(as "Dino Crisis")

Dino Crisis

Dino Crisis

ประเภทเครื่องเล่น:
Platform:

เริ่มเกมเรา จะมาอยู่ที่หน้าตึก ให้เราเดินไปทางซ้ายแล้วเราจะพบกิล คุยกับเขาเสร็จแล้วให้เจ้าไปสำรวจในห้องจะพบกุญแจ หลังจากนั้นให้เรากลับไปที่จุดเริ่มต้น เราจะได้รับ โทรศัพท์จากริค หลังจากนั้นกิลจะเดินนำไป ให้เราเดินตามกิล ไป ที่วทางเดินเราจะพบศพ คุยกับกิลแล้วให้ตามเขาไปแล้วจะพบโรงกำเนิดไฟฟ้า ข้างในให้เราสลับเปลี่ยนแบตเตอรี่ เป็น แดง ผ้า เขียว เหลือง เมื่อทำเสร็จแล้วไฟฟ้า จะเริ่มทำงานอีกครั้ง ให้เราออกจากห้อง เมื่อออกมาข้างนอกเราจะพบกับ แรพเตอร์ได้เรากำจัดมันซะ ให้สิ้นซาก แล้วไปที่หน้าตึกเราจะได้รับโทรศัพท์จากริค ซึ่งเขาจะรอเราอยู่ในตึก (ที่จุดสีแดง)ให้เราเข้าไปในตึกแล้วเดินไปตามทาง
จะพบว่ามีแสงเลเซอร์กั้นอยู่ ให้เราสำรวจตะแกรงบนพื้นแล้วเราจะสารมรถ ไต่ขึ้นไปด้านบนได้ ให้เราเดินไปตามทางก็จะพบทางลง (อันแรก)เมื่อลงมาให้เรา
เดินไยังจุดนัดพบก็จะพบริคอยู่ในห้องควบคุมหลังจากคุยกับเขาเสร็จก็ให้เราไปที่ทางที่เรามาอีกครั้ง (ทางลง) ก็จะพบห้องให้เราเขาไปข้างในแล้วจะพบของ
ดังนี้ ปีนช๊อตกัน DDK DISCH พาเนลคีย์2แล้วให้สำรวจสวิตซ์ใกล้ประตูแล้วคอมาจะเริ่มทำงาน แล้วให้เราเดินไปในห้องที่มีคนตายอีกครั้งแล้วไปสำรวจตู้
เซฟ ใส่รหัส 0375 แล้วจะได้กุญแจมา จากนั้นให้เราออกจากห้องนี้ (ไปประตูที่อยู่ใกล้สวิตซ์)เมื่อออกจากห้องก็จะได้โทรศัพท์จากริคคุยจบให้เราจัดการแรพ
เตอร์ ซะแล้วเดินไปทาง ขวาจะพบกับห้อง ข้างในเราจะได้ DDK DICH H เพิ่ม จากนั้นให้เราออกจากห้องแล้วปิดสวิตซ์ เลเซอร์ ซะเดินเข้าประตูด้านในจะพบ
ห้องโถง ให้เราเข้าประตูสีดำทางซ้ายก็จะออกมาที่แปลงดอกไม้ได้ ให้เราสำรวจศพก็จะได้ DDK DISH Nมาจากนั้นให้เรากลับไปที่ห้องโถงแล้วขึ้นบันไดไป
ชั้น 2 จัดการกับแรพเตอร์แล้วเข้าประตูทางด้านซ้าย ให้กำจัดแรพเตอร์แล้วเข้าประตูทางด้านซ้าย ให้กำจัดแรพเตอร์ อีกตัว แล้วเข้าไปด้านในสุด (หนีได้หนีดี
กว่า) จะพบตู้เซฟที่กำแพงให้ใส่รหัส 7687 ก็จะได้ชิ้นส่วนประกอบปีนมา จากนั้นให้ออกจากห้องแล้วไปที่ห้องทางขวาใส่ PASSWORD ว่า HEADก็จะ
เข้าไปข้างในได้ข้างในคุยกับคนที่บาดเจ็บแล้วเขาจะเอา DDK DISC H ทั้ง 2 อันไปแล้วเขาจะให้ พาเนลคีย์ 1 มาจากนั้นให้เราสำรวจ DDK DISC N ที่อยู่กำแพงแล้วไทแรนโนเซารัส จะบุกเข้ามา ให้เราใช้ปืนยิงไล่มันซะ จากนั้นสำรวจกรอบรูปริมหน้าต่าง แล้วกดใช้พาเนลคีย์ทั้ง 2 อันกับกรอบรูปพร้อมใส่รหัส 705037 ก็จะใช้คีย์การ์ด L มา ให้เราไปที่ห้องโถงแล้วไปที่ห้องใต้บันไดก็จะได้โทรศัพท์จากริคมาพร้อมทั้งบอกจุดที่เราต้องไปต่อไปให้ด้วยที่หน้าประตูให้
