SimCity 2000

"ซิมซิตี 2000" แนวทางการเล่น

ซิมซิตี 2000 เป็นเกมรูปแบบจำลองในการสร้างเมืองและพัฒนาเมืองของเราเอง  โดยมีรายละเอียดและขั้นตอนในการสร้างค่อยข้างมาก เช่น การสร้างวางถนน รางรถไฟ ทางหลวง โรงเรียน ห้องสมุด โรงพยาบาล สวนสัตว์ คุก โรงไฟฟ้า อื่นๆ โดยรูปแบบอาคารบ้านเรือนและถนนทำออกมาได้ดูดี น่ามอง   เราสามารถที่จะกำหนดโซน บ้านเรือน ร้านค้า หรืออุตสาหกรรม ตลอดจนการดูแลชาวเมือง กำหนดภาษีเพื่อพัฒนาเมือง และอื่นๆ อีกมากมาย เปลี่ยนได้ว่าคุณเป็นนายกของเมืองเลยทีเดียว  นี่คือสุดยอดเกมจำลองการสร้างและบริหารเมืองที่จะสร้างฝันในรูปแบบเมืองของคุณ.

ข้อมูลเบื้องต้น เมื่อเราเริ่มเปิดเกม สิ่งที่เราจะพบคือ

 • เล่นต่อจากที่เร เคย Save ไว้
 • เลือกแผนที่ ที่เราจะสร้างเมือง
 • โหมดเนื้อเรื่อง ที่จะต้องคอยแก้ปัญหาต่างๆ

เมื่อเรากำหนดเลือกที่เราจะเล่นได้แล้วนั้น ก็จะมีช่วงยุคต่างๆ ให้เราเลือกว่าจะเล่นในยุคใด เช่น ปี 1900, 1950 ,2000, 2050 ก็จะต่างกันตรงที่ถ้าเราเลือกยุคเก่าสิ่งก่อสร้างต่างๆก็อาจจะยังล้าสมัย แต่ถ้าเราเลือกยุคที่สูงกว่า รูปแบบและสิ่งก่อสร้างก็จะเป็นในรูปแบบที่ล้ำ และทันสมัยกว่าในยุคแรกๆ นั้นเอง

สิ่งก่อสร้าง ต่างๆ

สำหรับเครื่องมือ สิ่งก่อสร้างต่างๆ จะแบบออกเป็น 

1.  การรื้อถอน รื้อถอนนั้นก็จะเป็นการลบออก ถอน ปรับแต่ง ซึ่งจะมีรายละเอียดย่อยลงไปอีกคือ

 • การรื้อถอน
 • การปรับแผ่นดินให้ราบ
 • การปรับแผ่นดินให้สูงขึ้น
 • การปรับพื้นดินให้ต่ำลง
 • การยกเลิก

2. โรงงานไฟฟ้า สำหรับโรงไฟฟ้า ก็มีส่วนสำคัญอย่างมากในการสร้างเมือง โดยจะมีแหล่งพลังงานต่างๆ ให้คุณเลือก ซึ่งก็จะมีข้อดี และเสียแตกต่างกันไป เช่นในเรื่องราคา คุณภาพ และมลพิษ โดยจะมีโรงงานพลังต่างๆ ทั้งนี้ในการสร้างโรงงานแล้วเราจะต้องสร้างเสาไฟฟ้าเพื่อลากไปตามจุดต่างๆด้วย

 • โรงงานพลังงานไมโคร
 • โรงงานพลังงานถ่านหิน
 • โรงงานพลังงานน้ำ
 • โรงงานพลังงานน้ำมัน
 • โรงงานพลังงานลม
 • โรงงานพลังงานก๊าซ
 • โรงงานพลังนิวเคลียร์
 • โรงงานพลังงานแสงอาทิตย์

3.  ถนน ในการสร้างถนนนั้นก็จะมีแยกออกเป็นหลายนประเภทดังนี้

 • ถนนธรรมดา
 • ทางด่วน
 • อุโมงค์
 • ทางด่วนต่างระดับ
 • ป้ายรถเมย์

4. โซนบ้าน  สำหรับโซนพื้นที่ เราสามารถที่จพกำหนดขอบเขตบริเวณแหล่งที่อยู่อาศักประเภทบ้านได้ออกเป็น

