(as "God of War")

God of War II

God of War 2

ประเภทเครื่องเล่น:
Platform:   

การควบคุม (Kratos)
X : กระโดด, กระโดด 2 ครั้ง
สี่เหลี่ยม : โจมตีเบา
สามเหลี่ยม : โจมตีหนัก
O : จับแล้วโจมตี
L1 : ป้องกัน
L2 : ใช้ Magic
R1 : เปิดประตู, เปิดหีบ
R2 : เปลี่ยนอาวุธ
L1 + R1 : ใช้พลัง Amulet หยุดเวลา
L3 + R3 : ใช้พลัง Titans
R2 + สี่เหลี่ยม : ยิงธนู

การควบคุมในน้ำ
สี่เหลี่ยม : ดำน้ำ
R1 : พุ่งตัว
R3 : เคลื่อนที่ใต้น้ำ
สามเหลี่ยม, X : ขึ้นผิวน้ำ

การควบคุม (บนหลัง Pegasus)
X : พุ่งตัว (Magic ลด)
สี่เหลี่ยม : โจมตีเบา
สามเหลี่ยม : โจมตีหนัก
O : จับแล้วโจมตี
L1 : หลบไปด้านซ้าย
R1 : หลบไปด้านขวา


RHODES

 CG
 จัดการกับศัตรูให้หมด แล้วเปิดประตูลูกกรงด้านซ้าย (R1 แล้ว O รัวๆ)
 จัดการทหารที่เข้ามาขวาง แล้วเดินไปสุดทาง Colossus จะใช้มือทำลายผนัง ทำให้ผ่านไปด้านซ้ายได้
 เปิดหีบสีเขียว แล้วขึ้นบันไดด้านขวา เมื่อถึงระเบียง กระโดดหลบการโจมตีของ Colossus ลงไปด้านล่าง จัดการกับทหารให้หมด
 รอจังหวะใช้การโจมตีอย่างหนักที่แขนของ Colossus เมื่อมันทุบมือลงที่พื้น โจมตีที่มือจนกว่า Colossus จะใช้มือด้านซ้ายค้ำที่ผนัง
 กระโดดขึ้นไปด้านซ้าย ที่เครื่องยิง กด R1 โจมตีด้วยหินก่อน เมื่อ Colossus เสียหลัก ไปที่เครื่องยิงอีกครั้ง (R1 แล้วกด O รัว) ดีดตัวไปที่ Colossus แล้วเริ่มการกดคอมโบเพื่อโจมตี
 CG

WATERWAYS AND ROOFTOPS

 หลังจากถูกโยนลงมาอย่าพึ่งดำน้ำ ให้กดสามเหลี่ยมขึ้นสู่ผิวน้ำ ด้านบนเป็นบ่ออาบน้ำของสาวๆ มีฉากบังตาอยู่ ทำลายฉากบังตา แล้วหาสาวๆ ให้พบ (ทำให้น้ำพุ่งให้ได้) จะได้พลังสีแดง
 กลับลงไปใต้น้ำ ดำน้ำแล้วพุ่งไปในท่อด้านล่าง กดพุ่งตัวชนกระจกที่กั้นอยู่เข้าไปด้านใน ว่ายน้ำขึ้นด้านบน แล้วกระโดดขึ้นบันได พบคันโยก และจุด Save
 โยกคันโยก จะพบจุดโหนตัว กด R1 โหนตัวกระโดดไปอีกด้าน ขึ้นไปชั้นบนแล้วเปิดประตู
 จัดการศัตรูแล้วเดินไปด้านหน้า ขึ้นบันไดไปที่ชั้นลอย ระหว่างทางระวังเท้าของ Colossus (กด O รัว)
 ไปด้านที่มีกำแพง เปิดหีบด้านซ้าย ปีนขึ้นกำแพงด้านบน พบกับ Colossus อีกครั้ง กระโดดลงไปที่ท่าเรือด้านล่าง
 ท่าเรือแบ่งออกเป็น 2 ด้าน มีจุดที่ต้องโหนตัวโดยการกด R1 อยู่ตรงกลาง หาจังหวะโจมตีที่แขนหรือใช้ Magic โจมตี Colossus จะก้มหน้าอยู่อีกด้านของท่าเรือ กระโดดโหนตัวไปอีกด้านกด O เริ่มการโจมตีด้วยคอมโบ
 หากถูกโยนกลับลงมาที่เดิม ให้โจมตีซ้ำด้วยรูปแบบเดิม โจมตีไปเรื่อยๆ Kratos จะถูกบีบ (กด L1 สลับกับ R1 รัวๆ)
 CG

RHODES PALACE

 เปิดหีบสีฟ้า ไปด้านบนแล้วเปิดประตู จะพบกับเส้นทางที่มีลูกกรงขวางอยู่ อีกด้านเป็นพลธนู ไปด้านขวา พบกับจุด Save เลี้ยวขวาจัดการศัตรูให้หมด
 ถึงห้องที่มีแสงแดดส่องลากแท่นหินรูปนก ไปทับสวิตช์ที่อยู่บนพื้น เมื่อลูกกรงเปิดออก ถีบแท่นหินไปทับสวิตช์อีกด้าน (กด R1 ค้างแล้วกด X) เหยียบที่สวิตช์แล้วรีบม้วนตัวตามเข้าไปก่อนที่ลูกกรงจะปิด
 ก่อนเปิดลูกกรงถัดไป ลางแท่นหินไปด้านขวา ถีบแท่นหินไปสุดทางด้านหน้า ทำลายรูปปั้นนก บนแท่นหิน เหยียบแท่นหิน กระโดดขึ้นไปด้านบน มีหีบ 3 ใบ เก็บ THE URN OF GAIA
 ลากแท่นหินไปทับสวิตช์ที่จุดเดิม เดินผ่านลูกกรงที่เปิดออก พบหีบสีเขียว ไปด้านซ้าย จัดการทหารที่ขวางทาง พบหีบสีแดงและลิฟต์
 โยกคันโยกที่ลิฟต์ ขึ้นไปด้านบน เดินไปด้านหน้า พบกับ Colossus ที่ช่องหน้าต่าง โจมตีที่หน้าของมัน พื้นจะยุบตัวลง
 CG

EASTERN RAMPARTS

 เป้าหมายต่อไปเก็บดาบของ OLYMPUS ที่ปักอยู่ที่ลานอีกด้าน
 ปีนผนังด้านขวา ขึ้นไปด้านบน จัดการกับพลธนูให้หมดก่อน เดินไปด้านหน้าแล้วเปิดประตู พบหีบสีเขียว ทำลายกระจก
 บริเวณนี้มีทางไม้ที่เชื่อมต่อไปยังด้านขวา ก่อนไปให้จัดการกับพลธนูด้านล่างให้หมดก่อน กระโดดลงไปด้านล่างจัดการพลธนู
 ปีนบันได กลับขึ้นไปด้านบน แล้วเดินผ่านทางไม้ไปอีกด้าน บริเวณนี้มีหีบสีแดงที่ซ่อนอยู่บริเวณด้านขวา ก่อนถึงจุด Save ใช้การกระโดด 2 ครั้ง เข้าไปเก็บ
 เดินผ่านทางไม้พบจุด Save
 ปีนบันไดขึ้นไปด้านบน เดินเข้าไปด้านใน กลางห้อง โหนโซ่ลงมาที่ห้องด้านล่าง จัดการกับทหาร เปิดหีบสีฟ้า และ สีเขียว
 เปิดประตูแล้วรีบวิ่งและกระโดด ไปด้านขวาอย่างรวดเร็ว
 ที่ลานบริเวณที่ดาบปักอยู่ วิ่งไปที่ลานด้านหน้าก่อน กด R1 ที่เศษมือที่ตกอยู่เริ่มการโจมตี Colossus
 เมื่อ Colossus หยุดนิ่ง วิ่งไปที่ดาบแล้วกด R1 ค้าง ดาบจะเริ่มดูดพลังของ Kratos
 โจมตี Colossus บริเวณลานด้านหน้า สลับกับไปดึงดาบ จนกว่าดาบจะหลุดออกมา จะได้ BLADE OF OLYMPUS
 เมื่อได้ดาบวิ่งไปฟันที่แขนของมันจนกว่าจะมี O แสดงขึ้นที่ส่วนหัว กด O แล้วเข้าไปในตัวของมัน
 วิ่งไปตามชั้นไม้ทำลายแกนพลังงานด้วยการกด R1 ทีละชั้นจำนวน 3 จุดให้หมด จากชั้นล่างขึ้นไปด้านบน
 แกนพลังงานจุดแรกอยู่ด้านล่างสุด แกนพลังงานจุดที่สองขึ้นไปด้านบนจนกว่าจะพบเชือก โหนเชือกไปอีกด้าน ขึ้นไปด้านบนเดินไต่แผ่นไม้ฟันโซ่ที่ผูกอยู่แล้วกด R1 มีหีบสีเขียวบริเวณนี้
 แกนที่ 3 ด้านบนใช้การโหนตัวแล้วไต่ไปตามขอบ เก็บ GORGON EYE โดยการปีนไปที่ตาข่ายด้านซ้ายก่อน หีบจะอยู่ด้านบน หลังจากนั้นทำลายแกนพลังงาน
 ไต่เชือกขึ้นไปด้านบนสุด กระโดดไปยังชั้นไม้อีกด้าน แล้วขึ้นบันได
 บริเวณนี้มีคันโยกสำหรับเลื่อนลูกตุ้ม เชือกสำหรับโหนตัวไปอีกด้าน ให้โยกคันโยกเลื่อนลูกตุ้มลงไปด้านล่าง กระโดดลงไปด้านล่างโจมตีลูกตุ้มให้แกว่งตัว กลับขึ้นไปโยกคันโยกให้ลูกตุ้มเลื่อนกลับจุดเดิม ลูกตุ้มที่แกว่งจะปิดลำแสงที่ส่งมาจากตา ไต่เชือกไปด้านซ้ายโดยรอจังหวะที่ลูกตุ้มปิดลำแสงที่ส่องมา
 ทำลายแกนพลังงานสุดท้าย หลังจากนี้ให้รีบกระโดดไปบริเวณปากของมันให้ทันก่อนที่ทางเดินไม้จะถล่มลง

PALACE OF RHODES

 CG
 บังคับ Kratos ไปที่ดาบที่ปักอยู่
 CG
 ต่อสู้กับเทพ ZEUS เทพแห่ง OLYMPUS
 CG

HADES

 ช่วงนี้เก็บพลัง โจมตีแขนที่ยื่นออกมากระโดดไปด้านขวา แล้วกระโดดขึ้นด้านบน ไต่ขึ้นไปด้านบนให้ได้
 บริเวณลานกด R1 ที่ทหารที่นอนอยู่ จะพบทหารที่ยังไม่ตาย
 CG
 พบจุด Save และม้า Pegasus

FLIGHT OF THE PEGASUS

 ช่วงที่ 1 โจมตีศัตรูบนอากาศด้วยปุ่มสี่เหลี่ยม แล้ว O ตามด้วยคอมโบ
 ช่วงที่ 2 นกยักษ์จะจู่โจม ให้กด X เพื่อพุ่งชน กด O แล้วกด O รัวๆ เพื่อจัดการมัน หากถูกชนร่วงให้กด L3 ดันซ้าย ขวาสลับกันอย่างรวดเร็ว
 ช่วงที่ 3 จะถูกศัตรูที่ถือหอกโจมตีด้วยลำแสง หลบการโจมตีไปเรื่อยๆ จนกว่าจะถึงถ้ำ

