อาวุธ: ดาบ

ชื่อ Mt Hit Crit Rng Wt Lvl ใช้ คำอธิบาย
Broken Sword 0 30 0 1 20 E อาวุธที่ชำรุด สามารถซ่อมแซมได้.
Iron Sword 5 90 0 1 5 E 40
Steel Sword 8 85 0 1 10 D 50
Silver Sword 12 90 0 1 8 B 30
Brave Sword 9 75 0 1 12 B 30 2 ครั้งติดต่อกันเมื่อเริ่มการต่อสู้
Killing Edge 8 85 25 1 10 C 20
Training Sword 3 100 0 1 4 E 50
Levin Sword 9 70 0 1~2 9 C 25 สร้างความเสียหายตามเวทมนตร์
Armorslayer 8 80 0 1 11 D 20 มีผลกับศัตรูหุ้มเกราะ
Rapier 7 95 10 1 5 E 40 มีผลกับศัตรูหุ้มเกราะและทหารม้า
Devil Sword 13 65 0 1 10 D 30 สร้างความเสียหาย 10 ดาเมจให้กับผู้ถือหลังการต่อสู้
Wo Dao 8 90 30 1 5 B 15
Sword of Seiros 11 80 10 1 6 A 30 อาวุธศักดิ์สิทธิ์ ฮีล 50% ของความเสียหายที่ทำได้และฟื้นฟู HP ตลอดเทิร์น
Sword of Begalta 12 100 0 1 5 A 30 อาวุธศักดิ์สิทธิ์ ฟื้นฟู HP ทุกเทิร์น ผลเพิ่มขึ้นด้วย Crest of Riegan
Sword of Moralta 13 75 25 1 9 A 30 อาวุธศักดิ์สิทธิ์ ฟื้นฟู HP ทุกเทิร์น ผลเพิ่มขึ้นด้วย Crest of Fraldarius
Cursed Ashiya Sword 13 70 40 1 8 B 15 สร้างความเสียหาย 5 ดาเมจให้กับผู้ถือหลังการต่อสู้
Sword of Zoltan 13 90 0 1 9 A 25
Thunderbrand 13 70 10 1 7 E 30 Hero’s Relic. 2 ครั้งติดต่อกันเมื่อเริ่มการต่อสู้ เปิดใช้งาน Foudroyant สำหรับ Crest of Charon
Blutgang 13 80 0 1 7 E 20 Hero’s Relic. สร้างความเสียหายตามเวทมนตร์ เปิดใช้ Beast Fang สำหรับ Crest of the Beast
Sword of the Creator 7 90 0 1~2 9 E 20 Hero’s Relic.  เปิดใช้งาน Ruptured Heaven สำหรับ Crest of Flames หากไม่ได้ใช้ Range  จะกลายเป็น 1 และWeight  +10
Athame 6 90 20 1 5 C 30 Kronya เท่านั้น (?)
Ridill 11 80 0 1~2 11 C 50 Thales เท่านั้น (?),  สร้างความเสียหายตามเวทมนตร์
Dark Creator Sword 16 85 0 1~2 7 A 30 Nemesis เท่านั้น(?); ทำให้ Heaven's Fall for Crest of Flames
Venin Edge 5 90 0 1 6 C 20 ก่อให้เกิดพิษ
Mercurius 15 100 10 1 7 A 40
Rusted Sword 0 30 0 1 20 E สามารถหลอมเป็นเหล็กเหล็กกล้าเงินหรือดาบกล้าหรือ Mercurius
Iron Sword+ 6 100 0 1 5 E 45
Steel Sword+ 10 85 0 1 10 D 55
Silver Sword+ 13 90 0 1 8 B 40
Brave Sword+ 10 85 0 1 12 B 40 2 ครั้งติดต่อกันเมื่อเริ่มการต่อสู้
Killing Edge+ 9 85 35 1 10 C 25
Training Sword+ 3 100 0 1 2 E 65
Levin Sword+ 9 70 0 1~3 9 C 30 สร้างความเสียหายตามเวทมนตร์
Armorslayer+ 8 100 5 1 11 D 25 สร้างความเสียหาย 10 ดาเมจให้กับผู้ถือหลังการต่อสู้ 
Rapier+ 9 95 20 1 5 E 45 มีผลกับศัตรูหุ้มเกราะและทหารม้า
Devil Sword+ 16 65 0 1 10 D 30 สร้างความเสียหาย 10 ดาเมจให้กับผู้ถือหลังการต่อสู้
Wo Dao+ 9 90 40 1 5 B 25
Cursed Ashiya Sword+ 14 70 50 1 8 B 20 สร้างความเสียหาย 5 ดาเมจให้กับผู้ถือหลังการต่อสู้
Sword of Zoltan+ 16 90 5 1 9 A 30
Venin Edge+ 6 100 0 1 6 C 25 ก่อให้เกิดพิษ
Sublime Creator Sword 15 90 10 1~2 7 E 20 เปิดใช้งาน Sublime Heaven สำหรับ Crest of Flames หากไม่ได้ใช้ Range จะกลายเป็น 1   becomes 1 และ Weight +10.
Dark Thunderbrand 13 70 10 1 7 E 30 2 ครั้งติดต่อกันเมื่อเริ่มการต่อสู้ เปิดใช้งาน Foudroyant สำหรับ Crest of Charon
Dark Blutgang 13 80 0 1 7 E 20 สร้างความเสียหายตามเวทมนตร์ เปิดใช้ Beast Fang สำหรับ Crest of the Beast


แปลและเรียบเรียงโดย แอดมิน @game.andaplus.com


CREDIT:

Facebook Us
Follow us


Line Official: @acu5167m
เพิ่มเพื่อน

webmaster: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Copyright © 2004 GAME.ANDAPLUS.COM All Rights Reserved.