง Komuro ไปคุยกับหัวหน้าหมู่บ้านตอบ "ใช่"
- ไปภูเขาทางตะวันตกเฉียงเหนือของเมือง ด้านในเราจะพบกับ Yamagami กำจัดแล้วจะได้ Yamagami มาเป็นคาถา
- ทางตะวันตกของภูเขาจะมีผู้เฒ่า Rakusuisennin อยู่ สู้ชนะเราจะได้คาถา Rakusuiha
- จากเมือง Komuro ทางด้านใต้ปราสาท Eto เข้าไปจะมีคนวิ่งมาหา
- เข้าบ้านหลังซ้ายบนสุด จะพบกับ Hanpei ชนะแล้วจะได้ท่า Ennetsu
- คุยกับคนด้านหน้าบ้านที่เราไปสู้ ตามเขาไปคุยแล้ว Shinemon จะไปกับเรา
- ออกมาและข้ามสะพานไปเข้าวิหาร
- ลงมาทางใต้ข้ามด่านไปแล้วไปทางตะวันตกจะเจอหมู่บ้าน Iwaku ให้เข้าไปคุยกับ Miko ในวัด
- ออกมาและไปทางตะวันตกเข้าปราสาท Kyo
- บ้านด้านบนซ้ายเข้าไปเราจะพบ Toramasa ชนะแล้วจะได้ท่า Shinkuugiri
- คุยกับ Chousuke ในบ้านแรกทางด้านขวาตอบ "ใช่"
- เข้าบ้านหลังข้างๆ ร้านขายดาบ สำรวจที่ตู้เราจะพบจดหมาย
- กลับมาหมู่บ้าน Iwaku เข้าไปที่วัดคุยกับ Himeno แล้ว Himeno จะไปกับเราโดยได้คาถาอีก 2 อย่าง
- กลับไปวิหารข้างๆ ปราสาท Eto
- กลับเข้าปราสาทไปบ้านหลังซ้ายข้างบ้านประตูปิดคุยกับ Kyubee
- ออกมาจากบ้านและสำรวจประตูที่ปิดอยู่แล้วให้เราเข้าทางด้านหลัง
- คุยกับ Yaemon เราจะได้ Karakurirobotto และ Shinemon ออกจากกลุ่มโดย Kyubee มาแทน
- กลับไปที่วิหารอีกครั้งคราวนี้เราสามารถที่จะเข้าได้แล้ว ด้านในชั้นแรกมีคาถา Raigekikou
- ชั้นสองเราจะพบกับ Kyubinokitsune แปลงร่างเป็น Miko อยู่
- กำจัดแล้วเราจะมาอยู่ในปราสาท Kyubee ออกจากกลุ่มและได้ Kujakunotsue
- ไปปราสาท Kyo บ้านที่อยู่ข้างร้านขายดาบ
- ออกมาและข้ามด่านไปทางตะวันตก ปราสาท Okeyama คุยกับผู้หญิงด้านหน้าหมู่บ้าน
- เข้าบ้านหลังซ้ายบนสุด จะพบกับ Kenzan ชนะแล้วจะได้ท่า Hayabusagiri
- ไปทางตะวันตก หมู่บ้าน Tagake คุยกับหัวหน้าหมู่บ้านที่บ้านใกล้ร้านขายของ Himeno จะโดนจับตัวไปและหมู่บ้านโดนคลื่นยักษ์เล่นงาน
- เราจะอยู่ในถ้ำ โดยเหลือเราอยู่คนเดียว ให้เดินมาที่ถ้ำทางด้านซ้ายจะเจอ Saikaku เขาจะพาเรามาปราสาท Okeyama และไปกับเรา
- ให้เราเข้าไปคุยกับเจ้าเมือง และออกไปท่าเรือทางด้านตะวันออก เราจะลงมาบริเวณหมู่บ้าน Jibari
- ให้เราคุยกับรูปปั้นข้างๆ ร้านขายของทางด้านซ้ายจะเจอ Mamedanuki โดยเราต้องมี Odango เพื่อแลก Hayatenotama
