เพลย์สเตชัน (PLAYSTATION)

เพลย์สเตชัน (PlayStation) เป็นเครื่องเล่นวิดีโอเกม ระบบ 32 บิต ผลิตโดยโซนี่คอมพิวเตอร์เอนเตอร์เทนเมนท์ โดยได้มีออกมาหลายรุ่นในลักษณะหลักเดียวกันในช่วงปลายคริสต์ทศวรรษ 1990 หลังจากที่ประสบความสำเร็จทางโซนี่ได้ออกเครื่องเล่นเกมในรุ่นต่อมาซึ่งได้แก่ เพลย์สเตชัน 2, เพลย์สเตชันพอร์เทเบิล และ เพลย์สเตชัน 3 ที่ออกจำหน่ายไปแล้วเมื่อปลาย ค.ศ. 2006


PlayStation (officially abbreviated as PS) is a video game brand that consists of five home video game consoles, as well as a media center, an online service, a line of controllers, two handhelds and a phone, as well as multiple magazines. The brand is produced by Sony Interactive Entertainment, a division of Sony; the first PlayStation console was released in Japan in December 1994, and worldwide the following year.

เพลย์สเตชัน พอร์เทเบิล (PlayStation Portable: PSP)

เป็นเครื่องเกมพกพาซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของโซนี่ คอมพิวเตอร์ เอนเตอร์เทนเมนท์ ได้ถูกนำออกขายในประเทศญี่ปุ่นครั้งแรกเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2547 หลังจากนั้น PSP ก็ถูกวางขายทั่วโลกโดยวางขายในปีต่อมาโดยเริ่มวางแผงในประเทศสหรัฐอเมริกาในวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2548 และวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2548 PSP ก็ได้เข้าสู่ตลาดในสหภาพยุโรปและออสเตรเลีย


The PlayStation Portable[a] (PSP) is a handheld game console developed and marketed by Sony Computer Entertainment. It was first released in Japan on December 12, 2004, in North America on March 24, 2005, and in PAL regions on September 1, 2005, and is the first handheld installment in the PlayStation line of consoles. As a seventh generation console it competed with the Nintendo DS.

FinalFantasy-A.png

บทสรุปและแนวทางในการเล่น
GAME GUIDES

Final Fantasy Tactics
Athena
Final Fantasy 3
Crisis Core: Final Fantasy 7

แนวทางการเล่น
GAME GUIDES LIST

webmaster: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.