LAIR OF THE TITAN

 เป้าหมายช่วย PEGASUS ที่ถูกมือทับอยู่
 อย่าโจมตีที่นิ้ว หรือ มือที่ทับ PEGASUS ในช่วงนี้ ให้เดินลงด้านล่างพบหีบสีเขียว ด้านล่างลงไปมีหีบสีแดงและหีบ GORGON EYE
 กลับขึ้นไปด้านบนโจมตีที่นิ้วกลาง แล้วไปอีกด้าน ไต่ผนังลงไปด้านล่างขวา จัดการศัตรูที่ขวาง หรือ กด X หนีไปเรื่อยๆ ลงมาด้านล่างสุดจะพบจุด Save
 เดินหน้าพบ Minotaur และหีบสีเขียว สุดทางมีหีบสีแดง และจุดโหนตัวทางด้านขวา
 ทำลายกรงที่แขวนอยู่บริเวณเชือกที่โหนตัว โหนตัวไปด้านล่าง (สามารถกลับไปยังจุดเดิมได้โดยการกด R1) เดินออกจากถ้ำ จะพบบริเวณที่มีหิมะตก

THE SNOWY CLIFFS

 บริเวณนี้มีพลธนูอยู่ 3 จุด บนโครงไม้ จัดการ Minotaur และพลธนูโดยการโจมตีที่โครงไม้ให้พังก่อน
 ไต่หน้าผาขึ้นด้านบนมีหีบสีแดงและเขียว โหนโซ่ลงด้านล่าง ไปด้านขวาจะพบกับนกยักษ์
 CG
 โจมตีโซ่ที่มัดชายชรา (Prometheus) เขาจะตกลงไปด้านล่าง โหนโซ่ด้านขวาลงด้านล่าง (บริเวณนิ้วก้อยกับนิ้วนาง) ชายชราจะห้อยตัวอยู่เหนือกองไฟ เดินไปด้านขวา จะพบปากถ้ำที่จะต้องไปต่อ
 ไต่ผนังลงไปด้านล่างจะพบหีบสีแดงและจุด Save
 เดินไปด้านขวา เก็บ GORGON EYE ในหีบด้านขวา แล้วไต่หน้าผาขึ้นด้านบน เข้าไปในถ้ำ

TYPHON'S CAVERNOUS PRISON

 เดินเข้าไปในถ้ำจะพบหีบสีแดงและสีเขียว ไปสุดทางจะพบจุดโหนตัวกด R1 แล้วกระโดดไปอีกด้าน
 พบหีบที่มีกรงปิดอยู่ การเปิดมันให้ไปด้านขวา มีจุดโหนตัวกลับไปที่เดิม ก่อนถึงพื้นให้กด R1 โหนตัว กลับลูกกรงจะเปิดออก เปิดหีบจะได้ PHOENIX FEATHER
 เดินเข้าไปในถ้ำจนกว่าจะพบ Medusa ใช้การโจมตีด้วยสี่เหลี่ยม หลบลำแสงสีเขียว โจมตีด้วยคอมโบ (หมุน L3) จัดการศัตรูให้หมด หลังจากนั้นโจมตีบริเวณหินด้านบนที่ขวางทางอยู่
 เดินลงไปตามทางจะพบหีบสีแดงและเขียวพร้อมกับจุด Save
 เป้าหมายต่อไปเก็บ TYPHON'S BANE ที่ตาซ้ายของ TYPHON
 เดินไปตามเส้นทางด้านซ้าย รอจังหวะที่ TYPHON หยุดเป่าลม หยุดบริเวณที่มีแท่งหินเป็นระยะๆ ไม่ควรกระโดด หากถูกเป่าตก สามารถยกตัวกลับได้โดยการกด X เดินไปตามทางโค้งรูปตัว U จะพบลานมีแท่งหินเรืองแสง มีจุดโหนตัวด้านขวา ให้กดโจมตีที่แท่งหินก่อน หลังจากนั้นกด R1+O รัวๆ แท่งหินจะล้มลง เดินบนแท่งหินที่ล้มลง เริ่มการโจมตี TYPHON ที่ด้านหน้า
 บริเวณด้านหน้า TYPHON กด R1 กระโดดไปที่หน้าของ TYPHON จะได้ TYPHON'S BANE กด L2 + สี่เหลี่ยม ใช้ธนูที่ได้ยิงที่ตาอีกข้างของ TYPHON
 กลับไปบริเวณลานจัดการศัตรู และพลธนูที่อยู่ริมหน้าผาด้วย TYPHON'S BANE เส้นทางจะเปิดออก
 ยิงธนูเปิดจุดห้อยตัว และจัดการพลธนูอีกด้าน ก่อนโหนตัวไป กระโดดโหนตัวไปด้านขวา ทำลายกองหินให้หมด เดินไปด้านหน้าจะพบจุด Save
 เป้าหมายต่อไปกลับไปช่วย Prometheus ที่แขวนตัวอยู่เหนือกองไฟ
 เดินกลับไปตามเส้นทางเดิม โหนเชือกกลับลงไปด้านล่างจนถึงหน้าปากถ้ำ ไต่หน้าผาลงไปด้านล่าง บริเวณสะพานขาดมีกรงแขวนอยู่ด้านขวา ใช้ธนูยิง เปิดจุดโหนตัว โหนตัวไปด้านขวาเก็บ GORGON EYE และหีบสีแดง
 กลับไปด้านซ้ายผ่านจุด Save
 ไต่ผนังกลับไปยังบริเวณที่ Prometheus แขวนตัวอยู่ ใช้ธนูยิงที่เชือก
 CG
 Kratos จะได้รับพลัง RAGE OF THE TITANS จัดการกับทหารและ Minotaur ที่ออกมาให้หมดด้วย พลัง Rage (กด L3 + R3)
 หลังจากจัดการกับศัตรูหมดแล้ว ปีนหน้าผาขึ้นไปด้านบนมีหีบสีเขียวและนั่งร้านด้านบน ยิงธนูไปที่นั่งร้านที่แขวนอยู่ด้านบน มันจะเลื่อนลงมา ปีนเส้นเชือกที่แขวนนั่งร้านไปด้านบน หลังจากนั้นขึ้นไปชั้นบน
 ก่อนข้ามไปด้านซ้าย ด้านหน้าเกาะโซ่ที่ห้อยลงมาด้านล่าง เข้าไปในถ้ำเล็กๆ มีหีบสีแดง และ GORGON EYE
 กระโดดไต่ผนังด้านขวาบริเวณที่มีคบไฟด้านหลังขึ้นไปด้านบนทางซ้าย มีถ้ำเล็กๆ ด้านในมีหีบสีแดงและ PHOENIX FEATHER
 ไต่โซ่กลับไปด้านซ้าย จัดการกับศัตรูที่ขวางทาง กลับไปยังประตูที่เคยผ่านมา ใช้พลัง Rage (L3 + R3) แล้วทำลายประตูเข้าไปด้านใน กลับเข้าไปในถ้ำ จัดการกับศัตรูที่ขวางทาง โหนตัวกลับไปที่เดิม ไปยังบริเวณที่ PEGASUS ถูกมือหินทับอยู่
 ใช้ Rage (L3 + R3) โจมตีที่นิ้วมือจากด้านขวาไปด้านซ้าย PEGASUS จะเป็นอิสระ ขี่ม้าบินกลับออกมา
 CG

FLIGHT OF THE PEGASUS

 ช่วงแรกจัดการศัตรูที่บินอยู่ หลังจากนั้นจะพบกับ Dark Raven โจมตีไปเรื่อยๆ มันจะบินหนีไปแล้วปล่อยลำแสงออกมา
 ช่วงสุดท้ายจัดการกับ Dark Raven ด้วยคอมโบ หลังจากนั้น Kratos จะดิ่งพสุธาลงสู่เบื้องล่าง กดปุ่มเกาะให้ทัน

TEMPLE OF LAHKESIS

 หลังจากเกาะหน้าผาได้สำเร็จ ไต่ผนังขึ้นด้านบน
 ระเบียงด้านซ้ายเก็บ PHOENIX FEATHER และหีบสีแดง ด้านขวามีจุด Save
 ปีนบันไดขึ้นไปด้านบน พบกับศัตรูใหม่ จัดการให้หมด แล้วขึ้นไปที่ลานด้านบน จัดการกับสุนัขล่าเนื้อให้หมด (กด O) เก็บหีบรอบๆ ลาน และกระโดดฟันศพที่แขวนอยู่ให้หมด
 แบกศพที่ตกลงมาไปวางที่คันโยกด้านซ้ายของลาน (กด R1 แบก) โยกคันโยกลงไปชั้นล่าง นำศพไปวางทับสวิตช์ที่พื้น ประตูด้านหน้าจะเปิดออก เลื่อนคันโยกมาที่บริเวณสวิตช์ ที่วางศพทับไว้แล้ว ประตูด้านในจะเปิดออก รีบวิ่งเข้าด้านในให้ทันก่อนประตูปิด
 ไปที่สะพานที่ปิดอยู่กด R1 ถีบสะพานให้เปิดออก
 CG

GARDEN OF LAHKESIS

 จากปลายสะพาน ทางเดินด้านขวาเก็บ GORGON EYE ในหีบ เดินไปทางด้านซ้าย กระโดดให้ทันก่อนที่ทางเชื่อมต่อจะถล่มลง ไปด้านซ้าย กระโดดเข้าไปด้านในจัดการกับ Cerberus และสมุน
 เปิดหีบรอบๆ และทำลายรูปปั้นด้านขวาให้หมด จะพบแท่นหิน ลากไปที่มุมด้านบน กระโดดผ่านแท่นหินขึ้นด้านบน มีหีบสีแดงและจุด Save
 ด้านขวาจากจุด Save ไต่ผนังลงมาด้านล่าง เมื่อถึงพื้นพบหีบสีแดงและเขียว

UPPER GARDEN - PATHWAY TO THE STEEDS

 ขึ้นบันไดระหว่างหีบ ไต่เพดานไปด้านหน้า จัดการศัตรู ทำลาย สิ่งกีดขวางด้านหน้า ถึงปลายสุดไต่ขึ้นลานด้านบน จัดการกับสุนัขและพลธนูอีกด้าน
 กระโดดข้ามไปด้านซ้าย เก็บพลังในหีบ แล้วเข้าไปด้านใน จัดการศัตรูให้หมด ด้านในสุดมีคันโยก ลงลิฟต์ไปด้านล่าง
 บริเวณลานวงกลมมีหีบสีเขียว พบกับ Siren จัดการ Siren ไปเรื่อยๆ จนกว่าประตูจะแตกออกหมด หลังจากประตูเปิดอย่าพึ่งเข้าประตู กระโดดขึ้นบนโซ่ขนาดใหญ่ ไต่เพดานด้านบนมีหีบ GORGON EYE
 ออกไปที่ประตูพบจุด Save และหีบสีฟ้า

THE STEEDS OF TIME - ENTRANCE

 เดินบนโซ่ขนาดใหญ่ที่ล่ามม้าขนาดยักษ์ ไปเรื่อยๆ จนสุดทาง ไต่ขึ้นด้านบน พบกับหีบสีเขียว และประตูที่ต้องใช้ HORSE KEEPER'S KEY ในการเปิด มีหีบสีฟ้าข้างๆ
 ดึงคันโยกด้านซ้ายสุด เชือกด้านขวาจะเลื่อนลงมา โหนเชือกด้านขวาไปอีกด้าน พบกับ THESEUS ใช้การป้องกันและการโจมตีอย่างรวดเร็ว จนกว่า THESEUS หนีไปด้านบน ยิงเขาด้วยธนู (Typhon Bane) จนกว่าพลัง Magic จะหมด จัดการกับ Minotaur เพื่อเพิ่มพลัง Magic แล้วยิงธนูโจมตีไปเรื่อยๆ รอจนกว่าเขาห้อยตัวลง กด O แล้วตามด้วยการกดคอมโบจัดการกับ THESEUS แล้วจะได้รับ HORSEKEEPER'S KEY
 เข้าไปในห้อง มีหีบสีเขียวและแดง อ่านบันทึกที่แท่น ออกทางด้านขวา มีหีบสีแดง กระโดดขึ้นไปด้านบนสุด มีหีบสีแดง โหนเชือกกลับไปยังประตูเดิม

HORSEKEEPER'S DOOR

 เปิดประตูด้วย HORSEKEEPER'S KEY เข้าไปด้านใน กด R1 บริเวณแท่นหินที่มีไฟจะได้พลัง RAGE OF CRONOS จัดการกับศัตรูด้วยพลังที่ได้มาให้หมด ทางด้านซ้ายจะเปิดออก
 ขึ้นไปด้านบนมีจุด Save และหีบสีแดง
 เดินลงทางด้านซ้ายไปตามทางเดินด้านหน้าสุดทางจะพบกับคันโยก 4 สี เหลีอง เขียว แดง และน้ำเงิน