- คุยกับ Saizou ในบ้านข้างๆ ร้านขายของ
- ออกมาและไปภูเขาทางด้านตะวันตก ป่าด้านล่างภูเขาจะได้ Donguri
- ด้านในจะพบกับ Shinboku หากเรามี Senshinsui เราจะเปลี่ยนเป็น Gankyonotama ได้
- ด้านในเราจะพบกับ Gouraisennin สู้ชนะแล้วเราจะได้คาถา Gourai
- ให้ไปเจอ Tenchimaru ด้านในเขาจะไปกับเราและได้คาถา Kirigakure
- กลับหมู่บ้าน Jibari เพื่อคุยกับ Saizou
- ไปท่าเรือทางตะวันตกของหมู่บ้าน Tagake คุยกับคนด้านในเราจะได้ Youkirou เป็นพวก
- ให้เราไปภูเขาด้านล่างของปราสาท Kyo โดย Youkirou จะเป็นผู้เปิดทางให้เรา
- ด้านในเราจะพบกับผู้เฒ่า Kaensennin ชนะแล้วเราจะได้คาถา Kaenjigoku
- ด้านในสำรวจบ่อน้ำจะพบกับ Ayakashi ชนะแล้วเราจะเอา Osake เปลี่ยนเป็น Inochinotama
- ไปที่บ้านบนเขาคุยกับ Daitengu เขาจะเอา Fushiginaishi ไปแลกกับ Bikouseki และส่งเรามายังเมือง Iiduka
- คุยกับคนทางขวาด้านหน้าเราจะพบ Hanzou ชนะแล้วจะได้คาถา Tatsumaki
- เดินลงใต้ไปปราสาท Kumemoto
- บ้านด้านบนซ้ายเข้าไปเราจะพบ Tesshu ชนะแล้วจะได้ท่า Haja
- คุยกับ Shinnosuke ทางปากทางเข้าปราสาทเขาจะไปกับเราด้วย
- เข้าปราสาทด้านในมีคาถา Shindoureppa และปราบปีศาจ Yatsukahagi
- ปราบได้แล้ว Shinnosuke จะออกจากกลุ่มให้เราลงบันไดไป
- ด้านในชั้นสองจะได้ Houougyoku จากหีบสมบัติ
- ออกมาและลงใต้ไปหมู่บ้าน Kakoshima ลงใต้อีกจะพบกับป่าด้านในเราจะพบกับ Yasha ชนะเราจะได้มาเป็นคาถา
- ด้านในจะมีท่า Messatsu ให้เก็บ
- เราสามารถช่วย Mikoto ได้แต่ว่าเจ็บ Youkirou ออกจากกลุ่ม
- ต่อไปให้เราไปท่าเรือทางด้านเหนือของหมู่บ้าน
- ออกจากบ้านจะมีคนมาตามเราไปหา Daitengu Tooya เราจะมาลงที่ข้างเมือง Hakudate
- คุยกับผู้หญิงในบ้านข้างร้านขายของ แล้วออกไปทางตะวันออกเฉียงเหนือหมู่บ้าน Ashiyoru
- ทางด้านข้างจะมีป่าอยู่ให้เข้าไปด้านในมีคาถา Kekkai และเราจะเจอ Takayamaru ได้เป็นพวกพร้อมของ Fukujyuhai
- ให้เราไปถ้ำทางเหนือของเมือง Hakudate ด้านในมีคาถา Bunshin ให้เก็บ
- ให้เดินหา Kokutenfu ในถ้ำและไปคุยกับรูปปั้นหินต้องสู้กับ Daikokuten ชนะแล้วจะได้หอก Daikoku
- ต่อไปไปถ้ำทางตะวันตกของหมู่บ้าน Tooya ด้านในมีคาถา Ashura ให้เก็บ
