Fatal Frame 2

Chapter Four : Forbidden Ritual

[ Kurosawa ]
[ 2F Doll Stand Room ]
 ด้านหลังที่มุมห้องเก็บ Butterfly Diary 1 และ Warped Twins
 ถ่ายภาพตุ๊กตาที่วางอยู่เอาไว้

[ 2F Flickering Room ]
 เก็บ Twin Doll Heads และ Herbal Medicine เสาใกล้กับประตูไปห้อง [ Guest Room ]
 กลับไปห้อง [ Doll Stand Room ]

[ 2F Doll Stand Room ]
 ใช้ Twin Doll Heads กับตุ๊กตาที่วางอยู่แก้ปริศนา

ภาพ

 เลื่อนตำแหน่งตุ๊กตาตำแหน่ง 10, 14, 13, 9 และ 10 ตามลำดับ จะได้ตำแหน่งตุ๊กตาตามภาพล่างนี้

ภาพ

 วนตำแหน่งตุ๊กตา ทวนเข็มนาฬิกา โดยให้ตุ๊กตาคู่ล่างสุดเลื่อนไปอยู่บนแท่นด้านบนสุดให้ได้จะแก้ปริศนานี้ได้

ภาพ

 หลังจากจัดการกับปริศนาได้ จะได้ Butterfly Key
 วิญญาณ Doll Stand Shadow อยู่ตรงฉากด้านล่างระหว่างผนังกับที่วางตุ๊กตา

[ 2F Guest Room ]
 บนโต๊ะเก็บ Kurosawa House Map และ Folklorist 6
 ถ้าดูในรายการยังขาด Folklorist 5 (ข้ามไปก่อน)
 ใกล้ๆ หน้าต่าง วิญญาณ Hanging Hand และ วิญญาณ No Escape

[ 2F Guest Room Hallway ]
 ตามทางเดินเลี้ยวซ้าย วิญญาณ Talking Man

[ 2F Courtyard Staircase ]
 เมื่อลงบันได วิญญาณ Calling Man ด้านหลัง หมุนตัวกลับให้ทัน

[ 1F Courtyard Staircase ]
 วิญญาณ Garden Woman ที่กอไผ่
 หลังโคมไฟเก็บ "Evade" Additional Function, The "Evade" Additional Function และ Type-14 Film x 30

[ 1F Great Hall ]
 ผ่านทางไป

[ 1F Storeroom ]
 พบวิญญาณ Exhausted Man และเก็บ Bloody Ring (จะต้องเก็บ Village Reports 1-5 ก่อนหน้านี้)
 กลับไปที่ [ 1F Entrance ]
เพื่อดำเนินเรื่องต่อไป

[ 1F Dirt-floor Passageway ]
 ผ่านที่นี่จะได้ Spirit Orb

[ 1F Entrance ]
 ก่อนเปิดประตูด้วย Butterfly Key ไปที่ทางเข้า วิญญาณ Curtain Shadow (ฟังเสียงหัวใจเต้น)

 หลังจากสำรวจที่ประตูและพบว่ามันล็อค
 วิญญาณ Behind Cloth ด้านหลัง...
 ใช้ Butterfly Key เปิดประตูในสุดด้านขวา

[ 1F Storage Room ]
 สำรวจที่นาฬิกาเก็บ Sacred Water และตู้ด้านซ้ายเก็บ Herbal Medicine

 เมื่อเข้าไปใกล้กับประตูทางไป [ 1F Cloth Hallyway ]
จะพบกับ วิญญาณ Child At Door
 ยังไม่ต้องไปทาง [ 1F Cloth Hallywar]
ขึ้นไปบนบันได

[ 2F Partition Screen Room ]
 ตรงจากบันไดมี Ceremony Master's Note 3 ที่ตู้ กล่องทางด้านซ้ายของห้องมี Type-14 Film x 15

 ส่วนกลางจะพบกับช่องบนพื้น จะพบ Item ในนี้ (ปล่อยมันไว้)
 ไปที่ประตูจะพบวิญญาณ Peeking Child
 อย่าพึ่งเข้าไปในห้อง ให้เดินกลับลงบันไดไป

[ 1F Storage Room ]
 เมื่อลงบันไดจะมี Crimson Ball ตกลงมาให้เก็บ
 กลับขึ้นไปที่เดิม

[ 2F Partition Screen Room ]
 สำรวจที่ช่องรอยแตก เพื่อหย่อนบอลที่เก็บได้ ลงในช่อง จะมีบางอย่างตกลงไปด้านล่าง

[ 1F Storage Room ]
 เก็บ Diamond Link Key แล้วลงไปที่ทางเดิน

[ 1F Cloth Hallway ]
 เมื่อผ่านทางจะพบ Type-14 Film x 15
 เมื่อเข้าสู่ทางเดินจะพบ วิญญาณ Fading Child (เร็ว)
 ผ่านประตูคู่ ด้านซ้าย พบวิญญาณ Cut-In Child (เร็วมาก)

