สิ่งที่ได้หลังจากการเปลี่ยนรูป

การเปลี่ยนแปลงลักษณะของ Item

ตัวย่อ รูปแบบการเปลี่ยน
Ammo-RF Ammo Refinement
F Mag-RF Fire Magic Refinement
GFRecov Med-RF GF Recovery Medicince Refinement
I Mag-RF Ice Magic Refinement
L Mag-RF Life/Recovery Magic Refinement
T Mag-RF Thunder Magic Refinement
Recov Med-RF Recovery Medicine Refinement
ST Mag-RF Status Magic Refinement
ST Med-RF Status Medicine Refinement
Supt Mag-RF Support Magic Refinement
Time Mag-RF Time/Space Magic Refinement
Tool-RF Tool Refinement


สิ่งที่ได้หลังจากการเปลี่ยนรูป

ชื่อ รูปแบบการเปลี่ยน สัดส่วน ผลที่ได้
Antidote ST Mag-RF
1:1
คาถา Bio
Aura Stone Supt Mag-RF
1:1
คาถา Aura
Betrayal Sword ST Med-RF
5:1
Remedy
Betrayal Sword ST Mag-RF
1:20
คาถา Confuse
Black Hole Time Mag-RF
1:20
คาถา Demi
Bomb Fragment Ammo-RF
1:20
Fire Ammo
Bomb Fragment F Mag-RF
1:20
คาถา Firas
Cactus Thorn Ammo-RF
1:40
Demolition Ammo
Chef's Knife Ammo-RF
1:20
AP Ammo
Chef's Knife L Mag-RF
1:30
คาถา Death
Circlet Tool-RF
1:2
Aura Stone
Cockatrice Pinion ST Med-RF
1:4
Soft
Cockatrice Pinion ST Mag-RF
1:20
คาถา Break
Coral Fragment T Mag-RF
1:20
คาถา Thundara
Cottage Tool-RF
2:1
Mega-Potion
Cottage L Mag-RF
1:20
คาถา Curaga
Curse Spike ST Med-RF
1:1
Remedy
Curse Spike ST Mag-RF
1:10
คาถา Pain
Dino Bone Time Mag-RF
1:20
คาถา Quake
Dragon Fang ST Med-RF
1:1
Remedy
Dragon Fang Supt Mag-RF
1:20
คาถา Esuna
Dragon Fin Time Mag-RF
1:20
คาถา Double
Dragon Skin Supt Mag-RF
1:20
คาถา Reflect
Dynamo Stone T Mag-RF
1:20
คาถา Thundaga
Echo Screen ST Mag-RF
1:2
คาถา Silence
Eye Drop ST Mag-RF
1:1
คาถา Blind
Fish Fin I Mag-RF
1:20
คาถา Water
Flare Stone F Mag-RF
1:1
คาถา Flare
Fuel Ammo-RF
1:10
Fire Ammo
Healing Water Tool-RF
1:2
Tent
Healing Water Recov Med-RF
1:2
Hi-Potion
Healing Water L Mag-RF
1:20
คาถา Cura
Holy Stone L Mag-RF
1:1
คาถา Holy
Holy Water L Mag-RF
1:2
คาถา Zombie
Inferno Fang Tool-RF
1:2
Flare Stone
Inferno Fang F Mag-RF
1:20
คาถา Flares
Life Ring L Mag-RF
1:20
คาถา Life
Lightweight ไม่ทราบ
20:1
คาถา Haste
Lightweight ไม่ทราบ
100:1
Acelerator
M-Stone Piece T Mag-RF
1:5
คาถา Thunder
M-Stone Piece I Mag-RF
1:5
คาถา Blizzard
M-Stone Piece F Mag-RF
1:5
คาถา Fire
M-Stone Piece L Mag-RF
1:5
คาถา Cure
M-Stone Piece Time Mag-RF
1:5
คาถา Slow
M-Stone Piece ST Mag-RF
1:5
คาถา Silence
M-Stone Piece Supt Mag-RF
1:5
คาถา Esuna
Magic Stone T Mag-RF
1:5
คาถา Thundara
Magic Stone I Mag-RF
1:5
คาถา Blizzara
Magic Stone F Mag-RF
1:5
คาถา Fira
Magic Stone L Mag-RF
1:5
คาถา Cura
Magic Stone Time Mag-RF
1:5
คาถา Haste
Magic Stone ST Mag-RF
1:5
คาถา Berzerk
Magic Stone Supt Mag-RF
1:5
คาถา Dispel
Mega Phoenix Tool-RF
3:1
Phoenix Pinion
Mezmerize Blade Recov Med-RF
1:2
Mega-Potion
Mezmerize Blade L Mag-RF
1:20
คาถา Regen
Missile Ammo-RF
1:20
Demolition Ammo
Mystery Fluid ST Mag-RF
1:10
คาถา Meltdown
Normal Ammo Ammo-RF
1:1
Fast Ammo
North Wind I Mag-RF
1:20
คาถา Blizzaga
Ochu Tentacle ST Med-RF
1:3
Eye Drop
Ochu Tentacle ST Mag-RF
1:30
คาถา Blind
Phoenix Pinion F Mag-RF
1:100
คาถา Firaga
Rune Armlet Tool-RF
1:10
Shell Stone
Ochu Tentacle Supt Mag-RF
1:40
คาถา Shell
Saw Blade L Mag-RF
1:10
คาถา Death
Saw Blade Supt Mag-RF
1:20
คาถา Dispel
Screw Ammo-RF
1:8
Normal Ammo
Sharp Spike Ammo-RF
1:10
AP Ammo
Shear Feather T Mag-RF
1:20
คาถา Aero
Shotgun Ammo Ammo-RF
1:2
Fast Ammo
Silence Powder ST Med-RF
1:3
Echo Screen
Silence Powder ST Mag-RF
1:20
คาถา Silence
Sleep Powder ST Mag-RF
1:20
คาถา Sleep
Spider Web Time Mag-RF
1:20
คาถา Slow
Steel Orb Time Mag-RF
1:15
คาถา Demi
Steel Pipe Tool-RF
1:1
Aura Stone
Steel Pipe ST Mag-RF
1:20
คาถา Berzerk
Tent Recov Med-RF
4:1
Mega-Potion
Tent L Mag-RF
1:10
คาถา Cura
Vampire Fang Supt Mag-RF
1:20
คาถา Drain
Venom Fang ST Mag-RF
1:20
คาถา Bio
Venom Fang ST Med-RF
1:10
Antidote
Water Crystal I Mag-RF
1:50
คาถา Water
Windmill T Mag-RF
1:20
คาถา Tornado
Wizard Stone T Mag-RF
1:5
คาถา Thundaga
Wizard Stone I Mag-RF
1:5
คาถา Blizzaga
Wizard Stone F Mag-RF
1:5
คาถา Firaga
Wizard Stone L Mag-RF
1:5
คาถา Curaga
Wizard Stone Time Mag-RF
1:5
คาถา Stop
Wizard Stone ST Mag-RF
1:5
คาถา Bio
Wizard Stone Supt Mag-RF
1:20
คาถา Dispel
Zombie Powder ST Med-RF
1:3
Holy Water
Zombie Powder L Mag-RF
1:20
คาถา Zombie
CREDIT:

FINAL FANTASY 8

แนวทางการเล่น

รายละเอียดอื่นๆ

เว็บไซต์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ซีรีย์เกมส์ Final Fantasyเพิ่มเพื่อน
Line Official: @acu5167m

Copyright © 2004 GAME.ANDAPLUS.COM All Rights Reserved.

webmaster: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.