เพลย์สเตชัน (PLAYSTATION)

เพลย์สเตชัน (PlayStation) เป็นเครื่องเล่นวิดีโอเกม ระบบ 32 บิต ผลิตโดยโซนี่คอมพิวเตอร์เอนเตอร์เทนเมนท์ โดยได้มีออกมาหลายรุ่นในลักษณะหลักเดียวกันในช่วงปลายคริสต์ทศวรรษ 1990 หลังจากที่ประสบความสำเร็จทางโซนี่ได้ออกเครื่องเล่นเกมในรุ่นต่อมาซึ่งได้แก่ เพลย์สเตชัน 2, เพลย์สเตชันพอร์เทเบิล และ เพลย์สเตชัน 3 ที่ออกจำหน่ายไปแล้วเมื่อปลาย ค.ศ. 2006


PlayStation (officially abbreviated as PS) is a video game brand that consists of five home video game consoles, as well as a media center, an online service, a line of controllers, two handhelds and a phone, as well as multiple magazines. The brand is produced by Sony Interactive Entertainment, a division of Sony; the first PlayStation console was released in Japan in December 1994, and worldwide the following year.

เพลย์สเตชัน (PLAYSTATION)

เพลย์สเตชัน (PlayStation) เป็นเครื่องเล่นวิดีโอเกม ระบบ 32 บิต ผลิตโดยโซนี่คอมพิวเตอร์เอนเตอร์เทนเมนท์ โดยได้มีออกมาหลายรุ่นในลักษณะหลักเดียวกันในช่วงปลายคริสต์ทศวรรษ 1990 หลังจากที่ประสบความสำเร็จทางโซนี่ได้ออกเครื่องเล่นเกมในรุ่นต่อมาซึ่งได้แก่ เพลย์สเตชัน 2, เพลย์สเตชันพอร์เทเบิล และ เพลย์สเตชัน 3 ที่ออกจำหน่ายไปแล้วเมื่อปลาย ค.ศ. 2006


PlayStation (officially abbreviated as PS) is a video game brand that consists of five home video game consoles, as well as a media center, an online service, a line of controllers, two handhelds and a phone, as well as multiple magazines. The brand is produced by Sony Interactive Entertainment, a division of Sony; the first PlayStation console was released in Japan in December 1994, and worldwide the following year.

DevilMayCry3-cover-a.png
webmaster: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.