ข้อมูลศัตรู ภาพ สถานที่พบ

 • ชื่อศัตรู : ชื่อของศัตรูในเกมส์
  Level : Level ระดับต่ำสุด และสูงสุด
  HP : ระดับต่ำสุด และสูงสุดของ HP
  รส : ผลจากการใช้คำสั่ง Devour (กลืน) คุณสมบัติของ GF Eden (ส่งผลให้เพิ่มหรือลด HP)
  AP : ค่า AP ที่ได้จากการต่อสู้
  Mug : ผลจากการใช้คำสั่ง Mug
  ทำตก (') : Item ที่อาจจะได้หลังการต่อสู้
  Item หายาก : Item ที่ได้หากติดคุณสมบัติ Rare Item (Item ที่หายาก)
  Card : เมื่อใช้คำสั่ง Card
  โจมตี(^) : ลักษณะการโจมตี
  Draw (*) : สิ่งที่ดรอได้
  สถานที่ : สถานที่พบ
  Scan : คำอธิบายเมื่อใช้คำสั่ง scan เป็นภาษาอังกฤษ (ยังไม่มีเวลาแปล)

  แนะนำศัตรูเบื้องต้น
  - ค่า EXP ประสบการณ์ในการต่อสู้ไม่ตายตัว ขึ้นอยู่กับ Level ยิ่งสูงยิ่งมากแต่ค่า AP คงตัว
  - ศัตรูใน FF8 เพิ่ม Level ตัวเองได้ตามผู้เล่น หากผู้เล่นยิ่งมี Level มากศัตรูที่พบจะเก่งมากขึ้น
  - คำสั่ง Mug จะทำให้คุณได้ Item จากศัตรู และหากมี Ability Rare Item โอกาสที่จะได้ของหายากก็มีสูง
  - การ ดรอ (Draw) คาถาจากศัตรู คาถาที่ได้จะขึ้นอยู่กับ Level ของศัตรู เช่น

  Bite Bug
  Level 1 - 15 Draw: Fire, Scan
  Level 16 - 35 Draw: Fira, Scan
  Level 36 - 100 Draw: Firaga, Scan

  Ruby Dragon
  Level 1 - 15 Draw: Fire, Aero
  Level 16 - 35 Draw: Fira, Aero
  Level 36 - 100 Draw: Firaga, Tornado, Flare, Meteor

  - เงิน (Gil) จะได้จากเงินเดือนของ SeeD ขึ้นอยู่กับ SeeD Rank การปฏิบัติหน้าที่หรือ การทำแบบทดสอบเลื่อนระดับ SeeD
  - สถานะการต่อสู้
  1 Chance for first strike! โจมตีก่อน
  2 Struck First! ถูกโจมตี
  3 Back Attacked! โจมตีด้านหลัง
  - ในการต่อสู้กับศัตรูอาจจะได้รับ Card เช่น GIM-52A, Raldo
  - รังนกจาก FF VII เหตุการณ์ใน Obel Lake คุณต้องหาก้อนหินให้พบเพราะมันจะนำคุณไปสู่การต่อสู้กับ Thrustaevis
  - คุณจะได้ EXP เล็กน้อยหากคุณโจมตีศัตรูแล้วหนี้ กด R2 + L2 และอาจจะได้ Item จากมันหลังจากหนี้แล้วก็ได้ เช่น สู้กับ Vysage และหนี้จะได้ Lightweights หรือ Wizard Stones
  - สถานะในขณะต่อสู้
  Sleep : หลับ ATB หยุดนิ่ง
  Doom : ตัวนับสีแดง 24 วินาที ถึง 0 จะตายทันที
  Petrify : ตัวนับสีขาว 20 วินาที เมื่อถึง 0 จะกลายเป็นหิน
  Confuse : ตัวจะหมุนไปรอบๆ และโจมตีเองอัตโนมัติไม่ว่าจะเป็นข้างเดียวกันหรือข้างศัตรู
  Silence : มี "...." ขึ้นจะไม่สามารถใช้คำสั่ง Magic, GF, Draw หรือ คำสั่งของ GF
  Darkness : มีหมอกสีดำเหนือหัวลดค่า Hit ลงครึ่งหนึ่ง
  Zombie : เปลี่ยนสีเป็นสีเขียว กลายเป็น ซอมบี้
  Berserk : ตัวผู้เล่นเป็นสีแดง โจมตีด้วยกำลังอย่างเดียวอัตโนมัติ
  Poison : มีหมอกสีเขียว หากโจมตีจะเสีย HP
  หมายเหตุ
  (^) การโจมตีของศัตรูขึ้นอยู่กับ Level ของศัตรู (ซึ่งเพิ่มหรือลดตาม Level เฉลี่ยของผู้เล่น)
  (') Item ที่ได้หากใช้คุณสมบัติ Rare Item จาก GF Bahamut โอกาสที่ได้ของหายากยิ่งมีสูง (หากไม่มี Rare Item ก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่ได้ของหายาก แต่โอกาสได้มีน้อยเท่านั้นเอง)
  เช่น
  Bite Bug
  Level 1 ~ 10 M-Stone Piece [ดรอ Fire, Scan]
  Level 11 ~ 25 Magic Stone [ดรอ Fira, Scan]
  Level 26 ~ 100 Wizard Stone [ดรอ Firaga, Scan]

  (*) รายชื่อสิ่งที่ดรอได้ ยิ่งศัตรูมี Level สูง คาถาที่ดรอได้จะมีระดับสูงด้วย
  เช่น Firaga, Tornado, Curaga อาจจะใช้คุณสมบัติของ GF Tonberry (LV Up) ช่วยในการหาคาถาระดับสูงได้ (ศัตรูก็จะเก่งขึ้นด้วย)

  ตัวอย่างสัญลักษณ์ประกอบ
  ความหมายของ * ที่ตามหลังคาถา
  Fire* หมายถึงสิ่งที่จะดรอได้ขึ้นอยู่กับ Level เช่น
  Fire ศัตรู Level 1 ~ 15
  Fira ศัตรู Level 16 ~ 35
  Firaga ศัตรู Level มากกว่า 36

  ความหมายของ [_] หรือ {_}
  [Death] ดรอได้ถ้าศัตรูมี Level มากกว่า 16 (ต่ำกว่า 16 ดรอไม่ได้)
  {Death} ดรอได้ถ้าศัตรูมี Level มากกว่า 36
  [Scan-> Dispel] หมายถึงการแทนที่ของคาถาที่ดรอได้ คือ หากศัตรูมี Level ต่ำกว่า 16 ดรอได้ Scan มากกว่า 16 ดรอได้ Despel
  {Scan-> Dispel} หมายถึงการแทนที่ของคาถาที่ดรอได้ คือ หากศัตรูมี Level ต่ำกว่า 36 ดรอได้ Scan มากกว่า 36 ดรอได้ Despel

 


CREDIT:

FINAL FANTASY 8

แนวทางการเล่น

รายละเอียดอื่นๆ

เว็บไซต์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ซีรีย์เกมส์ Final Fantasyเพิ่มเพื่อน
Line Official: @acu5167m

Copyright © 2004 GAME.ANDAPLUS.COM All Rights Reserved.

webmaster: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.