ข้อมูลของโรงไฟฟ้าทั้งหมด

โรงไฟฟ้าเป็นสิ่งส่นหนึ่งที่จำเป็นในการสร้างเมืองซึ่งจะมีแหล่งพลังงาน และผลแตกต่างกัน ในตารางนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เรานำมาเปรียบเทียบและวางแผน ว่าจำนำพลังงานใด นำมาใช้ในการสร้าง

 

ประเภท   ปีที่ซื้อได้    เมกะวัตต์    ระยะใช้งาน    ค่าใช้จ่าย    ต้นทุน/ปี 
 พลังงานถ่านหิน [COAL POWER]  1900  200  50 ปี  4,000  20 
 พลังงานไฮดรอลิก [HYDROELECTRIC POWER]  1900  20   -  400  20 
 พลังงานน้ำมัน [OIL POWER]  1900  220  50 ปี  6,600  30
 พลังงานแก๊ส [GAS POWER]  1950  50  50 ปี  2,000  40
 พลังงานนิวเคลียร์ [NUCLEAR POWER]  1955  500   50 ปี  15,000  30
 พลังงานลม [WIND MILLS]  1980   4  -  100  25
 พลังงานแสงอาทิตย์ [SOLAR POWER]  1990  50  50 ปี  1,300  26
 พลังไมโครเวฟ [MICROWAVE POWER]  2020  1600   50 ปี  28,000   17.50
 พลังฟิวชั่น [FUSION POWER]  2050  2500  50 ปี  40,000   16
           

CREDIT:

Facebook Us
Follow us


Line Official: @acu5167m
เพิ่มเพื่อน

webmaster: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Copyright © 2004 GAME.ANDAPLUS.COM All Rights Reserved.