อาวุธ ซิด [Cid's Weapons]


ชื่อ โจมตี โจมตี% โจมตีเวท สล็อต Growth ราคา รายละเอียด และ สถานที่พบ
Spear 44 97 8 O=O O O 1X 1200 Initial equipping, Junon Town (Disc 2)
Slash Lance 56 98 10 O=O O=O O 1X 6500 Wutai
Viper Halbred 58 102 13 O O O O 2X 7000 Coral Valley, Junon Town (Disc 2)
Trident 60 105 12 O O O O O O 1X 7500 Temple of the Ancients, Junon Town (Disc 2)
Javelin 62 104 12 O=O O=O O 2X - Inside Gaea's Cliff
Mast Ax 64 99 15 O=O O=O O O 1X 13000 Icicle Inn
Dragoon Lance 66 100 7 O O O O O O O O 1X 6200 Wuati Mountains, Junon Town (Disc 2)
Mop 68 118 3 - 0X 3200 Temple of the Ancients, Junon Town (Disc 2)
Partisan 78 100 17 O=O O=O O=O 1X 19000 Mideel
Grow Lance 78 102 31 O=O O=O O=O 1X - Shinra HQ(Disc 2)
Scimitar 86 102 20 O=O 3X - Underwater Reactor
Spirit Lance 92 112 43 O=O O=O 1X - Spirit +20. Downed Shinra Plane
Venus Gospel 97 103 42 O=O O=O O=O O=O 0X - Rocket Town
Flayer 100 100 20 O O O O O O 1X - Golden Saucer Shooting Coaster

แปลและเรียบเรียงโดย แอดมิน @game.andaplus.com


CREDIT:

Final Fantasy 7

GUIDES BY Shiryu

Disk 1

Disk 2

Disk 3

ข้อมูลที่น่าสนใจ

เว็บไซต์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ซีรีย์เกมส์ FINAL FANTASYเพิ่มเพื่อน
Line Official: @acu5167m

Copyright © 2004 GAME.ANDAPLUS.COM All Rights Reserved.

webmaster: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.