การพัฒนาอาวุธสุดยอด

  • ตารางด้านล่าง เป็นสรุปของจำนวน Item ในเอกสารพัฒนาอาวุธทั้งหมด ดังนั้นหากหา Item ในตาราง ได้ครบตามจำนวนในตาราง หมายความว่า คุณสามารถเข้าถึงอาวุธสูงสุดของตัวละครได้ทุกคน
  • การที่จะสามารถพัฒนาอาวุธของแต่ละคนได้ ต้องเก็บนิตยสารพัฒนาอาวุธ หรือ ซื้อได้ที่ร้าน หนังสือในเมือง Esthar โดยมี Ability Familiar ของ GF Tonberry แล้วเปิดอ่านจึงจะสามารถ พัฒนาอาวุธได้ที่ร้าน Junk
  • การพัฒนาอาวุธต้องพัฒนาตามลำดับ แต่ถ้าหากคุณมี Item ครบตามจำนวนในตารางทั้งหมด คุณก็สามารถพัฒนาอาวุธตามลำดับได้ในครั้งเดียว และครบทุกคนด้วย
  • หากต้องการพัฒนาอาวุธเฉพาะคน ให้เปิดนิตยสาร ดูข้อมูลเฉพาะคนที่ต้องการ แล้วเก็บ Item ตามนั้นให้ได้ โดยดูได้จากตารางด้านล่างนี้ ว่าจะได้ Item ดังกล่าวได้อย่างไร
  • คุณต้องมีความอดทนในการหา Item บางอย่าง เพราะคุณอาจจะต้องสู้กับศัตรูดังกล่าว หลายสิบครั้ง กว่าจะได้ Item นั้นๆ มา
  • หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคุณจะได้ใช้อาวุธสูงสุดของทุกคนแล้ว...


ตัวย่อที่ใช้
C>"ชื่อ Card" จากการเปลี่ยน Card "ชื่อ Card" โดยใช้ Ability Card Mod
M>"ชื่อศัตรู" จากการใช้คำสั่ง Mug (ขโมย หรือ แย่งชิง) กับศัตรูชื่อดังกล่าว
F>"ชื่อศัตรู" จากการต่อสู้กับ ศัตรูชื่อดังกล่าว มันอาจจะทำตก หรือ ได้หลังการต่อสู้ ก็ได้ (นานๆ ครั้ง)

ตัวอย่างการแปลความหมาย
C>Minotaur = ใช้คำสั่ง Card Mod กับ Card ชี่อ Minotaur จะได้ Item ที่ต้องการ
M>F>Adamantoise = ใช้คำสั่ง Mug หรือ ต่อสู้กับ Adamantoise หากโชคดีจะได้มา (Luck มีค่าสูง + Level)
C>M>F>Tonberry = ใช้คำสั่ง Card Mod หรือ Mug หรือ สู้กับ Tonberry จะได้ Item ที่ต้องการ

หมายเหตุ
- ในการต่อสู้ทุกครั้ง อาจจะได้ Item ที่ต้องการในบางครั้งเท่านั้น (อาจจะได้ Rare Item นานๆ ครั้ง)
- การใช้คำสั่ง Mug และการต่อสู้ หากใช้ Ability Rare Item จะช่วยเพิ่มโอกาสการได้สิ่งของที่หายากได้ง่ายขึ้น
- การเปลี่ยน Card เป็นอุปกรณ์บางอย่างบางครั้งต้องใช้ Card หลายใบจึงจะเปลี่ยนได้
- ศัตรูต่างๆ หากต้องการทราบสถานที่พบที่ให้ดูในหัวข้อ "ข้อมูลศัตรู" และดู "แผนที่ใน FF8" เพิ่มเติม
- ข้อมูลในตารางเป็นสรุปจำนวนอุปกรณ์ทั้งหมดที่ต้องใช้ในการพัฒนาอาวุธในนิตยสารทุกเล่ม ของตัวละครทุกคน เรียงตามตัวอักษร เพื่อง่ายต่อการรวบรวมข้อมูล
- ต้องมีนิตยสารพัฒนาอาวุธและเปิดอ่านก่อนจึงจะสามารถพัฒนาอาวุธได้ที่ Junk Shop

 

