วิธีเล่น Tifa และการทำ Combo ใน Final Fantasy VII Remake Episode 1

Tifa เป็นตัวละครที่มีความเร็วและต้องใช้เทคนิคการเล่นสูงที่สุดในบรรดาตัวละครในทีม และนี่คือคำแนะนำวิธีใการต่อสู้ของ Tifa ใน Final Fantasy 7 Remake

 

ก่อนอื่นสิ่งแรกและเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ต้องเข้าใจเกี่ยวกับ Tifa คือ Triangle Ability ซึ่งถ้าคุณไม่เข้าใจสิ่งนี้การเล่นของคุณจะกดใช้ Whirling Uppercut ไปมั่วๆ

 

ประเด็นคือการใช้ท่า Whirling Uppercut, Omnistrike และ Rise and Fall จะเป็นการเพิ่มตัวคูณของ Stagger Damage ซึ่งจะทำให้ศัตรูติด Stagger อย่างรวดเร็ว และเมื่อศัตรูอยู่ในสภาวะ Stagger เราก็จะสามารถสร้างความเสียหายให้แก่ศัตรูได้อย่างมหาศาลนั่นเอง

Unbridled Strength และท่า Rise and Fall

 

เมื่อใช้ท่านี้ Unbridled Strength ความสามารถพิเศษของเธอจะพัฒนาขึ้น ท่า Whirling Uppercut จะกลายเป็นท่า Omnistrike ที่ระดับ 2 และท่า Rise and Fall ที่ระดับ 3 ทุกครั้งที่ใช้แต่ละท่าดังที่กล่าวมานี้จะทำให้ระดับของคุณลดลง 1 ระดับ เช่นถ้าอยู่ระดับ 3 แล้วใช้ท่า Rise and Fall ระดับของคุณจะลดลงมาอยู่ที่ระดับ 2 เป็นต้น

 

การโจมตีทั้งสามนี้มีความสำคัญอย่างมากสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการต่อสู้ของคุณเนื่องจากคุณจะสร้างความเสียหายได้มากกับศัตรูที่ติดสถานะ Staggered การใช้มันจะต้องมีการคิดวางแผนเอาใว้ล่วงหน้า และจะมีความสำคัญในการเอาชนะการต่อสู้ที่เก่งๆ

  • การโจมตีพื้นฐาน: กด ปุ่มสี่เหลี่ยม 4 ครั้ง นี่เป็นท่า Combo พื้นฐานของ Tifa
  • Whirling Uppercut: กด ปุ่มสี่เหลี่ยมค้าง หรือกด ปุ่มสามเหลี่ยม ท่านี้จะช่วยเพิ่ม Stagger และทำให้ ATB ขึ้นเร็วด้วย ท่านี้เหมาะจะใช้ตอนจบ Combo หรือถ้าต้องการเพิ่ม ATB ขึ้นอย่างรวดเร็ว
  • Unbridled Strength: ท่านี้เป็น Buff ที่จะทำให้ Tifa แข็งแรงขึ้น และยังช่วยเพิ่ม Combo ให้เธออีกด้วย กล่าวคือแทนที่เธอจะใช้ Combo 4 ท่าพื้นฐาน เธอจะสามารถใช้ Combo ได้ 6 ท่า (กดปุ่มสี่เหลี่ยม 6 ครั้ง) นอกจากนี้จะช่วยเพิ่ม Stagger ให้ขึ้นเร็วขึ้นอีกด้วย สำคัญที่สุดเมื่อใช้ Unbridled Strength จะทำให้ Tifa เข้าสู่ ระดับที่ 2 ซึ่งจะทำให้ ปุ่มสามเหลี่ยมเปลี่ยนจาก Whirling Uppercut เป็น Omnistrike
  • Omnistrike: กด ปุ่มสามเหลี่ยม ในขณะที่อยู่ระดับ 2 ที่นี้จะเป็นท่าที่ Tifa ใช้ไหล่ชนศัตรูด้วยความแรง ท่านี้เป็นท่าที่เหมาะจะใช้ตอนศัตรูกำลังติดสถานะ Staggered เพราะมันจะสร้างความเสียหายให้แก่ศัตรูได้อย่างมหาศาล
  • Rise and Fall: ถ้าใช้ Unbridled Strength อีกครั้งในขณะที่อยู่ในระดับ 2 Tifa ก็จะเข้าสู่ระดับที่ 3 ในระดับที่ 3 ซึ่งจะทำให้ Combo ของ Tifa จะเพิ่มเป็น 8 ท่า (กดปุ่มสี่เหลี่ยม 8 ครั้ง) และยังทำให้พลังของเธอให้สูงมากขึ้นไปอีกรวมถึงค่า Stagger ด้วย นอกจากนี้ ปุ่มสามเหลี่ยม ก็จะเปลี่ยนจาก Omnistrike เป็น Rise and Fall ซึ่งท่านี้จะโจมตีศัตรูด้วยความแรงหลายครั้ง เมื่อใช้ Rise and Fall ไปแล้วผู้เล่นจะลงมาอยู่ที่ระดับที่ 2 และจำใว้ว่าคุณจะยังสามารถใช้ท่า Omnistrike ต่อได้อีกด้วย

