ตาราง: การตกปลา

ประเภทเครื่องเล่น:
Platform:  

ฤดูใบไม้ผลิ: ฤดูใบไม้ผลิไม่สามารถจับตำนานได้ เมื่อเมฆครึ้ม ขอแนะนำให้ลองตกปลา Char ขนาดใหญ่
Spring: No legendary can be caught in Spring. When cloudy, it's recommended to try to fish a Large Char.


 Summer:  M'benga is a valuable legendary Summer fish that can be caught with the Copper Rod and above, and Fine Groundbait increases this chance. Stormy Days occur rarely, and only last about 3 hours: It's recommended to use
this time to fish for a Shark
 ฤดูร้อน:  M'benga เป็นปลาฤดูร้อนในตำนานอันล้ำค่าที่สามารถจับได้โดยใช้ Copper Rod ขึ้นไป และ Fine Groundbait จะเพิ่มโอกาสนี้.  Stormy Days เกิดขึ้นไม่บ่อยนัก และใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมงเท่านั้น: ขอแนะนำให้ใช้เวลานี้ตกปลาหาฉลาม


 Autumn: Piracuru is one of the legendary and very valuable Autumn fish (Copper Rod and better) that can be found while facing the waterfall in Swoosh Fall.
 ฤดูใบไม้ร่วง: Piracuru เป็นหนึ่งในปลาในฤดูใบไม้ร่วง เป็นปลาในตำนานและมีค่ามาก (Copper Rod และดีกว่า) ที่สามารถพบได้ขณะหันหน้าเข้าหาน้ำตกใน Swoosh Fall


 Winter: Big Gt Oarfish is one of the legendary and very valuable (minimum using Copper Rod). Must use Fine Groundbait to increase the chance at Zazan Cape behind Sandy's Home for specific spot. When Snowstorm/Snowing occurred, try to use this chance to fishing Crab, Clione, Tuna and Amberjack.
 ฤดูหนาว: Big Gt Oarfish เป็นหนึ่งปลาในตำนานและมีค่ามาก (ใช้ Copper Rod ขั้นต่ำ) ต้องใช้ Fine Groundbait เพื่อเพิ่มโอกาสที่ Zazan Cape หลัง Sandy's Home สำหรับจุดนี้เฉพาะ.  เมื่อเกิดพายุหิมะ/หิมะตก ให้ลองใช้โอกาสนี้จับ Crab, Clione, Tuna และAmberjack


All Seasons:  Frilled Shark is one of the legendary and very valuable fish (minimum Copper Rod). Must use Fine Groundbait to increase the chance.
ในทุกๆฤดูกาล: Frilled Shark เป็นหนึ่งในปลาในตำนานและมีค่ามาก ต้องใช้ Fine Groundbait เพื่อเพิ่มโอกาส


 

 

  ชื่อปลา
Name
เวลา 
Time
สถานที่
Location
ฤดูกาล
Season
ขนาด
Shadow
Cherry Salmon
ヤマメ
แซลมอนแดง
ซ็อกอาย
 ทุกเวลา  Farm, Swoosh Fall, Plash River Spring Small
20,8 cm~43,2 cm
  Large Char
オオイワナ
ปลาชาร์
06:00-10:00
16:00-19:00
Cloudy Day
Plash River Spring Medium
31,9 cm~63,4 cm
  Pond Loach
ドジョウ
ปลาโดะโจ
 20:00-00:00
 ช่วงแดดจัด 

Farm/Swoosh Fall/Plash River Spring Small
  Catfish
ナマズ
ปลากดทอง
20:00-00:00
Night
Farm(River), Plash River Spring Medium
43,9 cm~92,5 cm
Crucian Carp
フナ
ปลาทอง

