อาวุธ คลาวด์ [Cloud's Weapons]


ชื่อ โจมตี โจมตี% โจมตีเวท สล็อต Growth ราคา รายละเอียด และ สถานที่พบ
Buster Sword 18 96 2 O=O 1X - อุปกรณ์เริ่มต้น
Mythril Saber 23 98 4 O=O O 1X 1000 Kalm Town, Junon Town
Hardedge 32 98 6 O=O O O 1X 1500 ขโมยมาจาก SOLDIER: 3rd, Junon Town, Gongaga Village
Force Stealer 36 100 7 O O O 1X 2200 150+ ประสิทธิภาพ พบใน Junon Town, North Corel
Butterfly Edge 39 100 8 O=O O=O 1X 2800 Cosmo Canyon
Rune Blade 40 108 9 O O O O 2X 3800 Nibelheim Mountains, Junon Town (Disc 2)
Enhance Sword 43 107 16 O=O O=O O=O O=O 1X 12000 Gaea's Cliff, Junon Town (Disc 2)
Murasame 51 100 12 O=O O=O O 1X 6500 Wutai
Yoshiyuki 56 100 9 O O 1X - Rocket Town
Organics 62 103 15 O=O O=O O O 1X 12000 Icicle Inn
Nail Bat 70 100 0 - 0X 2800 Temple of the Ancients, Junon Town (Disc 2)
Crystal Sword 76 105 19 O=O O=O O=O 1X 18000 Mideel
Apocalypse 88 110 43 O O O 3X - Spirit +16. Ancient Forest
Heaven's Cloud 93 100 31 O O O O O O 1X - Downed Shinra Plane
Ragnarok 97 105 43 O=O O=O O=O 1X - Spirit +35. After Defeating Proud Clod
Ultima Weapon 100 110 51 O=O O=O O=O O=O 0X - Spirit +24. หลังจากเอาชนะ Ultima Weapon

แปลและเรียบเรียงโดย แอดมิน @game.andaplus.com


CREDIT:

Final Fantasy 7

GUIDES BY Shiryu

Disk 1

Disk 2

Disk 3

ข้อมูลที่น่าสนใจ

เว็บไซต์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ซีรีย์เกมส์ FINAL FANTASYเพิ่มเพื่อน
Line Official: @acu5167m

Copyright © 2004 GAME.ANDAPLUS.COM All Rights Reserved.

webmaster: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.