Final Fantasy 7 Remake

Final Fantasy VII เกิดขึ้นในโลกที่มีชื่อว่า "Gaia" มีพลังชีวิตที่หล่อเลี้ยงดาวเคราะห์ดวงนี้เรียกว่า Lifestream ซึ่งเกิดจากวิญญาณของสิ่งมีชีวิตเมื่อตายไป จนเมื่อบริษัท Shinra Electric Power (Shinra) ได้ค้นพบการนำเอา Lifestream มาแปลงเป็นพลังงาน เรียกว่าพลังงาน “Mako” พวกเขาได้สร้างเตาปฏิกรณ์พลังงาน Mako เอาไว้ทั่วโลกจนทำให้บริษัท Shinra เติบโตขึ้นอย่างมาก จนสุดท้าย Shinra ได้สร้างกองกำลังทหารของตัวเองขึ้นมาเรียกว่า “SOLDIER” ทำให้พวกเขามีอำนาจควบคุมโลกเอาไว้ในกำมือ

Shinra มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในเมือง Midgar และยังเป็นจุดที่ตั้งของเตาปฎิกรณ์ Mako ที่สูบพลังงานจากโลกไปใช้จนทำให้โลกเริ่มจะตายลงช้าๆ เมื่อเป็นเช่นนี้จึงได้มีคนเริ่มออกมาต่อต้านการนำ Lifestream มาใช้ จนมีคนกลุ่มหนึ่งได้รวมตัวกันเพื่อต่อต้าน Shinra ขึ้นในชื่อ “AVALANCHE” นำโดย Barret Wallace

AVALANCHE ถูกมองว่าเป็นกลุ่มก่อการร้าย พวกเขาได้จ้าง Cloud Strife ผู้ที่อ้างตัวว่าเป็นอดีต SOLDIER ระดับหนึ่ง ที่ผันตัวเองมาเป็นทหารรับจ้างเพื่อลอบวางระเบิดเตาปฎิกรณ์ Mako ใน Midgar ภารกิจของพวกเขาจึงเริ่มต้นขึ้น

FINAL FANTASY 7 Remake

Guides by FINALFANTASY THAILAND

รายละเอียดอื่นๆ

เว็บไซต์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ซีรีย์เกมส์ FINAL FANTASYเพิ่มเพื่อน
Line Official: @acu5167m

Copyright © 2004 GAME.ANDAPLUS.COM All Rights Reserved.

webmaster: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.