- ให้เดินหา Reishoui ในถ้ำและไปคุยกับรูปปั้นหินต้องสู้กับ Bishamonten ชนะแล้วจะมีบันได
- ลงไปเก็บหอก Bishamonnohoko, เกราะ Bishamondou, รองเท้า Bishamonnokutsu
- ต่อไปไปปราสาท Kyo คุยกับรูปปั้นหินในวัด จะมีทางลงไป ให้เดินหา Benhouka
- คุยกับ Gankimaru ด้านหน้าของวัด
- ออกมาและไปวัดทางด้านตะวันตกเฉียงเหนือ เข้าไปคุยกับ Kannushi เราต้องสู้กับ Rasetsu
- ชนะแล้วจะได้ Rasetsu มาเป็นคาถาพร้อมกับของ Keitokuhi
- กลับไปหา Daitengu ที่ภูเขาด้านล่างปราสาท Kyo
- ไปป่าทางด้านเหนือของหมู่บ้าน Ashiyoru ด้านในเราจะเจอทางวาร์ปกลับมา
- ให้เราขึ้นเขาไปหา Boubousennin แล้วกลับไปปราสาท Eto เพื่อไปหา Yaemon โดยเข้าทางด้านหลัง
- เข้าไป Yaemon จะไม่อยู่ให้ลงบันไดด้านล่างที่เปิดไว้ ด้านในมีคาถา Tatsutenshou ให้เก็บ ลงไปอีกชั้นเราจะได้เรือเหาะ Hikousen
- ภูเขาทางด้านตะวันตกของหมู่บ้าน Tooya มีแสงอยู่ใช้เรือเหาะขึ้นไปสำรวจจะได้ธนู Amenomakakoyumi
- ต่อไปไปภูเขาทางด้านตะวันออกของปราสาท Kyo ใช้เรือเหาะบินไปเราจะเข้าทางวาร์ป
- ออกมาแล้วให้ไปทางตะวันตกจะพบวิหาร
- ลงบันไดกลางจะพบกับ Tankororin จัดการเพื่อเก็บคาถา Ankoku ในหีบ
- ลงบันไดทางขวาจะได้คาถา Tsubamegaeshi
- ต่อไปให้เราพังกำแพงใกล้ๆ บันไดกลางจะพบ Nurikabe ลงบันไดด้านในสำรวจหีบจะได้คาถา Rikudourippa
- ต่อไปให้พังกำแพง Nurikabe ทางด้านซ้ายและให้เราดึงไม้ที่ขวางออกเราจะเจอ Jigokumusha
- พังกำแพล Nurikabe อีกสองอันเราจะพบ Himeno และต้องสู้กับ Shutendouji กำจัดแล้วจะได้คาถา Shutendouji
- Himeno จะมาเป็นพวกเราพร้อมด้วยของ Yominokagi
- ออกมาและไปปราสาทความมืดทางด้านบนของเกาะ โดยเดินอ้อมด้านล่างไป
- ที่ชั้นบนที่มีห้องเติมพลัง กำจัดปีศาจ Tankororin เพื่อเก็บดาบ Ryuteiken
- ลงอ้อมลงมาจะเจอปีศาจขวางทางมันคือ Akuroou กำจัดแล้วลงบันไดไป
- อีกชั้นปีศาจที่ขวางบันไดคือ Ryomensukuna กำจัดซะแล้วขึ้นไปพบกับ Amatsumikaboushi
- กำจัดได้แล้วมันจะแปลงร่างทุกคนจะสะกดมันไว้และเราจะสู้ตัวต่อตัวกับมัน กำจัดซะ
-:- THE END -:-


CREDIT:

บทสรุปเกม
Facebook Us
Follow us


webmaster: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Copyright © 2004 GAME.ANDAPLUS.COM All Rights Reserved.