สินค้าในร้าน

ร้านค้าเมื่อใช้ Ability ของ Tonberry
Haggle (ลดราคา), Familiar (ขาประจำ), Call Shop (เรียกร้าน)

ร้าน Timber Pet Shop
G-Potion 150
G-Hi-Potion 450
G-Returner 375
Pet House 750
Magic Scroll 3750
GF Scroll 3750
Draw Scroll 3750
Item Scroll 3750
Amnesia Greens 750
HP-J Scroll 7500
Str-J Scroll 7500
Vit-J Scroll 7500
Mag-J Scroll 7500
Spr-J Scroll 7500
Pet Pals Vol.3 750
Pet Pals Vol.4 750
ร้าน Balamb Shop
Potion 75
Hi-Potion 375
Phoenix Down 375
Antidote 75
Eye Drops 75
Soft 75
Echo Screen 75
Holy Water 75
Remedy 750
Tent 750
Fuel 2250
Normal Ammo 15
Shotgun Ammo 30
G-Potion 150
G-Hi-Potion 450
G-Returner 375
ร้าน Timber Shop
Potion 75
Hi-Potion 375
Phoenix Down 375
Antidote 75
Eye Drops 75
Soft 75
Echo Screen 75
Holy Water 75
Remedy 750
Tent 750
Fuel 2250
Normal Ammo 15
Shotgun Ammo 30
G-Potion 150
G-Hi-Potion 450
G-Returner 375
ร้าน Delling City Shop
Potion 75
Hi-Potion 375
Phoenix Down 375
Antidote 75
Eye Drops 75
Soft 75
Echo Screen 75
Holy Water 75
Remedy 750
Tent 750
Fuel 2250
Normal Ammo 15
Shotgun Ammo 30
G-Potion 150
G-Hi-Potion 450
G-Returner 375
ร้าน FH Shop
Potion 75
Hi-Potion 375
Phoenix Down 375
Antidote 75
Eye Drops 75
Soft 75
Echo Screen 75
Holy Water 75
Remedy 750
Tent 750
Fuel 2250
Normal Ammo 15
Shotgun Ammo 30
G-Potion 150
G-Hi-Potion 450
G-Returner 375
ร้าน Esthar Shop
Hi-Potion 375
Phoenix Down 375
Eye Drops 75
Soft 75
Remedy 750
Tent 750
Fuel 2250
Normal Ammo 15
Shotgun Ammo 30
Dark Ammo 225
Fire Ammo 375
Demolition Ammo 600
Fast Ammo 75
G-Potion 150
G-Hi-Potion 450
G-Returner 375
ร้าน Esthar Pet Shop
G-Potion 150
G-Hi-Potion 450
G-Returner 375
Pet House 750
Amnesia Greens 750
HP-J Scroll 7500
Str-J Scroll 7500
Vit-J Scroll 7500
Mag-J Scroll 7500
Spr-J Scroll 7500
Pet Pals Vol.5 750
Pet Pals Vol.6 750
Giant's Ring 15000
Power Wrist 15000
Force Armlet 15000
Hypno Crown 15000
ร้าน Esthar Book Store
Weapons Mon 1 st 37500
Weapons Mon Mar 750
Weapons Mon Apr 750
Weapons Mon May 750
Weapons Mon Jun 750
Weapons Mon Jul 750
Weapons Mon Aug 750
Combat King 001 750
Combat King 002 750
Combat King 003 750
Combat King 004 750
Combat King 005 750
Pet Pals Vol.1 750
Pet Pals Vol.2 750
Occult Fan I 26250
Occult Fan II 26250
ร้าน Esthar Shop !!!
Potion 75
Hi-Potion 375
X-Potion 3750
Mega-Potion 7500
Phoenix Down 375
Mega Phoenix 7500
Elixir 37500
Antidote 75
Soft 75
Eye Drops 75
Echo Screen 75
Holy Water 75
Remedy 750
Tent 750
Cottage 1350
G-Potion 150
CREDIT:

FINAL FANTASY 8

แนวทางการเล่น

รายละเอียดอื่นๆ

เว็บไซต์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ซีรีย์เกมส์ Final Fantasyเพิ่มเพื่อน
Line Official: @acu5167m

Copyright © 2004 GAME.ANDAPLUS.COM All Rights Reserved.

webmaster: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.