ประเภทเครื่องเล่น:
Platform:

Nobodies


Assassin
Classification
Nobody
Reaction Commands
Fail-Safe
Location HP EXP STR DEF
Prologue (Day 6) 37 15 7 3
Twilight Town III 152 860 43 25
The World That Never Was 160 1000 45 26
Titan Cup 138 0 39 22
Goddess of Fate Cup 168 0 48 28
Titan Paradox Cup 240 0 70 41
Hades Paradox Cup 290 0 87 51
Weapon Other Fire Blizzard Thunder Dark
x1.0 x1.0 x1.0 x1.0 x1.0 x1.0
Condition Items HP MP Drive Munny
Defeated (Prologue) Hi-Potion (5%) 10 - - 10
Defeated (All Other Worlds) Twilight Gem (12%)
Serenity Crystal (4%)
- 18 - -
Berserker
Classification
Nobody
Reaction Commands
Berserk > Eclipse > Magna Storm
Location HP EXP STR DEF
Twilight Town II 160 255 27 15
The World That Never Was 250 1000 45 26
Titan Cup 215 0 39 22
Titan Paradox Cup 375 0 70 41
Hades Paradox Cup 453 0 87 51
Weapon Other Fire Blizzard Thunder Dark
x1.0 x1.0 x1.0 x1.0 x1.0 x1.0
Condition Items HP MP Drive Munny
Defeated Dense Crystal (12%)
Serenity Crystal (4%)
- 18 - -
Creeper
Classification
Nobody
Reaction Commands
-
Location HP EXP STR DEF
Prologue (Day 3) 20 4 5 2
Prologue (Day 6) 23 6 7 3
Twilight Town I 29 10 10 5
Hollow Bastion I 31 12 11 5
Hollow Bastion III 67 119 29 16
Twilight Town III 95 344 43 25
The World That Never Was 100 400 45 26
Hades Paradox Cup 181 0 87 51
Weapon Other Fire Blizzard Thunder Dark
x1.0 x1.0 x1.0 x1.0 x1.0 x1.0
Condition Items HP MP Drive Munny
Defeated (Prologue) - 15 - - -
Defeated (All Other Worlds) Dense Shard (8%)
Serenity Shard (2%)
- 2 - -
Dancer
Classification
Nobody
Reaction Commands
-
Location HP EXP STR DEF
Hollow Bastion III 107 298 29 16
Twilight Town III 152 860 43 25
The World That Never Was 160 1000 45 26
Titan Cup 138 0 39 22
Titan Paradox Cup 240 0 70 41
Hades Paradox Cup 290 0 87 51
Weapon Other Fire Blizzard Thunder Dark
x1.0 x1.0 x1.0 x1.0 x1.0 x1.0
Condition Items HP MP Drive Munny
Defeated Twilight Stone (12%)
Serenity Gem (4%)
- 18 - -
Dragoon
Classification
Nobody
Reaction Commands
Learn
Location HP EXP STR DEF
Beast’s Castle II 123 455 34 19
Twilight Town III 152 860 43 25
The World That Never Was 160 1000 45 26
Titan Cup 138 0 39 22
Titan Paradox Cup 240 0 70 41
Hades Paradox Cup 290 0 87 51
Weapon Other Fire Blizzard Thunder Dark
x1.0 x1.0 x1.0 x1.0 x1.0 x1.0
Condition Items HP MP Drive Munny
Defeated Dense Shard (12%)
Serenity Gem (4%)
Nobody Lance (1%)
- 18 - -
Dusk
Classification
Nobody
Reaction Commands
Reversal
Location HP EXP STR DEF
Prologue (Day 3) 32 6 5 2
Prologue (Day 4) 34 8 6 2
Prologue (Day 6) 37 9 7 3
Twilight Town I 46 15 10 5
Hollow Bastion I 50 18 11 5
Twilight Town II 102 153 27 15
Hollow Bastion III 107 179 29 16
Land of Dragons II 122 235 34 19
Beast’s Castle II 123 273 34 19
Port Royal II 126 291 35 20
