รายชื่อแหล่งที่มา ของข้อมูลบทความต่างๆ ทางทีมงานต้องขอขอบคุณในความเอื้อเฟื้อ ในการจัดทำบทสรุปและแนวทางการเล่นอันเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆ ไว้ ณ ที่นี้ด้วย.

List of sources of information articles The team would like to thank you for your generosity. In the preparation of a summary and a useful way to play with friends here as well.

WorldSoccerJikkyouWinningEleven-4.png

Soi13.com

 Website:  Soi13.com

ปัจจุบันเว็บไซต์ได้ปิดตัวลงแล้ว ไม่สามารถเข้าถึงเว้บไซต์ได้ 
The website has now been shut down. Can't access the website

เจ้าของบทความ / [อ้างอิงที่มา]

 

 

 

 


เจ้าของบทความ

เว็บไซต์เจ้าของบทความ

(c) 2006 game.andaplus.com. All materials are copyrighted by their respective authors. All games mentioned in this site are copyrighted by their respective producers and publishers. No infringement on any existing copyright is intended. All rights reserved.

webmaster: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.