 ทุกเวลา
All the time
Farm, Plash River,Swoosh Fall
Spring Small
25,9 cm~40,6 cm
  Red Snapper
タイ
ปลากระพงแดงสั้น
 ทุกเวลา
All the time
Zazan Beach, Zazan Cape Spring Medium
  T.S. Filefish
カワハギ
ปลาวัวจมูกยาว
 ทุกเวลา
All the time
Zazan Beach, Zazan Cape Spring Small
23,8 cm~39,2 cm
  Squid
イカ
ปลาหมึกกล้วย
 ทุกเวลา
All the time
Zazan Beach, Zazan Cape Spring Small
14,3 cm~32,2 cm
  Oryzias
メダカ
ปลาซิว
 ทุกเวลา
All the time
Farm/PlashRiver Summer Small
1,4 cm~4,1 cm
  Crayfish
ザリガニ
ล็อบสเตอร์
 ทุกเวลา
All the time
Farm/Swoosh Fall/Plash River/Rolin forest All Small
6,8 cm~17,2 cm
  Snakehead
ライギョ
ปลาช่อน
 ทุกเวลา
All the time
Swoosh Fall Summer Medium
47,7 cm~95,6 cm
  Eel
ウナギ
ปลาไหลมอเรย์
 ช่วงมีแดด
 ช่วงมีพายุ
 20:00-22:00
Plash River Summer Medium
56,9 cm~109,4 cm
  Piranha
ピラニア
ปลาปิรันย่า
 ช่วงฝนตก
 ช่วงมีพายุ
Stormy Day
Lake Drench, Plash River All (Stromy Day) Small
  Turtle
スッポン
ตะพาบน้ำ
 18:00-22:00
 ช่วงฝนตก
Farm(pond) Summer Small
  Shark
サメ
ปลาฉลาม
 02:00-05:00
 ช่วงฝนตก
 ช่วงหิมะตก
Stormy Day
Zazan beach/Zazan cape Summer(Stromy Day) Large
284,6 cm~412,1 cm
  Marlin
カジキ
ปลากระโทงดาบ
 06:00-12:00
 ช่วงฝนตก
Zazan beach/Zazan cape Summer Large
  Sardine
イワシ
ปลาซาร์ดีน
 ทุกเวลา
All the time
Zazan beach/Zazan cape Summer Small
  Smelt
キス
ปลาเล็กน้อย
 ทุกเวลา
All the time
Zazan cape/Zazan beach(?) Summer Small
  Salmon
サケ
ปลาแซลมอน
 ช่วงมีแดดจัด Farm/Swoosh Fall/Plash River Autumn Medium
45,3 cm~85,8 cm
  Rainbow Trout
ニジマス
ปลาเรนโบว์เทราต์
 ทุกเวลา
All the time
Swoosh Fall/Plash River Autumn Medium
27,9 cm~68,4 cm
  Sweet Fish
アユ
ปลาอายุ
 ทุกเวลา
All the time
Farm/Plash River Autumn Small
22,7 cm~32,2 cm
  Arowana
アロワナ
ปลาตะพัด
 ทุกเวลา
 ช่วงฝนตก
Rolin forest Autumn Medium
46,2 cm~78,2 cm
  Arctic Bonito
カツオ
ปลาโอ
 ทุกเวลา
All the time
Zazan beach/Zazan cape(?) Autumn Medium
48,2 cm~74,8 cm
  Mackerel
サバ
ปลาแมกเคอเรล
 ทุกเวลา
All the time
Zazan beach/Zazan cape Autumn Small
  Beltfish
タチウオ
ปลาดาบเงิน
 ทุกเวลา
All the time
Zazan beach/Zazan cape Autumn Large
89,4 cm~152,4 cm
  Pond Smelt
ワカサギ
ปลาหลอมเหลว
 03:00-06:00 Farm River Winter Small
6 cm~10,2 cm
  Puffer Fish
フグ
ปลาปักเป้า
 ทุกเวลา
All the time
Zazan Cape/Zazan Beach Winter Medium
34 cm~68,3 cm
  Monkfish
アンコウ
ปลาอังโกะ
 ทุกเวลา
All the time
Zazan Beach, Zazan Cape, Splosh Lake All/winter Medium
55,5 cm~81,4 cm
  Shrimp
エビ
กุ้ง
 ทุกเวลา
All the time
Zazan Beach, Zazan Cape Winter Small
  Amberjack
ブリ
ปลาหางเหลือง
 03:00-06:00
วันที่หิมะตก
Snowing Day
Zazan Beach, Zazan Cape Winter Large
86,9 cm~148,5 cm
  Carp
コイ
ปลาไน
 ทุกเวลา
All the time
Farm, Swoosh Fall, Plash River All Medium
43,2 cm~82,3 cm
  Crucian Carp
フナ
ปลาทอง
 ทุกเวลา
All the time
Farm/Swoosh Fall/Plash River All Small
25,9 cm~40,6 cm
  Octopus
タコ
ปลาหมึกสาย
 ทุกเวลา
All the time
Zazan Beach, Zazan Cape All Medium
45,7 cm~218,4 cm
  Gold Fish
金魚
ปลาทอง
 ทุกเวลา
All the time
Farm, Swoosh Falls, Plash River All Medium
  Sea Bass
スズキ
ปลากะพงขาว
 ทุกเวลา
All the time
Zazan Beach, Zazan Cape All Medium
65,4 cm~100,7 cm
  Horse Mackerel
アジ
ปลาทูแขก
 ทุกเวลา
All the time
Zazan Beach, Zazan Cape All Small
14,7 cm~82,3 cm
  Olive Flounder
ヒラメ
ปลาลิ้นหมา
 ทุกเวลา
All the time
Zazan Beach, Zazan Cape All Medium
  Big Gt Oarfish
リュウグウノツカイ
ปลาริบบิ้น
 ทุกเวลา
All the time
Zazan Beach, Zazan Cape Winter Large
327 cm~1145,1 cm
  Frilled Shark
ラブカ
ปลาฉลามครุย
 ทุกเวลา
All the time
Cave B10F Splosh Lake All Large
  Mbenga
ムベンガ
ไทเกอร์โกไลแอต
 ทุกเวลา
All the time
Rollin Forest, Lake Drench Summer Large
110,2 cm~218,4 cm
  Piracuru
ピラルク
ปลาอะราไพม่า
 19:00-23:00
 ช่วงฝนตก
 ทุกเวลา
Night
Swoosh Fall, Farm(Night), Plash River(Night) Autumn
  Crab
カニ
ปู
 03:00-06:00
วันที่หิมะตก
Snowing Day
Land FIshing Rod All Small
  Clione
クリオネ
นางฟ้าทะเล
 03:00-06:00
วันที่หิมะตก
Snowing Day
Land FIshing Rod All Small
1,5 cm~4,2 cm
  Tuna
マグロ
  03:00-06:00
วันพายุหิมะ
Snowstormy Day
Land FIshing Rod All Large
  Coelacanth
シーラカンス
 อัปเดตใหม่
new update
Zazan Beach, Zazan Cape   Large
 Nautilus-Dor Nautilus
オウムガイ
อัปเดตใหม่
new update
Land Fishing Rod   Medium
 Nautilus-Dor Horseshoe Crab
カブトガニ
อัปเดตใหม่
new update
Land Fishing Rod   Medium
39,2 cm~84,6 cm
 Goblin Shark Goblin Shark
ミツクリザメ
อัปเดตใหม่
new update
Land Fishing Rod   Medium
201,1 cm~385,1 cm
 Hagfish-Dor Hagfish
ヌタウナギ
อัปเดตใหม่
new update
Land Fishing Rod   Small
36,3 cm~89,2 cm
  Anomalocaris
アノマロカリス
อัปเดตใหม่
new update
Land Fishing Rod   Small
 Hallucigenia-Dor Hallucigenia
ハルキゲニア
อัปเดตใหม่
new update
Land Fishing Rod   Small
 Dunkleosteus-Dor Dunkleosteus
ダンクルオステウス
อัปเดตใหม่
new update
Land Fishing Rod   Large
536,3 cm~860,4 cm
 Opabinia-Dor Opabinia
オパビニア
อัปเดตใหม่
new update
Land Fishing Rod   Small
 Bathynomus-Dor Bathynomus Giganteus
ダイオウグソクムシ
อัปเดตใหม่
new update
Land Fishing Rod   Medium
 Umbrella_Octo-Dor Umbrella Octopus
メンダコ
อัปเดตใหม่
new update
Land Fishing Rod   Small
 Barreleye-Dor Barreleye
デメニギス
อัปเดตใหม่
new update
Land Fishing Rod   Medium
 Mola-Dor Mola-Mola
マンボウ
อัปเดตใหม่
new update
Zazan Beach, Zazan Cape   Large
43,8 cm~310,3 cm
 Fanfish-Dor anfish
ベンテンウオ
อัปเดตใหม่
new update
Land Fishing Rod   Medium
 Careproctus-Dor Careproctus
タマコソニャクウオ
อัปเดตใหม่
new update
Land Fishing Rod   Small
 Snailfish-Dor Snalfish
スネイルフィシュ
อัปเดตใหม่
new update
Land Fishing Rod   Small
13,5 cm~24,3 cm
 Pocket_Shark-Dor Pocket Shark
フクロザメ
อัปเดตใหม่
new update
Land Fishing Rod   Medium
11,2 cm~18,4 cm
 Sea_Cucumber-Dor Sea Cucumber
ナマコ
อัปเดตใหม่
new update
Land Fishing Rod   Small
 Sea_Slug-Dor Sea Slug
ウミウシ
อัปเดตใหม่
new update
Land Fishing Rod   Small
 Seahorse-Dor Seahorse
タツノオトシゴ
อัปเดตใหม่
new update
Land Fishing Rod   Small

