สูตร Action Replay

สูตร Action Replay
เฉพาะ Final Fantasy 8 US version

ที่มาของสูตรส่วนใหญ่ที่ http://209.133.91.95/psx/ff8/
เลือกหมวดอักษร F แล้วเลือกชื่อเกมส์ Final Fantasy VIII

ผลที่ได้ CODE เลขฐาน 16
เล่น Card ชนะตลอด D00704A8 0008
801D30FC EB01
D00704A8 0008
801D3C86 5B02
Level Up ทุกครั้งที่ต่อสู้ 80078C94 03E8
80078C96 03E8
80078C98 03E8
80078C9A 0000
80078C9C 0000
80078C9E 0000
ช่องอุปกรณ์ช่องที่ 1 เต็ม 99 30077EBD 0063
Save ทุกที่ D01FA27A 0000
801FA27A 0100
เพิ่ม 255 AP หลังต่อสู้ทุกครั้ง 80078CE0 00FF
พลังไม่ลด (ไม่มีผลต่อ Level) ขณะต่อสู้ทั้ง 3 คน 80078892 270F
80078A62 270F
80078C32 270F
Magic ในขณะต่อสู้ไม่ลดทุกตัว 800AF486 2400
ความเร็วในการต่อสู้ ทั้ง 3 คน 800788A4 2EE0
80078A74 2EE0
80078C44 2EE0
เรียก GF แบบทันใจ ทั้ง 3 คน 80078734 0000
80078904 0000
80078AD4 0000
GF พลังมหาศาล ทั้ง 3 คน 80078738 270F
80078908 270F
80078AD8 270F
Limit Break คนที่ 1 30078741 0004
D00ED222 0000
800ED222 0004
Limit Break คนที่ 2 30078911 0004
D00ED2F2 0000
800ED2F2 0004
Limit Break คนที่ 3 30078AE1 0004
D00ED3C2 0000
800ED3C2 0004
Gil เต็ม 80077E84 967F
80077E86 0098


สูตรที่เพิ่มมาใช้ได้กับ Action Replay รุ่นใหม่ (Game Shark Code)

Card ทั้งหมด CODE เลขฐาน 16
Level 1 Monster Cards
Geezard 30078658 00FF
Funguar 30078659 00FF
Bite Bug 3007865A 00FF
Red Bat 3007865B 00FF
Blobra 3007865C 00FF
Gayla 3007865D 00FF
Gesper 3007865E 00FF
Fastitocalon-F 3007865F 00FF
Blood Soul 30078660 00FF
Caterchipillar 30078661 00FF
Cockatrice 30078662 00FF
Level 2 Monster Cards
Grat 30078663 00FF
Buel 30078664 00FF
Mesmerize 30078665 00FF
Glacial Eye 30078666 00FF
Belhelmel 30078667 00FF
Thrustaevis 30078668 00FF
Anacondaur 30078669 00FF
Creeps 3007866A 00FF
Grendel 3007866B 00FF
Jelleye 3007866C 00FF
Grand Mantis 3007866D 00FF
Level 3 Monster Cards
Forbidden 3007866E 00FF
Armadodo 3007866F 00FF
Tri-Face 30078670 00FF
Fastitocalon 30078671 00FF
Snow Lion 30078672 00FF
Ochu 30078673 00FF
SAM08G 30078674 00FF
Death Claw 30078675 00FF
Cactuar 30078676 00FF
Tonberry 30078677 00FF
Abyss Worm 30078678 00FF
Level 4 Monster Cards
Turtapod 30078679 00FF
Vysage 3007867A 00FF
T-Rexaur 3007867B 00FF
Bomb 3007867C 00FF
Blitz 3007867D 00FF
Wendigo 3007867E 00FF
Torama 3007867F 00FF
Imp 30078680 00FF
Blue Dragon 30078681 00FF
Adamantoise 30078682 00FF
Hexadragon 30078683 00FF
Level 5 Monster Cards
Iron Giant 30078684 00FF
Behemoth 30078685 00FF
Chimera 30078686 00FF
PuPu 30078687 00FF
Elastoid 30078688 00FF
GIM47N 30078689 00FF
Malboro 3007868A 00FF
Ruby Dragon 3007868B 00FF
Elnoyle 3007868C 00FF
Tonberry King 3007868D 00FF
Wedge, Biggs 3007868E 00FF
Level 6 Boss Cards
Fujin, Raijin 3007868F 00FF
Elvoret 30078690 00FF
X-ATM092 30078691 00FF
Granaldo 30078692 00FF
Gerogero 30078693 00FF
Iguion 30078694 00FF
Abadon 30078695 00FF
Trauma 30078696 00FF
Oilboyle 30078697 00FF
Shumi Tribe 30078698 00FF
Krysta 30078699 00FF
Level 7 Boss Cards
Propagator 3007869A 00FF
Jumbo Cactuar 3007869B 00FF
Tri-Point 3007869C 00FF
Gargantua 3007869D 00FF
Mobile Type 8 3007869E 00FF
Sphinxara 3007869F 00FF
Tiamat 300786A0 00FF
BGH251F2 300786A1 00FF
Red Giant 300786A2 00FF
Catoblepas 300786A3 00FF
Ultima Weapon 300786A4 00FF
High Level Card ระดับสูง
ทำให้ Card ระดับสูงใช้ได้
ต้องใช้หากต้องการ Card ระดับสูง
800786C6 FFFF
800786C8 FFFF
300786CA 0001
Level 8 GF Cards
Chubby Chocobo 300786A5 00F0
Angelo 300786A6 00F0
Gilgamesh 300786A7 00F0
Minimog 300786A8 00F0
Chicobo 300786A9 00F0
Quezacotl 300786AA 00F0
Shiva 300786AB 00F0
Ifrit 300786AC 00F0
Siren 300786AD 00F0
Sacred 300786AE 00F0
Minotaur 300786AF 00F0
Level 9 GF Cards
Carbuncle 300786B0 00F0
Diablos 300786B1 00F0
Leviathan 300786B2 00F0
Odin 300786B3 00F0
Pandemona 300786B4 00F0
Cerberus 300786B5 00F0
Alexander 300786B6 00F0
Phoenix 300786B7 00F0
Bahamut 300786B8 00F0
Doomtrain 300786B9 00F0
Eden 300786BA 00F0
Level 10 Player Cards
Ward 300786BB 00F0
Kiros 300786BC 00F0
Laguna 300786BD 00F0
Selphie 300786BE 00F0
Quistis 300786BF 00F0
Irvine 300786C0 00F0
Zell 300786C1 00F0
Rinoa 300786C2 00F0
Edea 300786C3 00F0
Seifer 300786C4 00F0
Squall 300786C5 00F0

 

GF CODE เลขฐาน 16
GF ครบทุกตัว B0100044-00000000
30077309-0001
GF Level เต็ม B0100044-00000000
800773D4-FFFF

CREDIT:

FINAL FANTASY 8

แนวทางการเล่น

รายละเอียดอื่นๆ

เว็บไซต์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ซีรีย์เกมส์ Final Fantasyเพิ่มเพื่อน
Line Official: @acu5167m

Copyright © 2004 GAME.ANDAPLUS.COM All Rights Reserved.

webmaster: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.