REINS OF THE STEEDS

 หมุนคันโยกตามสี แล้วหาจุดไขกุญแจตามสีที่หมุนโดยใช้ HORSEKEEPER'S KEY ให้ทันเวลาจะผ่านไปได้
 หมุนคันโยกสีแดง : ไปด้านขวากระโดดขึ้นด้านบนจะพบจุดเปิดสีแดง
 หมุนคันโยกสีเขียว : ไปด้านซ้ายกระโดดขึ้นด้านบนพบจุดเปิดสีเขียว ลงบันไดด้านหน้ามีหีบ GORGON EYE
 หมุนคันโยกสีฟ้า : ไปด้านขวากระโดดขึ้นด้านบน โหนตัวไปอีกด้าน (R1) จะพบจุดเปิดสีฟ้า
 หมุนคันโยกสีเหลือง : ไปด้านซ้ายกระโดดขึ้นด้านบน โหนตัวไปอีกด้าน (R1) จะพบจุดเปิดสีเหลือง
 กลับไปที่จุดที่เคยมีคันโยก 4 จุด ตรงกลางจะมีจุดให้กด R1 แท่นควบคุมจะยกขึ้น กด R1 ที่แท่งหินอีกครั้ง แล้วกดคอมโบ (L3) บังคับม้า
 CG
 กลับไปบริเวณประตูที่เคยใช้ HORSEKEEPER'S KEY จัดการทหาร และ Minotaur เพื่อเปิดประตู ลงไปด้านล่าง เดินข้ามโซ่ขนาดยักษ์กลับไปที่วิหาร ย้อนกลับไปยัง Garden of Lahkesis

TEMPLE OF LAHKESIS

 ไต่ผนังด้านหน้า ทำลายผนังที่ขวางสำหรับการเกาะ ไปด้านขวาจะพบจุด Save

THE DIVINE POOLS

 เข้าไปยังบริเวณที่มีน้ำตก ทำลายรอยแตกที่แผ่นศิลาด้านใน มีหีบสีแดง ด้านขวาบน บริเวณน้ำตกมีหีบสีแดง
 ด้านบนซ้ายกระโดดไปยังระเบียงอีกด้าน เดินไปตามทาง ไต่ผนังไปด้านซ้ายสุดมีหีบ GORGON EYE และหีบสีแดง
 ไต่ผนังไปด้านล่าง ลงทางขวา แล้วไต่ไปทางซ้าย ทำลายหินที่ปิดอยู่ด้านในมีหีบ PHOENIX FEATHER
 กลับขึ้นไปชั้นกลาง ไปด้านซ้าย จัดการศัตรู ด้านซ้ายสุดมีหีบสีแดง เปิดประตู พบรูปปั้นขนาดใหญ่
 บริเวณนี้ชั้นบนมีสวิตช์ที่ทำให้มือของรูปปั้นเลื่อนลงมา กระโดดลงไปชั้นล่างก่อน
 ชั้นล่างมุมบนด้านซ้ายมีคันโยกสำหรับเลื่อนประตูลูกกรง (แต่เปิดไม่ได้) ด้านล่างมีสวิตช์สำหรับเลื่อนแท่นวงกลมรอบๆ ทั้ง 4 ขึ้นด้านบน มุมล่างด้านซ้ายและขวาใกล้ๆ สวิตช์มีหีบ GORGON EYE และ PHOENIX FEATHER
 ลากสวนน้ำที่อยู่กลางสระมาด้านหลัง จะพบช่องสำหรับดำน้ำอยู่กลางสระ ดำน้ำแล้วพุ่งชนหินที่ขวางไปอีกด้าน จะพบรูปปั้นที่มีแสงสีเขียวกด R1 จะได้ AMULET OF THE FATES (พลังหยุดเวลา กด L1 + R1 ใช้ได้เฉพาะบริเวณที่มีรูปปั้นที่มีแสงสีเขียวอยู่)
 ดำน้ำกลับไปที่จุดเดิม ยืนบนสวิตช์ รอจนกว่าแท่นวงกลมเลื่อนขึ้นด้านบนจนสุด แล้วกด (L1 + R1) เพื่อหยุดเวลา กระโดดกลับไปชั้นบนก่อนเวลาหมด
 ไปที่สวิตช์ที่พื้นจุดแรก ยืนบนสวิตช์ แล้วหยุดเวลา วิ่งไปยืนบนมือของรูปปั้นที่เลื่อนลงให้ทัน
 CG
 ทำลายหัวรูปปั้น หลังจากนั้นเก็บ FHOENIX FRATHER ที่หีบด้านซ้าย มีหีบสีแดงด้านขวาของรูปปั้น กระโดดลงไปด้านล่างบริเวณที่หัวรูปปั้นตกอยู่

OUTER GARDENS

 จัดการศัตรู (ใช้หยุดเวลาได้ตลอดช่วงนี้) หลังจากนั้นทำลายหัวรูปปั้นที่พูดได้ เดินหน้าไปที่สะพาน
 ข้ามสะพานด้านหน้ามีหีบสีเขียว เก็บหีบแดงด้านซ้าย และ GORGON EYE ที่หีบด้านขวาของระเบียง
 ลงบันไดด้านซ้ายของระเบียงไปที่ชั้นล่าง

DESTINY'S ATRIUM

 มีม่านพลังที่ยิงจากดวงตาของรูปปั้นกั้นอยู่ ต้องหาวิธีการปิดลำแสงจากดวงตาของรูปปั้น เพื่อผ่านไปยังพื้นที่ต่อไป
 ไปยังใจกลางบริเวณลานจัดการกับ Cyclop ด้วยการโจมตีหนัก หลังจากจัดการศัตรูหมดแล้วเส้นทางบริเวณรูปปั้นพ่นไฟจะเปิดออก (อย่าพึ่งสนใจ)
 รอบๆ ลานมีบันไดขึ้นด้านบน 4 จุด มีหีบ สำหรับเพิ่มพลัง ขึ้นบันไดด้านขวาไปชั้นบน ชั้นบนด้านขวา มีคันโยกอยู่ สับคันโยกพื้นด้านบนจะเลื่อนลงมา ลากรูปปั้นไปยังพื้นที่เลื่อนลง กลับไปสับคันโยกเพื่อเลื่อนพื้นขึ้นที่เดิม ปีนขึ้นไปด้านบนถีบรูปปั้น (R1 + X) ลงไปด้านล่าง ลากไปยังบริเวณตาด้านขวาของรูปปั้นปิดกั้นลำแสง
 ด้านขวามีหีบสีฟ้า ลากรูปปั้นไปปิดบริเวณตาด้านซ้ายของรูปปั้น เส้นทางใหม่จะเปิดออกมีหีบสีเขียวและจุด Save

BOG OF THE FORGOTTEN

 เดินไปเรื่อยๆ ผ่านบริเวณที่เป็นป่า จะพบกับศัตรูเก่า กดปุ่มให้ทันเพื่อหลบสิ่งกีดขวาง
 CG
 ต่อสู้กับ THE BARBARIAN KING
 ช่วงแรกกันธนูที่ยิงมา แล้วโจมตีหนักไปที่ม้า จัดการม้าก่อน
 ช่วงที่สอง หลบ ป้องกัน แล้วโจมตีหนัก จนกว่ามันจะเรียกทหารมา จัดการทหารเพื่อเพิ่มพลัง แล้วใช้ RAGE OF TITAN จัดการ จนกว่าจะกด O ได้ กดคอมโบให้ทันจะได้ THE BARBARIAN HAMMER มา จัดการกับศัตรูที่โผล่มา (กด R2 สลับอาวุธฆ้อน)

ARENA OF THE FORGOTTEN

 โหนตัวข้ามไปอีกด้าน เดินไปตามทางเรื่อยๆ จัดการศัตรูที่ออกมา

TEMPLE OF EURYALE

 บริเวณนี้มีประตู Medusa (ยังเข้าไม่ได้) ประตูด้านซ้ายต้องใช้ EURYALE'S KEY ในการเปิด ด้านขวามีจุด Save และหีบสีเขียว
 เดินผ่านจุด Save ไปจนสุดทาง จะพบเหตุการณ์ที่ทหารขอความช่วยหลือ เก็บ EURYALE'S KEY ที่ศพทหารที่นอนอยู่
 จัดการพวกศัตรูที่โผล่ออกมาให้หมด กลับไปบริเวณทางเข้า จัดการกับพวกทหารกระดูกให้หมด
 ไปประตูด้านซ้ายเก็บหีบสีแดงด้านตรงข้ามก่อนเข้าประตู ใช้ EURYALE'S KEY เปิดประตูเข้าไปด้านใน
 มุมขวาติดประตูมีหีบที่ซ่อนอยู่เก็บ GORGON EYE เดินผ่านเข้าไปด้านในมีหีบสีเขียว

RUINS OF THE FORGOTTEN

 จัดการกับ Cyclops โดยการ จัดการกับทหารที่เรียกมันออกมาก่อน แล้วใช้ Rage โจมตี เมื่อ O ปรากฎ กดคอมโบให้ทันดึงลูกตามันอออกมา (CYCLOPS EYE) เก็บได้ครบ 20 ดวง จะได้ไอเท็มพิเศษ บริเวณนี้มีหีบเติมพลัง
 เมื่อม่านพลังเปิดออก เข้าไปด้านขวา เป็นพื้นที่ที่สามารถเอียงได้ กด R1 ที่แท่งหิน ลากมันออกมา แล้วเปิดประตูลูกกรงเข้าไปด้านใน ทางเดินด้านใน ทำลายกล่องที่วางอยู่ที่มุม มีหีบสีแดง เข้าไปด้านในมีทางแยก 2 ด้าน ด้านซ้ายในสุดมีหีบสีแดง และสีฟ้า
 เข้าไปในช่องด้านขวา จัดการศัตรูให้หมด ภายในมีหีบสีเขียว และกองหินอยู่ตรงกลาง ทำลายกองหิน จะพบจุดโหนตัวขึ้นไปที่ขอบด้านบน โหนตัว 2 ครั้งเข้าไปด้านใน
 บริเวณนี้ในสุดจะมีทหารโยนลูกไฟมา ปีนบันไดด้านขวา โหนเถาวัลย์ไปด้านซ้ายเก็บหีบสีแดง และ GORGON'S EYE
 กระโดดเข้าไปด้านในจัดการทหารที่โยนลูกไฟมาด้วยธนู ทำลายเสาหินด้านซ้ายและขวา เสากลางกด R1 แล้วกด L1 สับ R1 ทำลายมัน จัดการกับทหารระเบิดให้หมด แล้วกระโดดขึ้นด้านบน มีหีบสีเขียวและแดงด้านซ้ายและขวา
 เดินเข้าไปด้านในก่อนเข้าประตูพบหีบสีฟ้า ด้านในเป็นห้องวงกลม มีสวิตช์อยู่กลางห้อง สับคันโยก เพื่อเปิดลูกกรงจะพบศพ ทำลายผนังด้านหลังจะพบทางน้ำไหล ด้านตรงข้าม มีสวิตช์ที่พื้น ทำลายผนังด้านหลัง มีทางน้ำไหล อุ้มศพไปวางที่ทางน้ำไหล น้ำจะพัดศพไปยังด้านตรงข้าม ไปที่ด้านตรงข้ามรอศพที่ไหลมาตามน้ำ นำศพวางลงบนสวิตช์เพื่อเปิดประตู การขึ้นไปเก็บหีบด้านบน ใช้ธนูยิงไปที่เถาวัลย์ด้านบนเหนือหีบ จะพบจุดโหนตัวขึ้นไปเก็บ GORGON EYE หลังจากนั้นยืนบนสวิตช์กลางห้อง ประตูจะเปิดออกวิ่งออกไปให้ทัน พบจุด Save และหีบสีเขียว