เราใส่ PASSWORD ว่า NEWCOMER ก็จะผ่านเข้าไปได้ข้างในห้องจะพบศพ ให้เราเดินไปทางซ้ายจะพบห้องอีกห้องให้เราเข้าไปข้างในแล้วไปกด สวิตซ์เลเซอร์ แล้วเข้าห้องทางซ้ายข้างในจัดการกับแรพเตอร์ ซะ ให้สินซาก เหอๆๆๆ แล้วออกจากห้อง จัดการกับแรพเตอร์ที่ขวางทางแล้วเดินไปตามทางจะพบ
กับห้องด้านใน ให้เข้าไปข้างในแล้วเก็บกุญแจ จะพบว่าแรพเตอร์จะเล่นงาน แต่กิลจะมาช่าวยไว้ จากนั้นให้เราไปที่ห้องเซฟ ให้เราปีนท่อทางด้านนอกแล้วเดินมา
ตามทางจะพบว่าเราอยู่ในห้องน้ำ ให้เราออกจากห้องน้ำแล้วปิดสวิตซ์เลเซอร์แล้วเดินมาตามทางจะพบห้องเซฟให้เราไปที่ห้องควบคุม แล้วออกจากตึกที่นี่(ย้อน
กลับไปที่จุดเริ่มต้น) ให้เราเดินไปที่ลูกกรงสีแดงจะพบว่ามีทางเข้า เมื่อเข้าไปจะพบทางลงให้เราลงไปข้างล่างสำรวจแผนไฟสีเขียวที่กำแพงจะได้แบตเตอรี่สี
แดง มา ให้เรานำไปใช้กับแผงควบคุม ด้านใน แล้วเรียงสีดังนี้ แดง ฟ้า เขียว เหลือง แล้วจะมีโทรศัพท์จากริคมาซึ่งเขาจะเรียกให้กลับไปที่ห้องควบคุมซึ่ง
ระหว่างทาง เราต้องผ่านห้องเซฟให้เราไปทีห้องควบคุม แล้วจะพบว่ากิลและริคเกิดทะเลาะกันซึ่งเราต้องเลือกว่าจะไปกับ ใคร
1. กิล ถ้าเลือกกิล *
2. ริค
ให้เราอออกจากห้องแล้วไปทางซ้ายจะพบกับทางลงชั้นใต้ดิน เมื่อมาถึงเราจะพบพวกตัวจิ๋วอยุ่ฆ่ามันซะ แล้วเข้าห้องทางขวา (ห้องเซฟ2)สำรวจโต๊ะด่านในก็จะ
ได้ ID CARD มาจากนั้นให้ออกจากห้อง จากนั้นให้เราเดินไปตามทางแล้วเข้าประตูจะพบกับกิล ซึ่งเขาจะตามชายาคนหนึ่งไป แล้วเราจะได้รับโทรศัพท์จาก กิล ซึ่งเขาจะบอกให้เราตามเขาไป ให้เราไปทางขวาจะพบห้อง ให้เดินเข้าไป ระหว่างทางจะโดนแรพเตอร์ เล่นงานให้เราจัดการมัน แล้วไปกดสวิตซ์เลเซอร์ แล้วเข้าห้องทางซ้ายมือ (บานใหญ่) ข้างในสำรวจศพแล้ว กลับออกมาแล้วเข้าห้องเซฟ1 ให้เราเดินผ่านออกมา แล้วเดินไปทางซ้ายจะพบห้องที่มีตราอยุ่ด้านหน้า ให้เราเข้าไปข้างในเราจะได้ของดังนี้
1. DDK DISC E
2. เครื่องอ่านลายมือ
จากนั้นให้เราออกจากห้องแล้วไปที่ห้องใต้บันได (ห้องลิฟท์) ใช้เครื่องอ่านลายมือกับศพแล้วเข้าประตูทางซ้าย เดินไปตามทางเล็กน้อยแล้วเข้าห้องซ้ายมือ ใช้ ID CARD กับ COM ข้างในแล้วใส่รหัส 46907 จากนั้นตอบ YES ให้หมด เมื่อได้การ์ดคืนก็ให้เราออกไปนอกตึก (ทางไปโรงไฟฟ้า 1)เราจะได้รับโทรศัพท์