 ไปที่ประตูท้ายสุดของทางเดินแล้วเปิดมัน

[ 1F Storehouse ]
 พบวิญญาณ Warehouse Checker ตามมันไป

[ 1F Cell ]
 วิญญาณ Captive Man เมื่อเข้าไป
 เก็บ Folklorist 8 ที่พื้น

[ 1F Storehouse ]
 ด้านหลังของ Storehouse มี Type-61 Film
 บริเวณทางเดิน หากอยู่ห่าง Mayu จะพบวิญญาณ Clinging Shadow จับขา Mayu หากไม่พบ ให้กลับไปที่ [ Cell ] แล้ววิ่งโดยเร็วผ่านทางโดยเร็ว

[ B1 Underground Cellar ]
 เก็บ Spirit Orb และ Save

[ 1F Cloth Hallway ]
 วิญญาณ Ritual Pusher นำไปสู่ประตูคู่ที่ไม่ล็อคแล้ว

[ 1F Family Altar Room ]
 บนแท่นเก็บ Ceremony Master's Note 1 และ Ceremony Master's Note 4 ที่พื้นใต้ผนังอีกด้าน
 ทางด้านซ้ายของห้องเก็บ Herbal Medicine

 ในห้องนี้มีบันได 2 ทาง ทางด้านตะวันออก และ ตะวันตก ให้ขึ้นทางตะวันตกก่อน

[ 2F Family Altar Room ]
 เก็บ "See" Power-Up Lens, The "See" Power-Up Lens และ Type-14 Film x 30 บนโต๊ะ เก็บ Butterfly Diary 3

 นำ Mayu ไปที่สวิตช์ ในห้อง เมื่อเธอยืนบนนั้น จะเข้าไปในประตูเล็กๆ ได้

[ 2F Master's Room ]
 เก็บ Butterfly Diary 2 ด้านหน้า
 ไปส่วนท้ายของห้อง พบวิญญาณ Speaking Man รอจนกว่าเขาจะพูดจบจะพบว่ามีบางอย่างตกอยู่อีกห้อง

 ก่อนไปอีกห้อง จากห้อง [ 1F Family Altar Room ]
ลงบันไดข้างๆ

[ B1 Family Altar Room ]
 เก็บ Sacred Water เดินผ่านประตูไป

[ 1F Connecting Corridor ]
 กลางห้อง จะแบ่งเป็น 2 ส่วน ด้วยแถวของต้นไม้ แต่ละด้านมีสวิตช์ ที่ท้ายสุด
ไปตามทางและรอ Mayu เดินมาเธอจะยืนบนนั้น ให้เดินอ้อม ไปอีกด้านเพื่อเปิดประตู

[ 1F Lattice Room ]
 วิญญาณ Waiting Priest เมื่อเข้าห้อง เก็บ Shadow Key ที่นี่

[ 1F Rope Temple ]
 เก็บ Ceremony Master's Note 5 ด้านล่างของแท่น
 สำรวจที่ประตูยังเปิดไม่ได้

[ 1F Family Altar Room ]
 เก็บ Glowing Red Crystal และ Spirit Orb ใกล้กับประตูทางไป [ 1F Cloth Hallway ]
 กลับไปทาง Cloth Hallway -> Storage Room -> Partition Screen Room -> Master's Room

[ 2F Master's Room ]
 เก็บ Spirit Orb เก็บ Ceremony Master's Note 2 บนเบาะสีขาว ใกล้ราวตากผ้า
 สำรวจรอบแท่น 8 เหลี่ยม เก็บ Crimson Wing Tome, Taboo Tome, Twin Tome, Disaster Tome, Ritual Tome
 สำรวจที่แท่น 8 เหลี่ยม ทางด้านหุ่น แก้ปริศนาโดยเสียบหนังสือตามช่อง
 แก้ปริศนาหนังสือ จากซ้ายไปขวา 1, 2, 3, 4, 5
1 -> Crimson Wing Tome
2 -> Taboo Tome
3 -> Twin Tome
4 -> Disaster Tome
5 -> Ritual Tome

 แก้ปริศนาเรียบร้อยได้ Light Key ได้กุญแจคู่แล้ว

[ 1F Cell ]
 เมื่อเปิดประตูกรง จะพบ Type-90 Film ใกล้กับทางเข้า
 เมื่อเข้าไปในกรงจะพบ วิญญาณ Ritual Researcher
 ชั้นหนังสือรอบๆ เก็บ Hammer Key และ Osaka Map House สำรวจที่ชั้นเก็บ Folklorist 9 และ Folklorist 10


CREDIT:

Facebook Us
Follow us


Line Official: @acu5167m
เพิ่มเพื่อน

webmaster: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Copyright © 2004 GAME.ANDAPLUS.COM All Rights Reserved.