สิ่งที่ต้องการ จำนวน การได้มา
Adamantine 3 C>Minotaur, M>F>Adamantoise
Betrayal Sword 1 C>M>F>Forbidden, M>Blitz
Bomb Fragment 2 C>M>F>Bomb
Chef's Knife 1 C>M>F>Tonberry
Cockatrice Pinion 1 C>Iguion, M>F>Cockatrice
Curse Spike 2 C>M>F>Tri-Face, M>F>Forbidden, Death claw
Dino Bone 3 C>M>F>T-Rexaur, C>Sacred
Dragon Fang 4 M>F>Blue dragon, Tonberry (Lev 1-10) ใช้ Level down
Dragon Fin 1 C>M>F>Grendel
Dragon Skin 7 M>F>Anacondaur, Grendel, Blue dragon
Dynamo Stone 4 C>Blitz, Quezacotl, M>F>Cockatrice, Creeps, Blitz
Energy Crystal 6 C>M>F>Elnoyle, M>F>Behemoth, Chimera, Ruby dragon
Fish Fin 1 M>F>Fastitocalon-F, Fastitocalon
Force Armlet 1 M>F>Ochu, Malboro, Edea (การต่อสู้ครั้งที่ 2 หากโชคดีจะได้)
Fury Fragment 1 C>M>F>Blue Dragon, M>F>Grendel, Armadodo, Ruby dragon
Inferno Fang 1 C>M>F>Ruby Dragon, M>F>Hexadragon, Chimera
Life Ring 1 C>Torama, M>F>Mesmerize, Turatapod, Vysage (มือ)
M-Stone Piece 17 C>M>F>Funguar, Bite Bug, M>F>Geezard, Red bat, Fastitocalon-F, Blood soul, Caterchipillar, Buel, Mesmerize, Glacial eye, Belhelmel, Creeps, Jelleys, Grand mantis, Armadodo, SAM08G, Vysage (หัว), Bomb
Magic Stone 3 C>M>F>Grat, Buel, Jelleye, M>F>Geezard, Fungaur, Bite bug, Red bat, Blobra, Gayla, Gesper, Fastitocalon-F, Blood soul, Caterchipillar, Cockatrice, Mesmerize, Glacial eye, Belhelmel, Anacondaur, Greeps, Grand mantis, Armadodo, Ochu, SAM08G, Abyss worm, Vysage (มือ), Bomb, Raldo, Esthar soldier
Malboro Tentacle 2 C>M>F>Malboro
Mesmerize Blade 2 C>M>F>Mesmerize
Moon Stone 1 M>F>Torama, Iron giant, Behemoth, Elnoyle
Ochu Tentacle 2 C>M>F>Ochu
Pulse Ammo 12 ได้จากการใช้ Ability Ammo-RF เปลี่ยนอุปกรณ์ต่อไปนี้ Energy Crystal 1:10 (ข้อมูลในตารางนี้), Lazer Cannon 1:5 (M>F>Belhelmel, Elastoid), Power Generator ?:? (M>F>Blitz)
Red Fang 2 M>F>Hexadragon, Chimera, Ruby dragon
Regen Ring 1 C>Chimera, Mesmerize, Vysage (มือ และ หัว), Torama
Saw Blade 3 C>M>F>Belhelmel
Screw 76 C>M>F>Geezard, M>F>SAM08G, Elastoid, GIM47N
Sharp Spike 10 C>M>F>Grand Mantis, C>Death Claw, Hexadragon,
Shear Feather 1 C>M>F>Thrustaevis
Spider Web 2 C>M>F>Caterchipillar
Star Fragment 8 C>M>F>Iron Giant, M>F>Tri-face, T-Rexaur, Hexadragon
Steel Pipe 5 C>M>F>Elastoid, M>F>Wendigo, GIM47N
Stell Orb 2 C>M>F>Wendigo, M>F>GIM47N
Turtle Shell 2 C>M>F>Adamantoise, M>F>Armadodo
Windmill 2 C>M>F>Abyss Worm, M>F>Thrustaevis, Death claw

CREDIT:

FINAL FANTASY 8

แนวทางการเล่น

รายละเอียดอื่นๆ

เว็บไซต์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ซีรีย์เกมส์ Final Fantasyเพิ่มเพื่อน
Line Official: @acu5167m

Copyright © 2004 GAME.ANDAPLUS.COM All Rights Reserved.

webmaster: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.