อาวุธ ทีฟา [Tifa's Weapons]


ชื่อ โจมตี โจมตี% โจมตีเวท สล็อต Growth ราคา รายละเอียด และ สถานที่พบ
Leather Glove 13 99 0 O 1X - อุปกรณ์เริ่มต้น
Metal Knuckle 18 102 1 O=O 1X 320 Wall Market
Mythril Claw 24 106 3 O=O O 1X 750 Kalm Town, Junon Town
Motor Drive 27 106 6 O O O 2X - Costa Del Sol
Powersoul 28 106 7 O O O O 2X 4200 Nibelheim Mountains, Junon Town (Disc 2)
Platinum Fist 30 108 7 O O O O 2X 2700 บ้านของทีฟา in Nibel, Junon Town (Disc 2)
Grand Glove 31 110 6 O=O O O 1X 1200 ขโมยมาจาก Madouge, Junon Town, Gongaga Town
Tiger Fang 38 110 8 O=O O=O 1X 2500 Cosmo Canyon
Master Fist 38 108 0 O O O O O O 1X - Shinra HQ (Disc 2)
Kaiser Knuckle 44 110 13 O=O O O O O O O 1X 15000 Whirlwind Maze, Junon Town (Disc 2)
Diamond Knuckle 51 112 10 O=O O=O O 1X 5800 Wutai
Dragon Claw 62 114 13 O=O O=O O O 1X 10000 Icicle Inn
Work Glove 68 114 0 - 0X 2200 Temple of the Ancients, Junon Town (Disc 2)
Crystal Glove 75 115 16 O=O O=O O=O 1X 16000 Mideel
God's Hand 86 205 34 O=O O=O O=O 1X - หลังจากเอาชนะ Carry Armor in Submarine Bay
Premium Heart 99 112 32 O=O O=O O=O O=O 0X - ร้านร้างในตลาดกำแพง Wall Market (Disc 2)

แปลและเรียบเรียงโดย แอดมิน @game.andaplus.com


CREDIT:

Final Fantasy 7

GUIDES BY Shiryu

Disk 1

Disk 2

Disk 3

ข้อมูลที่น่าสนใจ

เว็บไซต์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ซีรีย์เกมส์ FINAL FANTASYเพิ่มเพื่อน
Line Official: @acu5167m

Copyright © 2004 GAME.ANDAPLUS.COM All Rights Reserved.

webmaster: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.