คำตอบ SeeD test

คำตอบ SeeD test
Y = Yes, N = No ตามลำดับข้อ 1 - 10

Level : คำตอบ
1 : Y N Y Y Y N N Y N N
2 : Y N Y Y Y N Y Y N N
3 : N N Y N Y Y Y N Y N
4 : N Y Y Y N N Y Y N N
5 : N N N Y Y N N Y Y Y
6 : Y N Y Y N N Y Y N Y
7 : Y Y Y Y Y Y N Y Y N
8 : N Y N N Y Y N N Y N
9 : N Y N N N N N N Y Y
10 : Y N N N N N N N Y N
11 : Y Y N Y Y N Y N N Y
12 : N Y N N Y N Y N Y N
13 : Y N N N Y N N N N N
14 : Y Y Y Y N Y Y N Y N
15 : Y Y N N N N N Y N Y
16 : Y N N Y N Y N N Y N
17 : Y N N N Y N N Y N N
18 : Y N N N Y N N N N N
19 : Y N N Y N N N N N Y
20 : Y Y N Y N Y Y Y N N
21 : Y Y Y Y N N Y Y Y N
22 : N N N Y N N N Y Y N
23 : Y N N N N Y Y Y Y Y
24 : Y Y N N Y Y N N N Y
25 : Y N Y Y Y N N Y N N
26 : Y Y N Y N Y N Y N N
27 : N Y N N N N Y N Y N
28 : Y N N Y Y Y N Y N N
29 : N N N Y Y N N N Y N
30 : N Y N N N N Y N N N

CREDIT:

FINAL FANTASY 8

แนวทางการเล่น

รายละเอียดอื่นๆ

เว็บไซต์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ซีรีย์เกมส์ Final Fantasyเพิ่มเพื่อน
Line Official: @acu5167m

Copyright © 2004 GAME.ANDAPLUS.COM All Rights Reserved.

webmaster: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.