RIVER OF THE FORGOTTEN

 กระโดดไปยังแท่นวงกลมที่ลอยน้ำ จัดการศัตรู แล้วหมุนคันโยกเพื่อเลื่อนแท่นวงกลมไปยังแท่นถัดไป ข้ามไปอีกฝั่งตรงข้ามให้ได้
 เข้าไปด้านในพบหีบเติมพลัง จัดการกับ PETRIFIED MINOTAUR ที่ขวางทาง แล้วทำลายต้นไม้ขนาดใหญ่ กด R1 หลังจากนั้นกระโดดขึ้นด้านบนแล้วไต่ไปด้านซ้าย ไต่เถาวัลย์ที่ขึงอยู่ไปอีกด้าน จนถึงบริเวณที่มีวงล้อหมุน เปิดประตูที่อยู่ตรงมุมจะพบกับรูปปั้น Amulet สำหรับการหยุดเวลา
 กด R1 + L1 หยุดเวลา กระโดดข้ามวงล้อที่หยุดหมุนไปอีกด้าน บริเวณนี้มีหีบสีเขียวอยู่ชั้นบน ผ่านทางเดินที่มีแสง สีเขียวเข้าไปด้านใน จัดการศัตรูที่โผล่มา และทำลายแผงไม้ที่กั้นอยู่ แล้วโหนตัวไปที่ลานรูปปั้น
 บริเวณนี้มีหีบสีเขียวและรูปปั้น 3 จุด ทำลายให้หมด จะพบแท่งหิน กด R1 ดันออกด้านนอก
 กลับมายังบริเวณจุดเริ่มต้น ตอนนี้มีแท่งหิน 2 แท่ง ดันหินทั้ง 2 ถ่วงภายในลานรูปวงกลม บริเวณด้านที่เป็นหนองน้ำ จนกว่าลานหินจะเอียงและเผยให้เห็นด้านล่างของลานหิน ยกด้านล่างของลานหินโดยการกด R1 + O รัว จะสามารถข้ามไปยังอีกด้านได้

THE PETRIFIED PATH

 ข้ามไปยังอีกด้าน ไต่ผนังขึ้นไปด้านบน ไปทางซ้าย ทำลายกิ่งไม้ที่ขวางอยู่ กระโดดข้ามซอกหินไปด้านซ้าย แล้วลงด้านล่าง เดินเข้าไปด้านในจะพบประตูที่มีล้อหมุน กระโดดไปด้านซ้ายจะพบชายที่ได้รับบาดเจ็บนอนอยู่ใกล้กับ Minotaur ที่เป็นหิน ไปที่ทหารแล้วกด R1
 CG
 หลังจากนี้จะพบ Medusa หีบด้านในสุดมี PHOENIX FEATHER และหีบสีแดง
 แบกร่างทหาร (ยังไม่ตาย) ไปวางบริเวณทางเลื่อนที่มีฟันเฟืองหมุนอยู่ ฟันเฟืองจะหยุดและหลุดออก ทำลายเฟืองเข้าไปด้านใน พบหีบเติมพลัง เปิดประตูลูกกรงเข้าไปด้านใน จัดการกับ Cerberus จะได้ GOLDEN FLEECE (สะท้อนพลัง)
 สับคันโยกที่อยู่ด้านขวาของหน้ารูปปั้นที่อ้าปาก รูปปั้นจะพ่นไฟออกมา ใช้ GOLDEN FLEECE สะท้อนกลับ ยืนให้ตรงตำแหน่งที่ลูกไฟตกลงมา แล้ว กด L1 ให้ถูกจังหวะ จะสะท้อนพลังกลับไปได้ หลังจากนั้นจะพบกับทางออก
 จัดการกับ Medusa บริเวณนี้ให้หมด ก่อนออกจากบริเวณนี้ ทำลายประตูที่มีวงล้อ (หยุดหมุนแล้ว) ด้านในมีหีบ GORGON EYE
 กลับไปที่ทางเข้า Temple of Euryale (Save ก่อน)

TEMPLE OF EURYALE

 ที่หน้าประตูหัว Medusa กด L1 สะท้อนพลังแสง แล้วกด O รัวๆ ลำแสงจะหายไป ทำลายประตูเข้าไปด้านใน
 ลงบันไดไปด้านล่างเปิดประตู จัดการกับทหารให้หมด บริเวณนี้มีหีบสีเขียว ไปด้านขวา ลงบันไดไปด้านล่าง
 จัดการกับ Minotaur และทหารให้หมด ประตูด้านขวาจะเปิดออก บริเวณนี้มีหีบเติมพลัง
 เข้าประตูด้านขวา พบหีบสีแดง และภาพทหารหักคันโยกแล้ววิ่งหนีไป
 หนุมคันโยกเลื่อนลิฟต์ไปด้านล่าง ทำลายผนังสัญลักษณ์รูปวงกลม ด้านในมี PHOENIX FEATHER ใต้ลิฟต์ด้านซ้ายมีประตูเข้าไปเก็บ GORGON'S EYE โดยการหมุนลิฟต์ขึ้นด้านบนเล็กน้อยแล้วและกระโดดออกมาจากลิฟต์
 เลื่อนลิฟต์ขึ้นด้านบนเล็กน้อย ลิฟต์ด้านขวาใช้การไม่ได้ (ไม่มีคันโยก) แต่สามารถกระโดดเกาะขอบผนังขึ้นไปด้านบนได้ พบจุด Save และหีบสีเขียว

LOWLANDS VISTA

 จากจุด Save ลงมาทางแยกด้านซ้าย กระโดดขึ้นด้านบน พบหีบสีฟ้า และเพดานที่เต็มไปด้วยใบเลื่อย ไต่เพดานขึ้นไปด้านบนผ่านใบเลื่อยไปอีกด้าน พบหีบสีเขียวและคันโยก
 หมุนคันโยกให้สุด หนามแหลมด้านขวาจะเปิดออก วิ่งเข้าไปด้านในหนามแหลม ดึงคันโยกด้านใน เพื่อเปิดเสากั้นด้านนอก แล้วเปิดประตูกั้นให้ทันก่อนที่หนามจะวิ่งมาชน
 กระโดดลงไปด้านล่าง ไปที่แท่นหนังสือ พบกับ EURYALE จัดการมันให้ได้จะได้ HEAD OF EURYALE
 ใช้ HEAD OF EURYALE ทำให้ทหารที่ออกมาเป็นหินแล้วกำจัดให้หมด ประตูด้านหน้าจะเปิดออก ไปที่ประตูพบจุด Save

WATERWAYS

 หมุนคันโยกอันแรกที่พบ เสาด้านขวาจะเลื่อนขึ้นด้านบน มีจุดโหนตัว รูปปั้นด้านบนมีจุดเรืองแสง (ใช้หยุดเวลาได้) กระโดดมาด้านขวา แล้วสับคันโยก ลูกกรงที่กั้นอยู่ใต้น้ำด้านหน้าจะเปิดออกรีบใช้พลัง Amulet (หยุดเวลา) กระโดดลงน้ำดำน้ำผ่านลูกกรงที่ค้างอยู่ไปอีกด้านให้ทัน
 เมื่อลูกกรงปิดลง ดึงคันโยกที่อยู่ข้างลูกกรง เปิดลูกกรงค้างไว้ แล้วขึ้นไปด้านบน หมุนคันโยก เลื่อนเสาขึ้นด้านบน (พื้นสีเหลือง) ลงไปใต้น้ำ สับคันโยกเพื่อเปิดประตู 2 ชั้น พุ่งตัวไปด้านหน้า (กด R1) ผ่านไปอีกด้าน ให้ทันก่อนที่ประตูที่ 2 จะปิด หากไม่ทันให้ว่ายกลับไปที่จุดเริ่มต้นใหม่
 ว่ายขึ้นด้านบน หมุนคันโยกเลื่อนเสาขึ้น (พื้นสีแดง) ประตูด้านซ้ายจากคันโยก สามารถทำลายได้ ด้านในมี GORGON'S EYE
 กระโดดลงน้ำ หาประตูไม้ด้านขวา กด R1 พุ่งชน ว่ายน้ำขึ้นด้านบน หมุนคันโยกเลื่อนเสาขึ้น (พื้นเขียว) สับคันโยกอีกด้าน ประตูด้านบนจะเปิดออก กระโดดไปด้านขวา ขึ้นบันไดไปด้านบน เหยียบสวิตช์ที่พื้นเพื่อเปิดบันไดทางขึ้น เก็บหีบสีแดง 2 ใบ กลับบันไดเดิม ไปด้านขวา หมุนคันโยกที่รูปปั้นสำหรับหยุดเวลา
 จัดการศัตรูที่โผล่มาให้หมดก่อน แล้วหมุนคันโยกที่รูปปั้นให้สุด แล้วหยุดเวลา
 วิ่งไปที่บันไดขึ้นด้านบน หยุดเวลาอีกครั้ง หลังจากนั้นกด R1 โหนตัว แล้วหมุนตัว กระโดด โหนเสาไปต้นถัดไป วนรอบไปเรื่อยๆ ประมาณ 5 จุด จนถึงประตูที่เปิดไว้แล้วด้านบนจะผ่านไปได้ หากพลาดให้เริ่มใหม่

THE CRUSHING FLOOR

 เปิดหีบสีเขียว แล้วเข้าไปด้านใน สับคันโยกในห้อง พื้นห้องจะเลื่อนขึ้นด้านบน จัดการกับสุนัขที่ลงมา เมื่อพื้นใกล้ชนเพดานให้กด O รัวๆ ทำซ้ำจนกว่าประตูลูกกรงด้านหน้าจะเปิดออก
 เดินไปตามทางจะพบทางไม้ข้ามไปอีกด้าน พบหีบเติมพลัง และกองหินขนาดใหญ่ จัดการกับ Minotaur กระโดดโหนตัวไปอีกด้านพบจุด Save

CATACOMBS OF THE FALLEN

 ผ่านเข้าไปด้านในจัดการทหารกระดูกให้หมด สุดทางขึ้นบันไดวน สุดบันไดวน โยกคันโยกเปิดทางกลับไปยังจุดเดิม

DESTINY'S ATRIUM

 กลับไปยังบริเวณ Bog Of The Forgotten จุดที่เคยสู้กับ Barbarian King เปิดหีบ 2 ใบด้านในสุด เป็นหีบพลังสีแดง และ GORGON EYE
 กลับไปยังจุดที่มีรูปปั้นพ่นไฟ ใช้การกด L1 สะท้อนพลังกลับ รูปปั้นจะพังทลาย ไต่ผนังด้านขวาไปยังเส้นทางต่อไป
 บริเวณนี้มีหีบสีฟ้า และเขียว ลงไปด้านล่างจะพบทางออก จัดการพลธนูและศัตรูที่ออกมา จนถึงจุดโหนตัว ระหว่างจุดแรกกับจุดที่สอง ไต่ขึ้นไปด้านบนเก็บหีบสีแดง
 โหนตัวไปอีกด้านจนสุดทาง จัดการกับทหารให้หมด มีหีบสีเขียวอยู่บริเวณนี้ ปีนบันไดขึ้นไปด้านบน

COURTYARD OF ATROPOS

 จัดการกับ Shadow Wraith ให้หมดแล้ว Save
 จากจุด Save เข้าประตูด้านซ้าย

HALLWAY OF ATROPOS

 ในห้องนี้มีโซ่ขนาดใหญ่ ด้านในมีหีบสีเขียว และสีฟ้า ไปด้านขวา พบกับ Priests เขาจะเรียก Minotaur มาจัดการเรา จัดการเขาให้เร็วที่สุด แล้วค่อยจัดการกับ Minotaur
 เป้าหมายต่อไปต้องขึ้นไปชั้นบนให้ได้ เลื่อนรูปปั้นไปวางทับลงบนแท่นเลื่อนด้านซ้าย แล้วเลื่อนรูปปั้นอีกตัว ไปวางใกล้ๆ แท่น หมุนคันโยกยกแท่นเลื่อนขึ้นด้านบนสุด แล้วรีบไปดันรูปปั้นที่วางข้างล่างไปค้ำแท่นเลื่อนไว้ จะสามารถกระโดดขึ้นไปด้านบนได้
 ด้านบนมีหีบสีเขียว ด้านในข้างบันไดมีหีบสีแดง ขึ้นบันไดไปด้านบน
 ระเบียงด้านบนมีหีบเติมพลัง ลงบันไดด้านขวา จนถึงห้องที่มีบ่อน้ำ จัดการกับศัตรู ดึงหินเข้ามาด้านใน จะสามารถขึ้นไปเก็บ หีบด้านบนได้ ดันหินออกด้านนอก แท่งหินจะตกลงด้านล่าง