จากริคให้เราวิ่งไปที่ประตูอีกทาง กำจัดแรพเตอร์ 2 ตัว (กวนจริงๆ) แล้วเดินไปจะทะลุมาลานลิฟท์ เราจะถูก เทราโนคอน เล่นงานจนปืนหล่นเก็บปีนแล้วเล่นงาน
มันซะ แล้วไปเข้าประตูเล็กทางด้านขวา ข้างในจะพบ DDK DISC L 2 อัน (อันหนึ่งจากศพ) จากนั้นให้เราเดิน ทะลุไปเรื่อยๆ จะออกมาที่หน้าผา(มีพัดลมยักษ์
ด้วย) ให้เราเข้าไปในห้องด้านในแล้วเก็บ B1 เครนการ์ด จากนั้นเดินไปกลางแล้วจะพบสวิตซ์ 6 อัน ให้ใส่ตามลำดับดังนี้
3 ขวา 4 กลาง
2 ซ้าย 5 ซ้าย
1 กลาง 6 ขวา
เมื่อเครื่องทำงานแล้วก็ให้เราออกจากที่นี่ แต่จะถูกเล่นงานก่อน แต่คราวนี้ถึงความซวย ของมัน ฮ่าๆ ให้เรามาที่ลานลิพท์แล้วกดสวิตซ์จะสามารถมองลงไปด้าน
ล่างได้ ข้างล่างให้เราปีนบันไดแล้วไปใช้ B1 เครนการ์ด กับเครื่องควบคุมแล้วใส่วิธีดังนี้
1. ซ้าย 1 ขึ้น 2 ลง 1 HOOK ขวา 2 RELEASE
2. ขาน 2 HOOK ลง 1 ขวา 2 ซ้าย 1 RELEASE
ก็จะทำทางฝ่านได้แล้วให้เรากลับไปทีห้องเซฟ 2ให้เราเข้าไปที่ห้องลิพท์ แล้งลงไปข้างล่างจัดการแรพเตอร์ซะ แล้วกด PASSWORD ที่ประตูตรงกลางว่า LAVORATORY ก็จะเข้าไปข้างในได้ ข้างในจัดการกับแรพเตอร์ 2 ตัวแล้วเปิดสวิตซ์เลเซอร์ เข้าห้องตรงกลางเก็บชื้นส่วนปีน มาเพ่มแล้วออกจากห้อง(กลับ
ออกมา) เดินไปทางขวา เข้าด้านในก็จะพบห้อง เซฟ 3 ข้างในเก็บ ไขควง มาแล้วใส่รหัสที่ COM ว่า 5037 ด้วยแล้วออกจากห้องให้เราออกจากห้องเซฟแล้ว
เดินไปเรื่อยจะพบห้องที่อยุ่ตรงหัวมุม ข้างในเราจะได้ DDK DISC E มา ให้เราเดินเข้าไปประตูด้านใน จะพบ COM ให้เรากดปุ่มดังนี้ กลาง ซ้าย ขวาแล้ว
เข้าไปในห้องด้านในคุยกับเขาจะให้ B1 คีย์ชิบ มาให้เราสำรวจศพอีกครั้งก็จะได้กุญแจเล็กมาอีกอันด้วย ก่อนออกเราจะถูกแรพเตอร์เล่นงานให้หนีออกมาแล้ว
ใช้แก๊สฆ่ามันซะ (กดปุ่มสีฟ้าทางขวา) จากนั้นให้เราไปที่ห้องที่เราเก็บชิ้นส่วนปีนอันใหม่ ข่างในให้เราใช้ B1คีย์ชิบ กับเครื่อง com ที่กำแพง แล้วใส่รหัสว่า 3695 แล้วเรียงรูปให้ได้เหมือนกับเขา (ไม่ยากหรอกนะ) จากนั้นไปสำรวจล๊อคเกอร์ แล้วใช้ B1 คีย์ชิบก็จะได้คียืการ์ด R มา ให้เราไปที่ห้องเซฟ 3อีกครั้งแล้วใช้
คีย์การ์ด LR กับ COM แล้วเราจะได้รับโทรศัพท์ จากกิล ซีงเขาจะช่วยเราเปิดทางให้ที่ประตูใหเราใส่ PASSWORD ว่า ENERGY ก็จะเข้าไปข้างในได้