Drivekick

 

ท่านี้จะสร้างความเสียหายอย่างมากให้แก่ศัตรูที่อยู่รอบๆ (โจมตีหมู่) ท่านี้เธอจะกระโดดขึ้นแล้วพุ่งตัวลงมาเตะใส่ศัตรู คุณยังสามารถใช้ท่านี้ต่อจาก Whirling Uppercut ข้อดีของการทำเช่นนี้คือคุณจะไม่ต้องเสียเวลากระโดดขึ้นไปและทำให้โจมตีศัตรูต่อได้อย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง ท่านี้ยังสามารถ Combo กับท่า Omnistrike และ Rise and Fall ได้อีกด้วย ซึ่งแน่นอนว่าพลังโจมตีก็จะสูงมากยิ่งขึ้นเมื่อใช้ในระดับที่สูงขึ้น

Overpower

 

ท่านี้จะใช้ตอนอยู่ในระหว่าง Combo และจะรุนแรงมากขึ้นถ้าอยู่ในระดับที่สูงขึ้น ในระดับที่ 2 ให้ใช้ Overpower แล้วกด ปุ่มสี่เหลี่ยม 4 ครั้ง และในระดับที่ 3 ใช้ Overpower แล้วกด ปุ่มสี่เหลี่ยม 6 ครั้ง ท่าในระดับที่ 3 นี้ Combo จะโหดมากและยังเพิ่ม Pressure ให้กับศัตรูและเพิ่มเกจ Stagger ได้อย่างมหาศาล นอกจากนี้ในระดับ 3 ยังสามารถกด Overpower แล้วกด ปุ่มสี่เหลี่ยม 6 ครั้งแล้วตามด้วย Drivekick แล้วปิดท้ายด้วย Rise and Fall ได้อีกด้วย

Chakra

 

เมื่อใช้ Materia Chakra ก็จะทำให้ Tifa สามารถใช้ท่านี้เพื่อเพิ่ม HP ให้ตัวเอง และยังรักษาพิษได้อีกด้วยด้วย อย่าลืมว่า Tifa มีเลือดน้อยและพลังป้องกันต่ำ ถึงจะมีพลังโจมตีที่สูงแต่เราก็ต้องหมั่น Heal ให้เธอบ่อยๆนะ

 

Credit:

 


CREDIT:

FINAL FANTASY 7 Remake

Guides by FINALFANTASY THAILAND

ข้อมูลที่น่าสนใจ

เรื่องที่น่าสนใจ [Youtube]

เว็บไซต์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ซีรีย์เกมส์ FINAL FANTASYเพิ่มเพื่อน
Line Official: @acu5167m

Copyright © 2004 GAME.ANDAPLUS.COM All Rights Reserved.

webmaster: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.