COURTYARD OF ATROPOS

 ลากแท่งหินไปที่บันไดทางขึ้นด้านบน กระโดดเกาะแท่งหิน ไปที่บันไดไปด้านบน จะได้ยินเสียงตะโกน สำรวจให้ทั่วชั้นนี้จะมีรูปปั้นที่ยังไม่มีโล่ห์ทำลายฐานรูปปั้น แล้วดันมันลงไปด้านล่าง ไต่ทางเดินเล็กๆ ไปอีกด้านของระเบียง มีหีบสีเขียว และหีบ PHOENIX FEATHER
 ลงไปด้านล่างลากรูปปั้นไปวางที่ช่องบริเวณแท่นเลื่อนรอไว้ก่อน ต่อไปหาโล่ห์มาใส่รูปปั้น
 ขึ้นไปที่ระเบียงชั้นบน เข้าประตูทางซ้ายถัดจากหน้ารูปปั้น ด้านในจัดการศัตรูให้หมด มีหีบเติมพลังอยู่ชั้นบน ขึ้นไปด้านบนไปที่ระเบียง พบจุด Save

EDGE OF CREATION

 ไปที่ระเบียงที่หลุดออก จะพบจุดโหนตัวอยู่ด้านล่าง สามารถกระโดดโหนตัว ไปยังระเบียงที่อยู่อีกด้านได้
 จัดการกับศัตรู บริเวณนี้มีรูปปั้นสำหรับใช้การหยุดเวลา
 เหยียบปุ่มที่ขอบ จะมีรากไม้ยึดแท่งหินส่วนกลาง หยุดเวลา แล้วไต่ตามรากไม้ไปที่ แท่งหิน หีบด้านหลังโขดหินมี PHOENIX FEATHER เหยียบสวิชต์ที่พื้นบนโขดหิน กลับที่เดิม
 เหยียบสวิตช์ที่ขอบ แล้วหยุดเวลาอีกครั้ง ไปที่โขดหินส่วนกลางแล้วรีบไปด้านซ้ายอย่างรวดเร็วก่อนเวลาจะหมด จัดการศัตรูที่ขวางทางให้หมด
 เหยียบสวิตช์ ที่พื้นแล้วหยุดเวลา ไปที่โขดหินส่วนกลาง แล้วไปด้านซ้ายให้ทันเวลาอีกครั้ง
 ทำซ้ำอีกครั้ง จนสามารถเข้าไปในห้องที่มีหีบสีฟ้าและเขียว เปิดประตูเข้าไปด้านในจะพบกับสระน้ำตื้นๆ
 CG
 ต่อสู้กับ PERSEUS ที่ล่องหนได้ หลังจากนั้นจะได้ PERSEUS SHIELD
 บริเวณโซ่ที่ห้อยลงมีหีบเติมพลัง โหนโซ่ลงไปด้านล่าง

COURTYARD OF ATROPOS

 นำโล่ห์ที่ได้ไปที่รูปปั้นที่วางไว้ที่แท่นเลื่อนยืนด้านหน้าแล้วกด R1
 หมุนคันโยก ยกแท่นขึ้นด้านบนโล่ห์จะสะท้อนแสงกลับ อีกด้าน รีบกระโดดเหยียบแท่นหิน ไปที่บันได แล้วรีบไปที่ลำแสงด้านขวาแล้วกด L1 สะท้อนแสงกลับเส้นทางที่ปิดจะถูกเปิดออก
 Save
 ไปตามเส้นทางที่เป็นบันได

LOWLANDS ENTRANCE

 ทางแยกด้านขวาเป็นพลธนู พร้อมจุดโหนตัว ด้านซ้ายเป็นบริเวณพื้นที่ยุบตัวลงมีหีบอีกด้าน ไปทางด้านที่มีพลธนูก่อน จัดการพลธนู แล้วโหนตัวไปอีกด้าน (หรือว่ายน้ำก็ได้) ไปที่มุมเลี้ยวซ้าย กระโดดลงน้ำไปอีกด้าน จะพบหีบเติมพลัง ด้านในสุด มีหีบที่ถูกปิดไว้ และสะพานทอดตัวไปยังจุด Save ที่อยู่อีกด้าน
 บริเวณที่สะพานขาดไต่ผนังด้านขวาขึ้นด้านบน สับคันโยกเพื่อเปิดประตูเหล็กอีกด้าน
 ลงไปยังพื้นที่วงกลมด้านล่างพบกับ Dark Raven มีหอกเสียบอยู่ ดึงมันออกมาจะได้อาวุธใหม่ SPEAR OF DESTINY จัดการศัตรูที่ออกมาให้หมด
 การเก็บไอเท็มในหีบบริเวณที่ถูกปิด ลากรูปปั้นมาวางที่แท่นหมุน หมุนรูปปั้นให้หันหน้าไปที่ประตูทางออก แล้วลากรูปปั้นออกไปที่ประตู นำมันไปวางไว้บริเวณที่น้ำอยู่ด้านล่าง และมีหีบ 2 ใบอยู่ข้างๆ ข้ามน้ำไปที่ขอบอีกด้าน หันหน้าไปที่รูปปั้น แล้วหยุดเวลา รีบวิ่งอ้อมไปด้านหน้า บริเวณที่มีพื้นยุบตัวลง หากเวลาไม่หมดจะสามารถเข้าไปเก็บหีบด้านใน 3 ใบได้ ในหีบมีพลังสีแดง PHOENIX FEATHER และ URN OF OLYMPUS
 ลากรูปปั้นกลับไปยังจุดหมุนอีกครั้ง หมุนรูปปั้นให้หันหน้าไปทางด้านขวา (ทางที่มีสะพานขาด) กลับไปที่สะพาน ยืนบนสะพาน ให้สะพานอยู่ในระนาบเดียวกัน แล้วหยุดเวลา กระโดดไปที่จุด Save ด้านหน้าให้ทัน

CROSSING THE LOWLANDS

 ช่วงนี้อาศัยฝีมือในการกระโดดแบบต่อเนื่อง (Spider Man) ผ่านไปยังถ้ำอีกด้านให้ได้
 ในถ้ำจัดการ Siren และ Minotaur เข้าไปด้านใน
 ถึงจุดที่มีหีบเติมพลัง จัดการศัตรูอีกรอบ เข้าไปด้านใน จะพบกับจุด Save และหีบเติมพลัง

THE GREAT CHASM

 ไปที่สะพาน
 CG
 พบกับ Icarus กดโจมตีและคอมโบ แย่งปีกจากเขามาให้ได้ (ICARUS WINGS)

THE FACE OF ATLAS

 หลังจากใช้ปีกร่อนนลงได้อย่างปลอดภัย ไปด้านหน้าจะพบหีบสีเขียวและจุด Save
 จากจุด Save เดินย้อนกลับลงมาผ่านตาสีแดง ไต่สันจมูกขึ้นไปด้านบน ไต่หน้าผากของยักษ์ใหญ่ไปด้านซ้าย กระโดด 2 ครั้ง แล้วกด X ค้าง ใช้ปีกร่อนไปยังอีกด้าน ขอบหน้าผาถัดไป ใช้วิธีการเดิม กระโดด 2 ครั้ง กด X ค้าง แล้วเกาะที่ขอบหน้าผาปีนขึ้นด้านบน
ด้านซ้ายมีโซ่ขนาดใหญ่และแท่นวงกลม 4 จุด ใช้วิธีการกระโดด 2 ครั้ง แล้วร่อนลงไปยังถ้ำที่อยู่ด้านล่าง
 พบหีบเติมพลัง กำจัดศัตรูให้หมด เข้าไปด้านในจะพบกับประตูกระดูก ดึงประตูกระดูกถอยหลังมาที่ด้านซ้าย กระโดดไปที่ขอบด้านบนมี PHOENIX FEATHER และหีบสีแดง ดึงกระดูกกลับเข้าช่องเดิมโดยให้ Kratos อยู่ด้านใน เมื่อกระดูกเข้าไปด้านในแล้วกระโดดขึ้นด้านบน มีหีบสีเขียว เข้าไปในห้องลาวาด้านซ้ายมือ
 จัดการ PETRIFIED MINOTAUR โจมตีไปเรื่อยๆ จนกว่าผนังด้านในจะพังลง พื้นที่ยืนอยู่จะยุบตัวลงไปในลาวา รีบกระโดดไปเกาะผนังด้านใน หลบก้อนหินที่ลอยมา เมื่อพื้นที่จมลงลอยขึ้น กระโดดกลับไปโจมที่จุดเดิมจนกว่าศัตรูจะตาย
 ลากก้อนหินไปที่ขอบด้านบน เหยียบบนหินกระโดดเกาะขอบหน้าปากถ้ำเข้าไปด้านใน กระโดดไปด้านซ้ายมี PHOENIX FEATHER และหีบสีแดง กระโดดมาทางด้านขวาเข้าไปยังพื้นที่ต่อไป
 เป้าหมายต่อไปคือการไปยังแท่นวงกลมที่อยู่ถัดออกไปให้ได้ ด้านซ้ายมีจุด Save และหีบสีเขียว

INSIDE THE MIGHTY TITAN

 ใกล้จุด Save ใช้ธนูยิงก้อนหินหรือโจมตีหนามที่เกี่ยวก้อนหินทางด้านซ้าย ก้อนหินจะลอยไปทางขวา ตามก้อนหินที่ลอยไป ใช้ธนูยิงหินที่ขวางทาง หินจะลอยไปเรื่อยๆ จนตกขอบหน้าผา กระโดดเหยียบหินที่ลอย กระโดดโหนตัวไปยังปากถ้ำอีกด้าน
 ในถ้ำนี้มีก้อนหินขนาดใหญ่ ทำลายมันจะมีไอความร้อนพุ่งขึ้นมา ถอยหลังกระโดดแล้วกด X ค้าง ลอยผ่านไอความร้อน จะทำให้ลอยได้สูงขึ้น ร่อนไปยังขอบอีกด้านให้ได้
 ในถ้ำแห่งนี้ทำลายรังที่เป็นก้อนหินที่ปล่อยศัตรูออกมาให้หมดทุกจุด จะพบจุดเริ่มต้นสำหรับไต่ผนังถ้ำ ไต่ผนังถ้ำไปด้านซ้าย ไต่เพดานถ้ำขึ้นด้านบน จะพบหีบสีเขียวและสีฟ้า จากจุดที่มีหีบ กระโดดไปเกาะผนังด้านซ้ายไต่เพดานด้านบน ทำลายหินย้อยที่ขวางทาง ลงที่พื้นด้านล่าง กระโดดไปด้านซ้าย
 บริเวณนี้มีจุดเกาะสำหรับไต่ขึ้นเพดานอยู่ด้านซ้าย (อย่างกระโดดลงหน้าผา) ไต่ผนังขึ้นเพดานด้านบน ไต่ไปทางด้านซ้ายทำลายหินและศัตรูที่ขวางทางให้หมด ทำลายหินที่ปิดช่องที่เพดาน แล้วไต่ขึ้นช่องด้านบน จะพบแท่นวงกลมมีโซ่ขนาดใหญ่ ยืนบนแท่นวงกลมกระโดดเกาะผนังด้านหน้า ไต่ลง แล้วเกาะเพดานไปด้านหน้า จะพบจุด Save ที่เคยผ่านมา ทำลายหินงอก หินจะตกลงที่ลาวาด้านล่าง เกิดไอความร้อนพุ่งขึ้นด้านบน กระโดดไปที่จุด Save
 กระโดดผ่านไอความร้อนเพิ่มความสูงของการบิน ร่อนไปยังขอบหน้าผาด้านหน้า กระโดดไปยังแท่นวงกลมที่แขวนอยู่ จะพบแท่นที่มีคันโยกอยู่ตรงกลาง กำจัดศัตรูให้หมด แล้วหนุมคันโยกเลื่อนแท่นวงกลมขึ้นด้านบน (ใช้ Rage of Titans) กระโดดไปยังแท่นที่เหลืออีก 3 จุดให้ได้
 แท่นจุดท้ายโหนตัวไปยังปากถ้ำอีกด้าน พบจุด Save และหีบสีเขียวและสีแดง