หลังจากปิดสวิตซ์ แล้วให้เราออกจากห้อง ก็จะรู้ว่าห้องถูกปิดตาย ให้เราใช้ไขควงกับแผงไฟใกล้ๆ กับกล่องเครื่องมือ (ใกล้ๆ ประตู) เราจะพบปริศนาต่อรูปให้
เราทำเหมือนกับตัวอย่างแล้วประตูจะคลายล๊อค จากนั้นจะมีโทรศัพท์ ์มาจากริคแล้วจะมีวิธีให้ เราเลือก
1 กิล ถ้าเลือกกิล *
2 ริค
ให้เราตามกิลไปที่ ๆ เราเคยยกกล่องเพื่อทำทาง ที่นี่จะพบกับกิบ และ คร.คาล เมื่อคุยจบก็ให้เราไปที่ห้องควบคุม เพื่อไปที่เรานั่งลิฟท์ขึ้นมาด้านบนชั้น 2จากนั้น
ให้เราสำรวจกล่องข้างประตูทางออกจะได้กุญแจอัลเทน่า มา ให้เราเดินไปตามทางจะพบห้อง อัลเทน่า ให้เราใช้กุญแจอัลเทน่ากับเครื่องแล้วออกจากห้องจะพบ
ว่า ไทแรนโนซอรัสไล่ตามเรามา ให้เราหนีมาสุดทางแล้วสู้กับมัน จากนั้นเเมื่อเข้าห้องเราจะติดต่อกับเพื่อนของเรา ให้เรารีบไปที่แปลงดอกม้ด้านนอกที่นี่ให้เรา
จัดการเทราโนคอน แล้วเข้าประตูด้านในเพื่อไปยังลาดจอดเฮลิคอปเตอร์ เมื่อเราเข้ามาด้านในจะพบประตู 2 บานให้เราเข้าบานขวา(สีเทา)ข้างในห้องเราก็จะพบ
ลานเฮลิคอปเตอร์ แค่ไทแรนโนจะมาพังเฮลิคอปเตอร์ ให้เราหนีมันไปให้ได้เมื่อเราหนีมาได้ปรากฏว่าลิฟท์จะค้างเมื่อออกมาข้างนอกจะพบเจ้าตัวจิ๋วฆ่ามันซะแล้ว
เข้าไปในห้องๆ หนึ่งที่อยู่ตรงทางแยกข้างในจะได้พาสการ์ด แล้วใไเราอ่าน MEMO ที่พื้นด้วย จากนั้นให้เราไปที่ลิฟท์ด้านในสุดก็จะพบกับริคแล้วเราก็จะลงไป
ที่ชั้นใต้ดินที่ชั้น B3 เราจะพบว่าแบตเตอรี่เสียไปอันนึง ให้เราไปที่ห้องเล็กๆ ทางซ้ายของเครื่อง ข้างในจะพบว่ามีแบตเตอรี่สำรองให้ให้เก็บมันมาให้ริคแล้วไฟ
ฟ้าจะทำงาน จากนั้นให้เราตามริคไปข้างในนี้จะมี B3 เคโนการ์ด ทั้ง 2อันให้เราไปคุยกับริคแล้วที่นี่ก็คือห้องเซฟที่ 4ให้เราเข้าไปที่ห้องจอดรถที่นี่ใให้เรากำจัด
เจ้าไดโนเสาร์ 2 ตัว แล้วเข้าประตูที่อยุ่ใกล้บันไดเพื่อเก็บ B3 เครนการ์ดอันที่ 3 และกุญแจเอเรีย ที่อยู่กับรถที่จอดอยู่ เมื่อเก็บได้แล้วให้เราปีนบันไดขึ้นไปข้างบน จะพบห้องควบคุมให้ใช้เครนการ์ดกับเครื่องแล้วขยับกล่องเพื่อทำงานทางเดินไปเก็บ DDK DISC W มาให้ได้แล้วให้ออกไปที่ห้องที่อยู่ขวาของเครื่องกำเนิด
ไฟฟ้า (ประตูอันใหญ่) ข้างในจะเป็ฯทางเดินยาวให้เราเข้าไปที่ห้องด้านใน ซึ่งที่นี่จะมีประตู 3 บาน คือประตูแรกเป็นลิฟท์ (มีไฟเขียว)ประตุสองเป็นประตูบาน