 • โซนพื้นที่บ้านแบบหนาแน่น
 • โซนพื้นที่บ้านแบบเบาบาง ไม่หนาแน่น

5.  แหล่งธุรกิจ สำหรับโซนพื้นที่แหล่งธุรกิจ หรือร้านค้า ในการกำหนดพื้นที่จะคล้ายๆ กับโซนบ้าน คือ

 • โซนพื้นที่แหล่งธุรกิจ ร้านค้า แบบหนาแน่น
 • โซนพื้นที่แหล่งธุรกิจ ร้านค้า แบบเบาบาง ไม่หนาแน่น

6. โรงงาน สำหรับโซนพื้นที่โรงงานหรือแหล่งอุตสาหกรรม ก็คล้ายๆ กับโซนบ้าน หรือโซนธุรกิจร้านค้า คือ

 • โซนพื้นที่แหล่งอุตสาหกรรม  แบบหนาแน่น
 • โซนพื้นที่แหล่งอุตสาหกรรม  แบบเบาบาง ไม่หนาแน่น

7.  สนามบิน และ ท่าเรือ  คือจะทำให้เราเชื่อมต่อธุรกิจกับเมืองอื่นๆ

8.  ต้นไม้ และ ลำธาร สำหรับการปรับภูมิทัศน์ในเมือง ช่วยลดมลพิษ

9. การประปา คือการสร้างแหล่งน้ำใช้ไปยังตามบ้านเรือน อุตสาหกรรม หรือจุดต่างๆ ทั้งนี้ ต้องมีการเดินท่อใต้ดินไปยังแหล่งนั้นๆด้วย สำหรับรายละเอียดในการสร้างจะมี 

 • ท่อทางเดินน้ำ
 • ปั้มน้ำ
 • น้ำ
 • เครื่องเจาะน้ำบาดาล
 • เครื่องบำบัดน้ำ

10. รถไฟ สำหรับรถไฟเป็นการสร้างทางคมมนาคมในเมืองเครื่องมือจะแบ่งออกเป็น

 • รางรถไฟ
 • รถไฟใต้ดิน
 • สถานีรถไฟ
 • สถานีรถไฟใต้ดิน
 • ทางเชื่อมระหว่างสถานีรถไฟใต้ดิน

11. แหล่งการศึกษา สำหรับแหล่งการศึกษา หรือโรงเรียน จะช่วยพัฒนาคนในเมือง ทำให้มีเทคโนโลยีรูปร่างการสร้างให้มีความทันสมัยขึ้น

 • โรงเรียน
 • มหาวิทยาลัย
 • ห้องสมุด
 • พิพิธภัณฑ์

12. สถานี ต่างๆ

 • สถานีตำรวจ
 • สถานีดับเพลิง
 • โรงพยาบาล
 • ทัณฑสถาน หรือ เรือนจำ

13. สถานพักผ่อน เป็นส่วนที่ช่วยในการเพิ่มความสุขให้ชาวเมือง ไม่เครียดเกินไป

 • สวน
 • สวนขนากใหญ่
 • สวนสัตว์
 • สนามกีฬา
 • สวนน้ำ

14. ของขวัญ คือการปลดล๊อคต่างๆ ที่ระบบจะมีเพิ่มมาให้เรา เช่นบ้านพัก หรืออนุเสาวรีย์ ต่างๆ

 

ที่นี่ เราก็สามารถเริ่มวางผังเมืองและใช้เครื่องมือในการสร้างเมืองของคุณได้ทันที   ขอให้สนุกกับการสร้างเมือง นะครับ

 

Simcity2000


By. Akeforever


CREDIT:

แนะนำลิ้งค์แนะนำ

บทสรุปเกม
Facebook Us
Follow us


webmaster: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Copyright © 2004 GAME.ANDAPLUS.COM All Rights Reserved.