ASCENSION OF ATLAS

 ไต่ผนังบริเวณที่มีหีบสีแดงขึ้นด้านบน กระโดดไปเกาะผนังด้านขวา กำจัดศัตรู ไต่ขึ้นด้านบน ทำลายหินที่ขวางทาง ไต่เพดานขึ้นด้านบนจะพบจุดโหนตัว กด R1 สองครั้งเพื่อปล่อยตัวลง และโหนตัวต่อเนื่อง 3 จุดติดต่อกัน แล้วกระโดดเกาะผนังถ้ำด้านซ้ายขึ้นด้านบน จะพบทางเดินไปยังด้านขวา ไปตามทางจะพบจุดที่ต้องเลื่อนก้อนหิน 2 ก้อน เป้าหมายคือต่อก้อนหิน 2 ก้อนเข้าด้วยกันโดยใช้ทางลาดที่อยู่ด้านซ้ายเป็นตัวช่วย ลากก้อนแรกไปวางด้านซ้ายด้านล่างของทางลาดชัน ก้อนที่สองลากขึ้นทางลาดแล้วนำมันไปต่อก่อนที่อยู่ด้านล่าง ลากก้อนหินที่ต่อกันแล้วไปทางขอบหินด้านขวา ดึงหินที่อยู่ด้านบนไปทางด้านขวา ขอบด้านซ้าย ขวาบนมีหีบสีเขียว กระโดดเกาะผนังมาทางซ้ายไต่ผนังไปด้านซ้ายมีหีบสีแดง
 กลับไปยังบริเวณที่มีหีบสีเขียว ไต่ผนังด้านในขึ้นด้านบนจะพบจุดที่มีหินตกลงมา หากไม่อยากเสียพลังให้กระโดดสลับซ้ายขวาเพื่อหลบก้อนหิน ขึ้นไปด้านบนแล้วไปทางซ้าย จุดที่ลงมีก้อนหินไล่ลงมาจำนวนมากให้กด R1 รัวๆ เพื่อปล่อยตัวลงมาก่อนก้อนหิน หลังจากนั้นไต่ขึ้นด้านบนอีกครั้ง
 ที่ลานด้านบนทำลายโซ่ที่อยู่ด้านหน้า
 CG ช่วงนี้กด L1 สลับกับ R1 ให้ทัน
 ได้พลัง ATLAS QUAKE จัดการศัตรูให้หมด
 CG
 กระโดดไปยังจุด Save ด้านหน้า

THE PALACE OF THE FATES

 จากจุด Save กระโดดไปยังแท่งหินที่อยู่ด้านหน้า แล้วกระโดดเกาะผนังของแท่งหินด้านซ้ายไต่ขึ้นด้านบนมีหีบสีแดง กระโดดไปยังแท่งหินถัดไป (สูง) แล้วกระโดดเกาะขอบของแท่งหินที่มีหีบสีเขียว แล้วปีนขึ้นด้านบนให้ได้
 กระโดดไปยังลานหน้าวิหาร มีหีบสีเขียวและฟ้าอยู่ 2 ด้าน สับคันโยกใต้ทางลาดด้านขวา จัดการกับ Cyclops และศัตรูให้หมด
 ดึงแท่งไม้ที่อยู่ด้านขวาใกล้กับหีบดึงไปด้านซ้าย ดึงไปเรื่อยๆ จนกว่าจะพบทางเข้า และทางลาดจะเลื่อนกลับที่เดิม เข้าไปด้านใน
 ในห้องนี้ตรงกลางห้องมีคันโยกสำหรับเริ่มการทำงานของหนามบนพื้น เมื่อหนามบนพื้นเริ่มทำงาน ประตูลูกกรงรอบๆ จะเปิดปิดสลับกัน พร้อมกับพื้นที่มีหนามขึ้นลงสลับกัน รอบๆ มีหีบอยู่หลายใบ ด้านซ้ายมีกองกระดูกที่มี CRANK HANDLE ที่ต้องเก็บใกล้ๆ หีบแดง ด้านขวามีผนังหินที่มีรูปวงกลม ที่ต้องดึงเข้ามาด้านในเพื่อหยุดการทำงานของหนาม หลังจากสับคันโยก ให้หยุดการทำงานของหนามก่อน โดยดึงผนังหินด้านขวา แล้วไปเก็บ CRANK HANDLE ที่กองกระดูกด้านซ้าย
 ไปตามเส้นทางที่เปิดออกจะพบหีบสีเขียว และทางแยก ไปด้านซ้ายพบหีบสีแดงและฟ้า

THE PALACE COURTYARD

 บริเวณนี้มีรูปปั้นขนาดใหญ่ มีประตูที่ต้องใช้ WARRIOR'S SKULL และ KEY OF THE RAM ในการเปิด ส่วนกลางมีแตรที่ทำด้วยเขาขนาดใหญ่อยู่หน้ารูปปั้น
 ปีนบันไดใกล้ๆ กับผนังที่มีไฟพุ่งออกมา ด้านบนกด R1 ใช้ CRANK HANDLE ที่เก็บมา แล้วหมุนคันโยกจนสุดเพื่อหยุดไฟที่พุ่งออกมาจากผนัง รีบหยุดเวลาแล้วกระโดดจากด้านบนร่อนตัวลงที่ระเบียง เก็บ PHOENIX FEATHER กระโดดไปยังระเบียงถัดไป เข้าไปด้านในจะพบจุด Save
 เข้าไปด้านในถัดจากจุด Save กระโดดไปตามทาง

THE EAST AUDITORIUM

 บริเวณนี้มีจุดที่มีไอน้ำพุ่งขึ้นจากพื้น ด้านในสุดมีคันโยก โยกคันโยกเพื่อเปิดลูกกรงด้านบน หลังจากนั้นใช้ปีกบินโดยอาศัยไอน้ำที่พื้น ช่วยทำให้ตัวลอยข้ามช่องว่างด้านบนก่อนที่มันจะปิดลง การบินต้องเริ่มบินจากทางด้านคันโยก แล้วบินย้อนกลับจะทันเวลา (อาจจะต้องทำหลายครั้ง)
 เดินไปตามทางจัดการกับสุนัขและศัตรูที่ขวางทางแล้วเปิดประตูใหญ่

AUDITORIUM OF LAHKESIS

 ห้องนี้มีหีบสีเขียวและสีฟ้า ด้านข้างมีโครงไม้ที่มีหินห้อยอยู่ ทำลายโครงไม้แล้วลากหินที่หลุดออก ไปที่ระเบียงด้านขวา บริเวณนี้มีแท่นหนังสือที่ Kratos อ่านไม่ออกและประตูที่ปิดอยู่
 ลากก้อนหินไปตามทางเดินด้านขวาถัดจากแท่นหนังสือ ไปจนถึงห้องบูชา ที่นี่มีชายคนหนึ่งนั่งทับสวิตช์ที่พื้นอยู่ อุ้มชายคันนั้นออกจากสวิตช์ที่พื้น เอาก้อนหินที่ลากมาไปทับแทนที่เขาประตูจะเปิดออก นำชายคนนั้นไปที่แท่นหนังสือ จัดการศัตรูที่ขวางทางให้หมดใช้ (Atlas Quake) อุ้มชายคนนั้นผ่านไปให้ได้
 เมื่อถึงบริเวณแท่นหนังสือ กำจัดศัตรูที่เข้ามาขวางให้หมด หลังจากนั้นไปที่แท่นหนังสือแล้วกด R1 ตามด้วย O รัวๆ ตามภาพ
 CG
 ไปที่ประตูด้านซ้ายเก็บ THE KEY OF THE RAM เปิดประตูเข้าไปด้านในผ่านหีบสีเขียว เปิดประตูลูกกรงกลับไปยังเส้นทางเดิน ย้อนกลับไปที่จุด Save
 จากจุด Save ไปด้านซ้ายกระโดดกลับไปยังบริเวณลานแตรเขาสัตว์ขนาดใหญ่วางอยู่ ใช้ RAM KEY เปิดประตูด้านขวาถัดจากแตรยักษ์ ด้านในพบหีบเติมพลังอยู่ด้านในสุดทางด้านซ้ายมีหนามชนาดใหญ่
 เดินไปตามทางเดินด้านขวา หนามทั้ง 2 ด้านจะเลื่อนเข้ามา จัดการศัตรูให้หมดด้วย Atlas Quake โดยเร็ว สุดทางด้านในเลี้ยวขวา ไปตามทางมีหีบสีแดง ขึ้นบันไดไปยังห้องที่มีรูปปั้นของเทพทั้ง 6

GARDEN OF THE GODS

 บริเวณนี้มีหีบเก็บ PHOENIX FEATHER และหีบสีแดงอยู่ที่มุมด้านซ้าย ทำลายประตูที่ร้าวด้านซ้ายจากรูปปั้น แล้วเข้าไปด้านใน เดินชิดผนังด้านซ้ายไปเรื่อยๆ จนถึงลูกกรงที่ 3 กระโดดลงด้านล่างมีบันไดเข้าไปเก็บหีบสีแดง บริเวณลูกกรงที่ 2 กลับที่เดิม ไปด้านขวาจนถึงจุด Save
 ด้านซ้ายจากจุด Save มีหีบสีเขียว กระโดดลงด้านล่าง สำรวจที่ประตูแล้วกำจัด Siren โดยการโยกคันโยก คันโยกด้านซ้ายเปิดไฟด้านขวา คันโยกด้านขวาเปิดไฟด้านซ้าย โจมตี Siren ไปเรื่อยๆ จนกว่าจะมี O ขึ้น แล้วใช้ไฟกำจัด Siren ไปเรื่อยๆ ประตูจะเปิดออก
 เข้าประตูมีหีบสีเขียว กระโดดดำลงไปใต้น้ำ ทะลุไปอีกด้าน หลังจากนั้นขึ้นสู่ผิวน้ำกระโดดขึ้นด้านบน เดินย้อนกลับมาด้านหลังมีหีบสีแดง
 ในห้องนี้มีคันโยก 3 จุด สำหรับการเลื่อนตราสัญลักษณ์ 3 แถวในวงกลมด้านล่าง ตรงกลางมีรูปปั้นนกที่ถูกแช่แข็งอยู่ ขั้นแรกไต่ผนังขึ้นไปที่เพดานด้านบน ทำลายน้ำแข็งที่เกาะอยู่ที่เพดานให้หมด จะมีแสงส่องลงมาจากด้านบน หมุนรูปตราสัญลักษณ์ให้ตรงกันทั้ง 3 แถว แล้วกด R1 ที่ด้านหลังของรูปปั้นนกทำลายน้ำแข็งด้านหน้า จะพบแท่นกระจกสะท้อนแสง ลากกระจกสะท้องแสงหาจุดที่แสงสะท้อนไปยังสัญลักษณ์ที่อยู่ด้านลางของวงกลมบริเวณด้านหน้าของนก หมุนตราสัญลักษณ์บริเวณที่แสงตกกระทบเปลี่ยนสัญลักษณ์ให้เป็นกระจกสะท้อนแสงไปยังนก น้ำแข็งที่เกาะนกอยู่จะละลาย หมุนคันโยกด้านหน้านก แล้วใช้นกละลายน้ำแข็งรอบๆ ให้หมด หลังจากน้ำแข็งละลายเก็บหีบรอบๆ มีหีบ PHOENIX FEATHER เข้าประตูรูปตราวงกลมที่เคยมีน้ำแข็งเกาะอยู่เข้าไปด้านใน

