ลิมิตของ QUISTIS "BLUE MAGIC" ITEMS เรียนรู้ Limit break

ชื่อ Item Blue magic ที่ได้
Barrier Mighty Guard
Black Hole Degenerator
Coral Fragment Electrocute
Curse Spike LV?Death
Dark Matter Shockwave Pulser
Inferno Fang Fire Breath
Laser Cannon Homing Laser
Malboro Tentacle Bad Breath
Missile Micro Missiles
Mystery Fluid Acid
Power Generator Raybomb
Running Fire Gattling Gun
Spider Web Ultra Waves
Water Crystal Aqua Breath
Whisper White Wind
CREDIT:

FINAL FANTASY 8

แนวทางการเล่น

รายละเอียดอื่นๆ

เว็บไซต์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ซีรีย์เกมส์ Final Fantasyเพิ่มเพื่อน
Line Official: @acu5167m

Copyright © 2004 GAME.ANDAPLUS.COM All Rights Reserved.

webmaster: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.