Thank you for information from : neoseeker.com, harvestmoon.fandom.com

CREDIT:

(as "Doraemon: Nobita no Bokujou Monogatari")

Doraemon: Story of Seasons

แนวทางการเล่น
WALKTHROUGH/GUIDES

Final Fantasy 8
[GUILES By Contra Team Web Site]

DISK 1

DISK 2

DISK 3

DISK 4


END.


ตัวละคร
Character

ข้อมูลเบื้องต้น
Basic information

ข้อมูลที่น่าสนใจ
ARRTICLE INTERESTING

โกงเกม
Cheat Game

เว็บไซต์:ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
RELATED WEBSITES

ยูทูบเบอร์ที่เกี่ยวข้อง
YouTuber

ซีรีส์เกม
GAME SERIES

ดาวน์โหลดเกม
Game Download

(c) 2000 game.andaplus.com เนื้อหาทั้งหมดเป็นลิขสิทธิ์โดยผู้เขียนที่เกี่ยวข้อง เกมทั้งหมดที่กล่าวถึงในเว็บไซต์นี้มีลิขสิทธิ์โดยผู้ผลิตและผู้จัดพิมพ์ที่เกี่ยวข้อง ไม่มีเจตนาละเมิดลิขสิทธิ์ที่มีอยู่. สงวนลิขสิทธิ์.

webmaster: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.