HARPIE NEST

 ด้านล่างทำลายรังของ Harpie ไต่ผนังขึ้นไปที่เพดานจัดการรังของพวกมันให้หมด หลังจากนั้นลงไปหมุนคันโยกเพื่อเลื่อน จุดโหนตัวลงด้านล่าง เกาะจุดโหนตัวขึ้นด้านบน ถึงจุดสูงสุดกระโดดไปด้านซ้ายหรือขวาก็ได้มีหีบสีเขียวและฟ้า เดินไปที่ลานวงกลมด้านในจัดการกับ HELLHOUND CERBERUS, MINI-HOUNDS และ BERZERKERS
 เข้าไปที่ลูกกรงมีบันไดเล็กๆ อยู่ทางด้านซ้าย ปีนบันไดขึ้นด้านบนพบจุด Save เปิดประตูพบหีบสีเขียว กระโดดลงด้านล่าง

AUDITORIUM OF ATROPOS

 เดินผ่านรูปปั้นหยุดเวลาไปด้านในสุด จะพบเหตุการณ์การฆ่าตัวตาย โยกคันโยกด้านซ้ายของประตูเปิดประตู แล้วย้อนกลับไปยังรูปปั้นหยุดเวลาทำลายไหรอบๆ แล้วลากรูปปั้นไปยังบริเวณหน้าประตู ลากให้ชิดขอบประตู รูปปั้นจะค้ำประตูตอนที่ประตูปิดได้ด้วย เข้าประตูด้านซ้ายมีกระจกย้อนเวลา เข้าไปในกระจก ประตูจะปิด แต่ติดรูปปั้นที่ค้ำอยู่ หยุดเวลาแล้วรีบไปจับชายคนนั้นก่อนที่เขาจะกระโดดลงหน้าผา
 ลากชายคนนั้นมาที่แท่นอ่านหนังสือ
 CG
 ไปที่ประตูกด R1 ได้ THE WARRIOR'S SKULL แล้วเปิดประตูเข้าไปด้านใน
 หมุนคันโยกที่พื้นด้านล่างเพิ่มพลังไอน้ำ กระโดดใช้ปีกขึ้นไปที่คันโยกชั้นที่ 2 หากพลังไอน้ำอ่อนลงกลับไปโยกคันโยก ด้านล่างได้อีก พลังไอน้ำจะแรงขึ้น กระโดดและใช้ปีกลอยตัวโดยใช้ไอน้ำขึ้นไปบนเพดานด้านบนเกาะเพดาน ไต่เพดานไปด้านซ้าย ทำลายเสาที่ขวางทาง ลงบริเวณทางเข้าอีกด้านด้านในมีคันโยกสำหรับหมุน หมุนคันโยกลงไปด้านล่าง กลับไปยังลานที่มีแตร

THE PALACE COURTYARD

 จัดการกับ Cyclops จนกว่าเส้นทางที่ปิดจะเปิดออก
 เปิดประตูด้านขวาจากแตรโดยใช้ THE WARRIOR'S SKULL มีจุด Save และหีบสีฟ้าและสีเขียว
 ด้านในเป็นลิฟต์ กด R1 บริเวณโซ่แล้วกด O รัวๆ จัดการกับทหารกระดูกให้หมด ก่อนที่หนามด้านบนจะกดทับ ลงไปเรื่อยๆ จะพบประตู กด R1 แล้วกด O รัวเปิดประตูให้ทัน หากทหารกระดูกไปติดบริเวณเฟืองด้านข้างให้รีบจัดการด่วน (ใช้ Atlas Quake จัดการ) เก็บ PHOENIX FEATHER และหีบสีแดงบริเวณมุมด้านล่าง หลังจากออกมาจากประตูแล้ว

ENTRANCE TO THE UNDERGROUND

 ไปด้านขวามีหีบสีเขียว ไต่เชือกข้ามบ่อลาวาไปอีกด้าน เชือกจะขาดช่วงกลาง ขึ้นไปจัดการพลธนู ที่ระเบียงด้านบนโดยการกระโดดเกาะขอบด้านบนแล้วไต่ไปด้านซ้าย จัดการพลธนู และ Medusa บริเวณนี้ให้หมด
 กลับลงมาที่เดิมไต่ผนังด้านซ้ายขึ้นไปที่เพดานด้านบน ไต่ไปด้านหน้า ที่พื้นมีหีบเติมพลังและหีบสีเขียว จัดการศัตรูที่ออกมาให้หมด
 ด้านขวากระโดดอาศัยไอความร้อนลอยตัวขึ้นไปด้านบน ผ่านหนามหมุน 2 จุดไปให้ได้

THE PHOENIX HALL

 อ่านหนังสือที่แท่นเพื่อปลดคันโยกด้านหน้า ด้านขวามีจุด Save ใกล้ๆ กับจุด Save ทางซ้ายมีหีบสีแดงซ่อนอยู่
 กระโดดไปที่แท่นด้านซ้ายจัดการทหารกระดูก แล้วเข้าไปด้านใน ในห้องนี้จะเต็มไปด้วยหนาม โยกคันโยกเพื่อลดหนามลง วิ่งไปที่คันโยกที่มีทหารติดอยู่เก็บ HAIL OF BOREAS วิ่งกลับไปที่จุดเดิม โยกคันโยกให้หนามลดลงแล้วทำลาย ผนังหินด้านซ้ายจะพบหีบสีแดง และรูปปั้นสำหรับหยุดเวลา
 โยกคันโยกให้หนามลดลงหยุดเวลา รีบหมุนคันโยกเพื่อเปิดประตูลูกกรงด้านขวา (1 รอบพอ) หยุดเวลาอีกครั้งแล้วกระโดดข้าม เข้าไปทางด้านขวาให้เร็วที่สุด
 เดินเข้าไปตามเส้นทาง บริเวณนี้มีหีบสีแดง 3 ใบ เกาะผนังอีกด้านกระโดขึ้นด้านบนเข้าไปเก็บ เดินเข้าไปด้านในมีหีบสีเขียวและสีฟ้า ก่อนเข้าไปในห้องด้านใน เลื่อนรูปปั้นด้านซ้ายเอาไปด้วย ลากรูปปั้นไปพักบริเวณพื้นที่นูนขึ้นเป็นระยะๆ ใช้สายฟ้าจัดการศัตรูที่ขัดขวาง การทำงาน หลบลาวาด้านหลังรูปปั้น ในห้องนี้มีประตูลูกกรง 2 ด้าน ด้านขวามีหีบสีแดง และ PHOENIX FEATHER ด้านซ้ายมีหีบสีฟ้าและสีเขียว การเก็บจะต้องนำรูปปั้นมากั้นไฟและกำจัดศัตรูให้ได้ก่อน ลากรูปปั้นไปบังคันโยกด้านหน้าให้ได้ หลังจากนั้นสับคันโยก พื้นด้านหน้าจะยุบตัวลง ลากรูปปั้นไปด้านหน้าทับสวิชต์ด้านซ้าย เหยียบสวิตช์ด้านขวาแล้วโหนตัวเข้าประตูขึ้นไปด้านบนให้ได้ มีหีบสีเขียวและแจกันขนาดใหญ่
 กด R1 ที่แจกันดันแจกันออกจากจุดเก็บลงไปแทนแท่นหนังสือด้านล่าง วิ่งไปสับคันโยกด้านหน้า จัดการศัตรูที่เข้ามาขวางทาง หลังจากนั้นสับคันโยก
 CG
 ใช้ไอน้ำลอยตัวขึ้นบันไดไปด้านขวาใกล้กับจุด Save ขึ้นบันไดวนไปด้านบน บนสุดมีหีบสีแดง ไปที่ลิฟต์โยกคันโยกขึ้นด้านบน กลับไปยังบริเวณลาน

PALACE COURTYARD

 หลังจากขึ้นมาแล้วด้านหลังเป็นหน้ารูปปั้นใช้ HAIL OF BOREAS เปิดประตู (R1) เข้าไปด้านใน ทางด้านซ้ายมีหีบสีแดงและโซ่โหนตัวขึ้นด้านบน ด้านในมีหีบสีฟ้าและสีเขียวใกล้ๆ กับจุด Save ย้อนกลับมาที่ระเบียง มีแตรขนาดใหญ่กด R1 เพื่อปลดปล่อยนก Phoenix
 กระโดดลงไปที่ลานด้านล่าง กระโดดไปบนแท่นวงกลมขนาดใหญ่ ด้านขวา และ ซ้าย กระโดดไปยัง ประตูที่อยู่บนระเบียงด้านซ้าย แล้วเข้าประตู
 โยกคันโยกให้ลิฟต์ด้านซ้ายเลื่อนขึ้น เกาะผนังด้านซ้าย (ลิฟต์) ขึ้นบนเพดานด้านบน ฟันโซ่ที่ยึดประตูลูกกรง 2 จุด เพื่อเปิดลูกกรง มีหีบสีแดงและแท่นหิน ลงจากเพดานสับคันโยก เลื่อนลิฟต์กลับที่เดิม เลื่อนแท่นหินที่อยู่ด้านขวา ไปวางบนลิฟต์ โดยให้พื้นที่ฐานครึ่งหนึ่งของแท่นหิน วางบนลิฟต์ อีกครึ่งหนึ่งดันขอบด้านบนของลิฟไว้ (ไม่ให้ลิฟต์เลื่อนปิดหมด) หลังจากนั้นสับคันโยกให้ลิฟต์เลื่อนขึ้น ลิฟต์จะไม่เลื่อนขึ้นสุดเพราะมีแท่นหินขัดไว้ จัดการกับทหารที่เข้ามาขวาง กระโดดเข้าไปในลิฟต์ ดึงแท่นหินที่ขัดลิฟต์ออก ให้ลิฟต์เคลื่อนขึ้นด้านบน
 ดันแท่นหินไปที่หน้าประตู กระโดดขึ้นแท่นหินฟันโซ่ที่ยึดประตูด้านบนออก ประตูจะเปิดออกเข้าไปด้านในได้ มีคันโยกด้านซ้าย หีบสีเขียว และคันโยกด้านขวา (เข้าไม่ได้) หมุนคันโยกด้านซ้ายยกแท่นด้านล่าง ไปที่คันโยกด้านขวา (เปิดแล้ว) หมุนคันโยก เปิดช่องด้านบนแล้วเข้าไปข้างใน
 CG
 จัดการกับทหารในความมืด
 CG
 พบกับ THE KRAKEN หมึกยักษ์
 ช่วงแรก Kratos จะเชื่องช้า ...
 CG
 พลัง Rage Of The Titans เพิ่มขึ้นแล้ว กด L3+R3 ปลดปล่อยพลัง
 โจมตีที่หนวดด้านซ้าย จนกว่ามันจะยกหนวดขึ้น ยกศพทหารไปทับสวิตช์ใกล้ๆ กับโคนเสาด้านซ้าย เปิดไอความร้อนที่พื้น ใช้ปีกร่อนตัวไปโจมตีที่หน้าของมันจนกว่ามันจะปักหนวดลงที่พื้น เมื่อมันปักหนวดลงที่พื้น เกาะที่หนวดของมันขึ้นไปที่ข้อต่อด้านบน กด O ตัดหนวดมันออก ตัดหนวดให้ได้ 2 เส้นมันจะ จัดการกับศพทหาร โจมตีที่หนวดทั้งสองข้าง มันจะโหนเสาทั้งสอง รีบวิ่งไปสับคันโยกบริเวณหน้าของมัน...
 กระโดดไปที่สะพานข้ามศพมันไปที่ลานด้านหน้าเก็บหีบสีแดง 2 หีบด้านหลัง กด O ที่ตัวนกแล้วกดคอมโบให้ทัน
 CG