ใหญ่ ประตูที่สามเป็ฯประตูเทาให้เราไปทางประตูบานใหญ่แล้วขึ้นบันไดไปด้านบน ให้เราเข้าไปข้างในห้องด้านในสุด(ห้องเซฟ5) แล้วเก็บ B2 1คีย์ชิบ และ DDK DISC5 มาจากนั้นให้เราไปปิดสวิตซ์ด้านใน (เปลี่ยนจากแดงเป็นฟ้า) จากนั้นให้ออกจากห้องแล้วสำรวจตะแกรง ที่หน้าห้องจะปีนมาด้านบนได้เมื่อทะลุ
มาอีกฝั่งให้เราเดินเลี้ยวลงมาจะเห็นคีย์การ์ด LVC จากนั้นให้เดินเข้าไปในทางด้านลึกสุด เข้าไปในห้อง LVC ที่อยู่แกล้ ๆ ข้างในจะมี DDK DISC Wเมื่อ
เก็บมาแล้วไใเรากลับไปที่บันไดด้านล่างจะมีโทรศัพท์จากริค ซึ่งเขาจะเปิดทางฝ่านให้ไปที่ประตูเทา (จากทางแยก 3 ประตคู)โดยเราต้องใส่ PASS WORD ว่า WATER WAY ข้างในเมื่อเข้าไปมาแล้วริคจะตามเรามาด้วย จากนั้นเขาจะบอกสถานที่ไปให้ ให้เราเก็บ B2 คีย์ชิบอันที่ 2 มาด้วย(ตอนนี้ที่นี่คือห้องเซฟที่ 6 )ให้เราไปที่จุดที่ริคบอกโดยเร็ซ ระหว่างทางเราจะพบไทแรนโนซอรัส ซึ่งมันจะพังห้องกำเนิดไฟฟ้าให้เราหยิบแบตเตอรี่สำรองที่เครื่องแล้วไปที่ห้องเก็บ
แบตเตอรี่สำรอง ข้างในห้เราไปเปิดไฟฟ้าสำรอง โดยเรียงแบตเตอรี่ดังนี้ แดง ฟ้าเขียว เหลือง แฟล้วไฟจะทำงานอีกครั้ง ให้เราไปที่ลิฟทืยักษ์ที่พาไทแรน มา ข้างในจะได้ DDK DISC D และการ์ดคีย์มาแล้วไปที่ห้องเซฟ 5 ปีนขึ้นไปที่ทางระบายอากาศอีกครั้งเพื่อมาเข้าประตู LVC อีกบาน ข้างในจะพบ DDK DISC D แผ่นที่2 จากนั้นให้เรากลับไปที่ห้องเซฟ 5 ใช้ B2 คีย์ชิบกับคอมทีอยู่ข้างกำแพงแล้วใส่หรัส 0392 แล้วต่อภาพให้เหมือนตัวอย่าง ก็จะผ่านสหัส สำเร็จ จากนั้นให้เราออกจากห้องแล้วกลับไปหาริคที่ห้องเซฟ 6 เขาจะเปิดประตูให้ หลังจากคุยให้เราใส่ PASSWORD STAVLIZERเมื่อเราเดินเข้ามา
ข้างใน ให้เราสำรวจประตทางขวาแล้วจะต้องใส่ PASSWORD คือ DOCTORKIRK ก็จะเข้าไปข้างในได้ ข้างในให้เราใส่ คีย์ชิพ 0392 แล้วเราจะได้ E1 และคีย์ชิพ ตามลำดับให้เราเข้าไปด้านในสุดก็จะพบ เครื่องกำเนิดพลังงาน ให้เรากดสวิซ์เพื่อทำทางเข้าตรงกลางแต่ไม่ต้องเข้าไปให้เราเข้าประตูอีกทาง
หนึ่ง เมื่อเข้ามาจะพบกับบันไดลงให้เราลงไปข้างแล้วหาคีย์การ์ด LVB ให้เจอแล้วเดินกลับขึ้นมา เพื่อไปเข้าประตูสีเขียว ข้างในให้สำรวจบอร์ดสีฟ้าแล้วแก้
ปริศนาให้ได้ จากนั้นให้เราเดินออกมาสำรวจ com ที่ตรงข้ามกับห้อง (อยู่นอกห้องที่เข้ามา) จะพบว่าเกิดความผิดพลาดให้เรากลับไปในห้องอีกครั้งแล้วไป
สำรวจศพ เก็บรอยนิ้วมือจากศพด้วย (ใช้ตรงรอยเลือดที่เป็นรูปมือติดกับกล่องเหล็กที่กำแพง) แล้วเดินเข้าไปจนถึงห้องข้างในจะพบคนหนีไปให้เราตามไปจน