Olympus Coliseum II 131 330 37 21
Twilight Town III 152 516 43 25
Titan Cup 138 0 39 22
Titan Paradox Cup 240 0 70 41
Hades Paradox Cup 290 0 87 51
Weapon Other Fire Blizzard Thunder Dark
x1.0 x1.0 x1.0 x1.0 x1.0 x1.0
Condition Items HP MP Drive Munny
Defeated (Prologue) Potion (10%) 4 - - 5
Defeated (All Other Worlds) Twilight Shard (10%)
Serenity Stone (2%)
- 4 - -
Gambler
Classification
Nobody
Reaction Commands
Begin Game
Stop Dice
Location HP EXP STR DEF
Port Royal II 126 485 35 20
Twilight Town III 152 860 43 25
The World That Never Was 160 1000 45 26
Hades Paradox Cup 290 0 87 51
Weapon Other Fire Blizzard Thunder Dark
x1.0 x1.0 x1.0 x1.0 x1.0 x1.0
Condition Items HP MP Drive Munny
Defeated Twilight Shard (12%)
Serenity Gem (4%)
Nobody Guard (1%)
- - - -
Begin Game
Stop Dice
- - - - 100
Samurai
Classification
Nobody
Reaction Commands
Duel Stance
Location HP EXP STR DEF
Hollow Bastion I 50 30 11 5
Twilight Town III 152 860 43 25
The World That Never Was 160 1000 45 26
Titan Cup 138 0 39 22
Titan Paradox Cup 240 0 70 41
Hades Paradox Cup 290 0 87 51
Weapon Other Fire Blizzard Thunder Dark
x1.0 x1.0 x1.0 x1.0 x1.0 x1.0
Condition Items HP MP Drive Munny
Defeated Dense Gem (12%)
Serenity Crystal (4%)
- 18 - -
Sniper
Classification
Nobody
Reaction Commands
Warp Snipe
Location HP EXP STR DEF
Land of Dragons II 122 425 34 19
Twilight Town III 152 860 43 25
The World That Never Was 160 1000 45 26
Titan Cup 138 0 39 22
Goddess of Fate Cup 168 0 48 28
Titan Paradox Cup 240 0 70 41
Hades Paradox Cup 290 0 87 51
Weapon Other Fire Blizzard Thunder Dark
x1.0 x1.0 x1.0 x1.0 x1.0 x1.0
Condition Items HP MP Drive Munny
Defeated Dense Stone (12%)
Serenity Gem (4%)
- 18 - -
Sorcerer
Classification
Nobody
Reaction Commands
-
Location HP EXP STR DEF
The World That Never was 160 1000 45 26
Hades Paradox Cup 290 0 87 51
Weapon Other Fire Blizzard Thunder Dark
x1.0 x1.0 x0 x0 x0 x0
Condition Items HP MP Drive Munny
Defeated Twilight Town (12%)
Serenity Crystal (4%)
- 18 - -

CREDIT:

(as "Kingdom Hearts II")

Kingdom Hearts 2

แนวทางการเล่น
WALKTHROUGH/GUIDES

Final Fantasy 8
[GUILES By Contra Team Web Site]

DISK 1

DISK 2

DISK 3

DISK 4


END.


ตัวละคร
Character

ข้อมูลเบื้องต้น
Basic information

ข้อมูลที่น่าสนใจ
ARRTICLE INTERESTING

โกงเกม
Cheat Game

เว็บไซต์:ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
RELATED WEBSITES

ยูทูบเบอร์ที่เกี่ยวข้อง
YouTuber

ซีรีส์เกม
GAME SERIES

ดาวน์โหลดเกม
Game Download

(c) 2000 game.andaplus.com เนื้อหาทั้งหมดเป็นลิขสิทธิ์โดยผู้เขียนที่เกี่ยวข้อง เกมทั้งหมดที่กล่าวถึงในเว็บไซต์นี้มีลิขสิทธิ์โดยผู้ผลิตและผู้จัดพิมพ์ที่เกี่ยวข้อง ไม่มีเจตนาละเมิดลิขสิทธิ์ที่มีอยู่. สงวนลิขสิทธิ์.

webmaster: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.