TEMPLE OF THE FATES

 ว่ายน้ำไปที่จุด Save ด้านขวา ไปด้านหน้ารูปปั้น โหนตัวไปที่แท่นด้านบนทำลายผลึกที่วางอยู่ เพื่อกลับสู่สภาพปกติ
 มีระฆังอยู่ 2 ด้าน ด้านซ้ายสามารถใช้ฆ้อนด้านหน้าไปชนได้ ส่วนด้านขวาให้ใช้อาวุธโจมตี ไปที่ด้านล่างของแท่นบริเวณผิวน้ำมีคันโยกสำหรับหมุนฐานด้านบน ให้หมุนทวนเข็มนาฬิกา สังเกตใต้น้ำ ให้เดือยด้านบนตรงกับร่องที่อยู่ด้านล่าง ดำน้ำลงไปใต้น้ำ สับคันโยกเพื่อเลื่อนร่องที่อยู่ด้านล่างขึ้นมาสวมกับเดือยด้านบน
 ไปที่ระฆังด้านขวากด R1 แล้วกด L1 สลับกับ R1 เพื่อตีระฆัง หลังจากนั้นให้หยุดเวลา กระโดดโหนตัวขึ้นไปที่แท่นด้านบน กด R1 ใช้ฆ้อนตีระฆังด้านซ้ายให้ทัน เมื่อระฆัง 2 ใบดังพร้อมกันหน้ารูปปั้นจะร้าว
 ไปที่คันโยกบริเวณผิวน้ำ หันฆ้อนไปที่หน้ารูปปั้น ขึ้นไปด้านบนกด R1 ใช้ฆ้อนทุบที่หน้ารูปปั้นจะพบทางเข้าไปด้านใน
 ก่อนเข้าไปในหน้ารูปปั้น เก็บหีบสีแดงที่ซ่อนอยู่บริเวณชั้นบนด้านซ้ายและขวาก่อน วิธีเก็บให้หมุนคันโยกให้ปลายฆ้อนชี้ไปยังชั้นด้านที่ ต้องการไปแล้วหยุดเวลา หลังจากนั้นกระโดดขึ้นไปบนผิวน้ำกด R1 โหนตัวขึ้นไปเกาะด้านบนแล้วรีบกระโดดไปยังปลายของฆ้อน จะสามารถกระโดดถึงชั้นที่อยู่ทางด้านซ้าย หรือ ขวาได้ ด้านบนมีหีบสีแดง ข้างละ 3 ใบ

THRONE OF LAHKESIS

 เข้าไปในหน้ารูปปั้นมีหีบสีแดงทางด้านซ้ายและขวา ทางเดินด้านในมีหีบสีฟ้า เปิดประตูลูกกรง ไปที่ลานด้านใน
 พบกับ LAHKESIS
 เทคนิคในการจัดการกับเธอให้ใช้จุดโหนตัว 4 จุด โหนตัวและร่อนไปมา โจมตีด้วยปุ่มสี่เหลียม สลับกับสายฟ้า หากโหนตัวจนชำนาญโอกาสชนะมีสูง โจมตีแล้วหลบอยู่ด้านบนให้นานที่สุดโดยใช้จุดโหนตัวให้เป็นประโยชน์ จนกว่าจะมี O ขึ้นที่ตัวเธอ กดให้ทัน
 ช่วงที่สองสู้กับ ATROPOS กลับไปในอดีต ใช้ธนูยิงที่ตัวเธอโจมตีไปเรื่อยๆ หลบลำแสงที่เธอยิงมา จัดการทหารเพื่อเติมพลัง ยิงไปเรื่อยๆ จนกว่าจะมี O กดคอมโบให้ทัน
 ช่วงที่สามกลับมาที่เดิม LAHKESIS จะโจมตีรูปแบบเดิม พร้อมกับ ATROPOS ที่ออกมาจากกระจก จัดการกับ LAHKESIS หลบการโจมตีของ ATROPOS โจมตี LAHKESIS จนเธอหมอบลงกับพื้นเธอจะปล่อยแสงสีเขียว หยุดเวลาในช่วงนี้ จัดการกับ ATROPOS ที่กระจกในช่วงหยุดเวลาด้วยการโจมตีที่แรงที่สุด จนกระจกร้าว แล้วทำลายกระจกให้แตก ATROPOS จะออกมา 2 ด้าน คือ กระจกด้านซ้ายและด้านขวา หลังจากนั้น โจมตี LAHKESIS ไปเรื่อยๆ จนมี O ขึ้น กดคอมโบให้ทันจะจัดการกับทั้งคู่ที่กระจกด้านบน หลังจากนั้นทำลายกระจกด้านบนจะพบทางเข้าและจุด Save ด้านซ้ายและขวาของจุด Save มีหีบสีแดง
 ในห้องถัดไป ผนังรอบๆ ที่เป็นภาพสลัก ไม่สามารถผ่านไปได้ ให้ไต่ผนังที่อยู่ตรงกลางขึ้นไปเพดานด้านบน จะพบระเบียงทางเข้า ข้างๆ 2 ด้านมีหีบสีแดง หากต้องการเก็บให้กระโดดจากขอบระเบียงด้านบนแล้วร่อนไปเกาะขอบแล้วปีนขึ้น
 เข้าไปด้านในสุดทำลายผนังด้านขวา

THE INNER SANCTUM

 ทางเดินจากด้านซ้ายไปด้านขวาจะพบศัตรูที่เคยผ่านมา จัดการศัตรูไปเรื่อยๆ จนถึงประตูด้านขวาสุด และจุด Save มีหีบเติมพลัง ตลอดทาง โจมตีที่ประตูแล้วกด R1 เปิดประตู เข้าไปด้านใน

THE LOOM CHAMBER

 หลบใบมีดที่ลอยไปมา เข้าไปด้านซ้ายก่อน โจมตีที่มือที่ปัดไปมา หลังจากนั้นหมุนคันโยกเปิดลูกกรงด้านบน ไต่เพดานวนจากด้าน ซ้ายไปด้านขวาสุด ระวังมือของมัน (กด L3 โยกไปมา) ทำลายศพที่ติดอยู่ที่ลูกกรง แล้วลงไปหมุนคันโยกด้านล่างเพื่อเปิดลูกกรงด้านบน ไต่โซ่ขึ้นไปด้านบน
 ในชั้นนี้ต้องใช้อุปกรณ์ที่มีจัดการมือมันให้หมด
 จุดที่ 1 : สับคันโยกที่มีเหล็กแหลมล้อมรอบ เปิดช่องที่พื้น โจมตีที่มือของมัน แล้วไปสับคันโยกหนีบมือมันไว้ที่พื้น
 จุดที่ 2 : จากจุดที่พื้นหนีบมือจุดแรกมีอุปกรณ์คล้ายกับแจกันอยู่ ลากทวนเข็มนาฬิกา ไปยังจุดที่มีคันโยก ที่มีเหล็กแหลมล้อมรอบ จะมีแสงสีฟ้าที่ขอบด้านนอก โจมตีที่แขนที่อยู่ใกล้ๆ แล้วรีบปีนเชือกขึ้นด้านบน สับคันโยก เหล็กแหลมด้านบนจะตกลงมาเสียบมือของมัน
 จุดที่ 3 : ลากอุปกรณ์คล้ายแจกัน ทวนเข็มนาฬิกาผ่านมือจุดที่ 3 ไปยัง อุปกรณ์ที่มีรูปมือรับอยู่ด้านบน กดสวิตช์ใต้แจกัน เพื่อยกแจกันขึ้นไปสวมกับมือด้านบน ลากแจกันตามเข็มนาฬิกาไปบริเวณมือของมัน แล้วโจมตีที่มือมันจะยกมือขึ้นไป เสียบกับใบมีดด้านบน
 ไต่เชือกที่เสียบมือขึ้นไปที่คันโยกด้านบน สับคันโยก ขึ้นไปด้านบน
 สู้กับ CLOTHO โจมตีที่แขนของมันให้มันหยุดทุบ แล้ว ไต่ผนังด้านขวาไปด้านบน ทำลายศพที่ติดอยู่ที่คานด้านบน ด้านล่างมีคันโยก 2 จุดที่เชื่อมต่อกับคานด้านบน หมุนคานตามเข็มนาฬิกา ไปทีละจุด แล้วไปสับคันโยกทั้ง 2 จุด ทำไปเรื่อยๆ จะมีศพคนขึ้นมา (พลัง) และใบมีดด้านล่างจะถูกดึงขึ้นด้านบน กด R1 ที่ใบมีด หมุน L3 บังคับใบมีดแล้วกดคอมโบ ตามให้ทันจัดการกับ CLOTHO ทางทั้งสองด้านจะเปิดออก
 เข้าไปตามทางเดินด้านในสับคันโยกขึ้นลิฟต์ไปด้านบน กระโดดลงน้ำ ดำน้ำไปทางด้านซ้าย แล้วกระโดดขึ้นไปตามทางจะพบ กระจกขนาดใหญ่พร้อมจุด Save สับคันโยกหน้ากระจกแล้วกลับไปยังลานที่ต่อสู้กับ CLOTHO
 บริเวณด้านหน้าของ CLOTHO กด R1 ตรงรอกที่มีเชือกสีขาว (อันที่ 5 นับจากขวา) กด O รัว มองที่กระจก หากกดถูกจุดจะพบภาพในอดีตของ Kratos หากภาพไม่ขึ้นให้เปลี่ยนจุดดึงเชือกใหม่
 กด O รัวๆ ไปเรื่อยๆ ภาพในอดีตจะแสดงที่กระจกด้านบน จนมีภาพนาฬิกาทรายขึ้นที่มุมบนด้านขวา มีเวลา 30 วินาที ให้รีบหยุดเวลา แล้วกลับไปที่กระจกให้ทัน

THE SUMMIT OF SACRIFICE

 จัดการกับ ZEUS พลัง Athena Blades และ Atlas Quake ควรอัพสูงสุด
 ZEUS ร่างยักษ์ จัดการ Siren แลัวกด O ใช้เสียงของเธอจัดการ ZEUS ไปเรื่อยๆ จนกว่า ZEUS จะเอามือทุบที่พื้น หลังจากนั้นโจมตีที่มือของมันจนกว่าจะมี O ขึ้น
 ZEUS ร่าง 2 : โจมตีไปเรื่อยๆ จะถูกแย่งดาบไป ใช้อาวุธที่มีจัดการต่อ จะแย่งดาบมาได้ เมื่อ ZEUS ถูกเหวี่ยงไปที่ต้นเสา กด R1 ที่โคนเสาจัดการมัน โจมตีต่อไป คล้ายเดิม
 ZEUS ร่าง 3 : เขาจะขยายร่าง กด O รัวๆ หลังจากนี้ Kratos จะยอมแพ้.... กดคอมโบให้ทันห้ามพลาด...
 CG
 กลับไปยังลานที่ต่อสู้กับ CLOTHO กด R1 ตรงรอกที่มีเชือกสีขาวจุดเดิม กด O รัว มองที่กระจก กด O รัวๆ ไปเรื่อยๆ ภาพในอดีตจะแสดงที่กระจกด้านบน จนมีภาพนาฬิกาทรายขึ้นที่มุมบนด้านขวา มีเวลา 30 วินาที ให้รีบหยุดเวลา แล้วกลับไปที่กระจกให้ทันเวลา... เข้าไปในกระจก
 CG
THE END BEGINS...

CREDIT:

(as "God of War II")

God of War II

แนวทางการเล่น
WALKTHROUGH/GUIDES

Final Fantasy 8
[GUILES By Contra Team Web Site]

DISK 1

DISK 2

DISK 3

DISK 4


END.


ข้อมูลที่น่าสนใจ
ARRTICLE INTERESTING

โกงเกม
Cheat Game

เว็บไซต์:ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
RELATED WEBSITES

ยูทูบเบอร์ที่เกี่ยวข้อง
YouTuber

ซีรีย์เกม
GAME SERIES

(c) 2000 game.andaplus.com เนื้อหาทั้งหมดเป็นลิขสิทธิ์โดยผู้เขียนที่เกี่ยวข้อง เกมทั้งหมดที่กล่าวถึงในเว็บไซต์นี้มีลิขสิทธิ์โดยผู้ผลิตและผู้จัดพิมพ์ที่เกี่ยวข้อง ไม่มีเจตนาละเมิดลิขสิทธิ์ที่มีอยู่. สงวนลิขสิทธิ์.

webmaster: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.