ถึงด้านในแต่เราจะพลาดท่าเสียก่อน แต่กิลจะตามเรามาทัน จากนั้นเขาเล่าเรื่องท้งหมดให้ฟังพร้อมให้คีย์การ์ด LVAหลังจากปรึกษาอันเสร็จก็จะให้เราเลือกว่า
จะไปที่ใด
1. กิล B3 LVA * ถ้าเลือกข้อ1
2. ริค B2 ที่เหลือ
จากนั้นจะมีจุดให้เราไปโผล่ขึ้นมา ให้เรารีบไปให้เร็วที่สุด ระหว่างทางให้ไปที่ห้องเซฟ 5 สำรวจคอมที่โต๊ะใส่รหัส 78814 แล้วตอบ Yes ให้หมดจากนั้นให้
ไปที่จุดสีแดง ข้างในให้เราขึ้นลิฟท์แล้วไปเก็บ สตาบิไลเซอร์ กับ อนิชาไลเซอร์ จากนั้นให้เราไปสำรวจ COM ที่หน้าห้องสีเขียวอีกครั้ง(ห้องทีมีทางเชื่อมเข้า
ตรงกลาง) ข้างในจะพบสวิตซ์สีเขียวให้เราสำรวจ ตอบ YES แล้วใส่ สตาบิไลเซอร์ ลงไปจากนั้นให้เราอ้อมมาลงมาลิฟท์ตรงด้านข้างของห้องข้างล่างจะพบ
ที่ใส่อนิชาไลเซอร์ เมื่อใส่แล้ว ให้เราไปกด COM ที่ด้านในเครื่องจะทำงานจากนั้นให้เรามากด COM ที่ด้านบน (ตรงที่ใส่สตาบิไลเซอร์)จากนั้นจะมีเนื้อเรื่อง
อีกเล็กน้อย ให้เราตามไปหากิลแล้วเขาจะให้ พาลสเลซีบ้า แล้วเราจะมาหาริคซึ่งทางผ่านจะเปิดแล้วให้เราตอบ
1 ไปหาคาลกับกิล ถ้าเราเลือกข้อ 1 *
2 หนี
ให้เราไปที่จุดที่เป็นสีแดงโดยเร็วที่สุด (ปีนท่อระบายอากาศไปจะเร็วที่สุด) ในห้องเราจะพบกิลกับคาค หลังจากที่กิลตายเราจะได้ ซีเครดดิส มาจากนั้นให้เรา
ตามริคไป (ทางที่เป็นหลุมมิติ) ข้างในเราจะพบศพไทแรนโนซอรัส ให้เราหาทางออกให้เจอ แล้วจะนั่งเรือออกไปแต่ไทแรนโนจะไล่ตามเรามาให้เราออกจากท่า
เรือไป ยิงมันจนกว่ามันจะล้ม แล้วก็พบกับฉากจบ

CREDIT:

(as "Dino Crisis")

Dino Crisis

แนวทางการเล่น
WALKTHROUGH/GUIDES

Final Fantasy 8
[GUILES By Contra Team Web Site]

DISK 1

DISK 2

DISK 3

DISK 4


END.


ตัวละคร
Character

ข้อมูลเบื้องต้น
Basic information

ข้อมูลที่น่าสนใจ
ARRTICLE INTERESTING

โกงเกม
Cheat Game

เว็บไซต์:ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
RELATED WEBSITES

ยูทูบเบอร์ที่เกี่ยวข้อง
YouTuber

ซีรีส์เกม
GAME SERIES

ดาวน์โหลดเกม
Game Download

(c) 2006 game.andaplus.com. All materials are copyrighted by their respective authors. All games mentioned in this site are copyrighted by their respective producers and publishers. No infringement on any existing copyright is intended. All rights reserved.

webmaster: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.